Copy
Nieuwsbrief maart 2017
In deze nieuwsbrief:
Anna van Buerenplein gereed | 1.300 ton grond gesaneerd Maassluis | Milieuvriendelijkere weg in waterwinningsgebied | Wijk ophoging feestelijk afgerond | Herinrichting Kloosterkade Delft | Duimpje voor onze mannen | Reconstructie Weddebrug gereed | Projecten flits | 238 ton CO
2 bespaard

Wat is het een plaatje!

Anna van Buerenplein, Den Haag

Ook in de avonduren straalt het portret van Anna met haar 169 terrazzo pixels en led-gekleurde waterstralen. Project opgeleverd: einde zomer 2016.

Foto: Rinus van den Engel

1.300 ton olievervuilde grond gesaneerd

Vlaardingsedijk, Maassluis

Onder en rondom een woning aan de Vlaardingsedijk heeft Van Dijk onlangs 1.300 ton met olie vervuilde grond gesaneerd. Er is 1.000 m3 nieuwe zandgrond aangebracht, en de buitenruimte is opnieuw ingericht. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland. Project gereed: eind februari.

Links: oude situatie, rechts: nieuwe waterbergende weg

Milieuvriendelijkere weg in belangrijk waterwinningsgebied

Meijendelseweg, Wassenaar

Vanaf de zomer tot februari heeft Van Dijk voor Dunea in het duingebied Meijendel een 1,5 km lange weg vernieuwd. De oude asfaltweg moest plaatsmaken voor een milieuvriendelijker exemplaar, voorzien van waterberging en kolken met ambfieëntrappen. De opdracht is gegund op basis van een EMVI aanbesteding.

Zuiver drinkwater, behoud fauna
De duinen van Meijendel zijn een belangrijk gebied voor waterwinning. Om het duinwater schoon te houden, is het van belang deze zoveel mogelijk te beschermen tegen afvalwater, bijvoorbeeld afkomstig van de weg. Om die reden heeft Van Dijk de bestaande asfaltverharding vervangen door een weg met een vloeistofdichte waterbergende fundatie. De weg bestaat uit een klinker-en kasseien toplaag, met eronder een lava en split fundatie in combinatie met een vloeistofdichte folie. Het afvalwater wat via de weg in de grond zou komen, wordt nu opgevangen in de fundatie en via een persleiding afgevoerd naar het gemeentelijk riool. Overtollig regenwater wat op de weg valt, wordt afgestort via amfibie-vriendelijke kolken. Zodat zuiverheid van het duinwater en behoud van fauna zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

√ Asfalt verwijderd
√ Oude fundering verwijderd
√ Waterbergende fundering
√ Lava en split
Vloeistofdichte folie
Amfibie-vriendelijke kolken
√ Persleiding
√ Klinkers en natuurstenen kasseien

Wijk ophoging feestelijk afgerond

Kethel Oost, Schiedam

Op 29 oktober werd de 2 jaar durende ophoging van Kethel Oost feestelijk afgesloten met een high tea, een bandje en het oplaten van witte duiven. De goede samenwerking met de buurt en de gemeente, maar ook de goede kwaliteit van het opgeleverde werk hebben bijgedragen aan een blijvend positieve sfeer in de wijk. 

Kunst en nieuwe inrichting voor mooie aanblik
Het straatwerk in de wijk was verzakt, op sommige punten tot wel een halve meter. Om nieuwe zakkingen te voorkomen is het zware zand vervangen door lichtgewicht piepschuim. Ook is meteen de riolering en de inrichting vernieuwd. Telkens als een straat was opgehoogd, werd dit gevierd met de onthulling van een bronzen vogelkunstwerk, hetgeen de wijk in combinatie met de nieuwe inrichting een mooie aanblik geeft. Van Dijk heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd in de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten met en voor de wijk. Een prettige samenwerking met de bewoners en de gemeente heeft dit goed mogelijk gemaakt.

Herinrichting woonwijk

Kloosterkade, Delft

Sinds januari wordt er gewerkt in de Kloosterkade en Keurenaerstraat in Delft. De riolering wordt vernieuwd en 55 huishoudens krijgen een nieuwe aansluiting op de riolering. Gegund op basis van een onderhandse aanbesteding voert Van Dijk volgens RAW bestek de werkzaamheden uit. Dit gebeurt in 3 fases. Ook een oud schoolterrein wordt bouwrijp gemaakt qua riolering, voor nieuwbouw van woningen en appartementen. Het project is in het voorjaar gereed.

Reconstructie Weddebrug gereed

Noorddijk - Wagenstraat, Maassluis

Links: oude situatie, rechts: nieuwe situatie

Duimpje voor onze mannen

Funderingsherstel, Rotterdam

Onlangs ontvingen wij van een opdrachtgever een brief vol met lof over de werkwijze van Van Dijk's mannen in het Funderingsherstel.

"Van de week is het funderingsherstel opgeleverd. We zijn er heel blij mee en willen jullie heel hartelijk danken voor het vakwerk dat jullie hebben afgeleverd. Chapeau!..." Lees verder
Projecten flits

VOORBEREIDING: Aanleg 2 voet-fiestbruggen Zoetermeer | Vervangen Stakenbrug Den Hoorn | Herinrichting Jonckbloetplein Den Haag
LOPEND: Bouw- en woonrijp maken Label- en Waterwoningen Vlaardingsgeluk III | Herinrichting Kloosterkade Delft | Funderingsherstel Amsterdam, Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Maasland | Bouw-en woonrijp maken Harnaschpolder Delft Veld 21, 36
GEREED: Bodemsanering woning Maassluis | Herinrichting Meijendelseweg Wassenaar. EMVI | Herinrichting woonwijk Kethel Oost Schiedam. EMVI | Rioolvernieuwing Bruinissestraat Rotterdam. EMVI | Reconstructie Weddebrug Maassluis. BOUWTEAM

CO2 reductie gelijk aan CO2 uitstoot De Bilt

Periode 2009 - 2017

Sinds 2009 maakt de Van Dijk Maasland Groep haar CO2 uitstoot jaarlijks inzichtelijk. Het resultaat van 2016 ten opzichte van 2015 is positief te noemen; er is 140 ton minder CO2 uitgestoten. Ten opzichte van basisjaar 2009 is er inmiddels 238 CO2 uitstoot bespaard. Dit is gelijk aan de jaaruitstoot van gemeente De Bilt (2014). 

Diverse acties uit het verleden hebben een aanzienlijke besparing gerealiseerd, zoals het vervangen van vervuilend materieel door nieuwer. Of door het stimuleren van energiezuinig rijgedrag of carpoolen vanaf de zaak. In 2016 heeft de nieuwe airco-unit en de aanschaf van hybride en elektrische auto's gezorgd voor een blijvend dalende lijn. Anno 2017 loopt er op kantoor een proef met duurzame LED-verlichting, en zullen er weer nieuwe acties worden ingezet, om die CO2 lijn dalende te houden!

  Van Dijk Maasland        vandijkmaasland.nl        werkenmetvandijk.nl

Afmelden                                    
Wijzig inschrijving


Copyright© 2017 Van Dijk Maasland Groep. Alle rechten voorbehouden.