Copy
Nieuwsbrief december 2015
In deze nieuwsbrief:
Bouwrijp maken en rioolaanleg Sluispolder-West Maassluis  / Tuinaanleg Maassluis  / Top-10 projecten / Nominatie meest toegankelijke werkgever MKB / Meest duurzame straat aangelegd / Met Tomaello huizen bouwen in Cambodja / Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Bouwrijp maken en rioolaanleg nieuwbouwwijk

@ Sluispolder-West, Maassluis

In opdracht van Gemeente Maassluis zijn we onlangs aangevangen met het uitgraven van cunetten en sleuven voor de aanleg van een nieuwe riolering voor een komende nieuwbouwwijk. Eind april verwachten we de eerste Fase te hebben afgerond. 
 
Gescheiden stelsel
Ter hoogte van de Guido Gezellestraat en omliggende straten zijn onlangs sociale huurappartementen gesloopt. Deze plek is nu het toneel van een hoop grond en klei, als resultaat van onze graafwerkzaamheden. De bestaande riolering vervangen we door een nieuw gescheiden stelsel waarbij het vuilwater van het hemelwater wordt gescheiden. 1.700 m1 riolering komt er in de Fase onder de grond voor de nieuwe woningen. Meer informatie over de ontwikkeling van de nieuwbouw

Van Dijk's park- en tuinaanleg

Saneren, nieuwe leeflaag en groen aanbrengen @ Maassluis

In Maassluis Oost ontfermt ons team van vakkundige hoveniers zich over de aanleg van een droomtuin. Werkzaamheden die vallen onder ons specialisme 'park- en tuinaanleg'. 

Nieuwe tuin op vroegere vuilstortplaats
Vanaf 2013 voeren we gefaseerd werkzaamheden uit voor een particuliere opdrachtgever, om zijn droomtuin te realiseren. En omdat een droomtuin het beste gedijt op een goede ondergrond, hebben wij eerst een schone lei gemaakt: Het rooien van bomen en planten, het slopen van de bestaande woning en het uitvoeren van een tanksanering behoorde tot onze werkzaamheden. Ook het saneren van één meter leeflaag was hard nodig, omdat een vroegere vuilstortplaats hier was "gehuisvest". Deze leeflaag is uiteindelijk aangevuld met schone grond die is ingezaaid voor een mooi perk. Het nieuwe uiterlijk wat we de tuin hebben mogen aanmeten wordt bepaald door keerwanden, deze vormen nu de muur rondom de tuin. Tezamen met bestrating, bloemen, planten, en een trotse 25-jaar oude eik (foto) is het een prachtresultaat geworden, waar zowel wij als de opdrachtgever zeer content mee zijn. 

Zie ook: Parkaanleg, Den Haag 

Aan het werk!
Top-10 projecten

€ 789.500,- Rioolvervanging en reconstructie Bruinissestraat e.o. Rotterdam.
                     UAV-GC/EMVI. Uitvoering '16.

€ 700.000,- Aanleg fontein Anna van Buerenplein Den Haag. UAV GC. Uitvoering '16.
€ 480.000,- Terreininrichting spoedeisende hulp, Sint Fransiscus Gasthuis. In uitvoering.
€ 461.500,- Aanleg Riolering Sluispolder West, Maassluis. RAW. Uitvoering dec. 2015 e.v.
€ 407.000,- Onderhoud kunstwerken Gemeente Westland. Heel 2015.
€ 207.000,- Woonrijp maken begraafplaats De Dijk, Maassluis. RAW. In uitvoering.
€ 169.000,- Herinrichting straatwerk Veerplein, Vlaardingen. Laagste prijs. Gereed voor kerst.
€ 143.000,- Bodemvreemde materialen Keenenburg Schipluiden. Uitvoering eind nov-dec '15.
€ 123.000,- Aanleg IT Riool Vogelgaarde, Rockanje. EMVI. Gereed.
€   95.000,- Aanpassen bassins bij A13, Floodproof Holland Technopolis. Gereed.

Maatschappelijk Verantwoord Nieuws

Foto: EURONEXT

'Meest toegankelijke werkgever MKB' (nominatie)

Business walk of fame

Op 3 december heeft Van Dijk een oorkonde ontvangen van de Lucille Werner Foundation, tijdens de 'business walk of fame'. De nominatie valt ons ten deel volgens de Jury vanwege: 'Dit bedrijf laat zien hoe het ook kan! 5% van de aanneemsom bij opdrachten wordt geïnvesteerd in mensen met een beperking en ook 5% van de medewerkers heeft een beperking. En dat in een wereld met smalle marges. Een prachtig voorbeeld van mensen kansen geven. Als elk bedrijf dit zou doen, zou veel ingewikkelde wetgeving absoluut niet nodig zijn.' Lees meer

Meest duurzame straat aangelegd
@ Merwe-Vierhavens, Rotterdam

In onze nieuwsbrief van maart meldden we dat Van Dijk met haar producten en diensten zou deelnemen aan de meest duurzame straat van Nederland. Het Rotterdamse "Lab op straat" is inmiddels een feit. In deze straat zijn allerlei innovaties in zijn toegepast, zoals lichtreflecterende-, waterpasserende- en CO2-absorberende straatstenen. Van Dijk heeft deze straat mede mogelijk gemaakt door het aanbrengen van de verharding. Daarnaast is er gezorgd voor het leveren en aanbrengen van greenSand Olivijn, verwerkt in straatzand en boomsubstraat. De werking en het rendement van deze straat wordt de komende 6 jaar gemeten. Met als doelstelling dat de kwaliteit en duurzaamheid van de Rotterdamse wegen in de toekomst toeneemt.  Meer informatie

Logo CMDCW

Met Tomaello huizen bouwen in Cambodja

Laatste plekken beschikbaar! 22 jan - 1 feb '16

Voor het 6e jaar op rij vertrekt Tomaello op 22 januari met een delegatie van Stichting Toetssteen voor 11 dagen naar Cambodja. Voor het bouwen van huizen voor de allerarmsten.

Sinds de oprichting van Stichting Toetssteen zijn meer dan 300 arme 
Cambodjaanse gezinnen voorzien van een huis. Ook zijn vele honderden waterreservoirs aangelegd samen met de steun van partners. Meer info over deze reis

Prettige feestdagen toegewenst!

Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

Van 19 december t/m 10 januari hebben wij kerstvakantie.
Enkele projecten worden hervat op 4 januari. Voor onze opdrachtgevers zijn wij bereikbaar. En in het geval van calamiteiten ook, 24/7 via tel.nr.
06 - 51 47 77 77. Wij wensen u prettige feestdagen!
  Van Dijk Maasland        vandijkmaasland.nl        werkenmetvandijk.nl

Afmelden                                    
Wijzig inschrijving


Copyright© 2015 Van Dijk Maasland Groep. Alle rechten voorbehouden.