Copy
Nieuwsbrief april 2015
In deze nieuwsbrief: Renovatie Trappetjesbrug  / De Opstal fase 1c aangenomen  / Begraafplaats II Maassluis woonrijp maken gereed / Omgevingsmanagement bij aanleg rotonde Josselin de Jong / Maatschappelijk Verantwoord nieuws / Waterloopkundig Lab geopend

Renovatie monumentale Trappetjesbrug

Perfectie door 3D meten en modelleren

Van Dijk Maasland renoveert binnen de aannemerscombinatie CMD Civiele Werken een monumentale brug voor de Gemeente Midden-Delfland. Ook wel de Trappetjesbrug genoemd.

De monumentale brug aan de 's Herenstraat - Langetaam is 60 lentes 'oud' en hoognodig toe aan een opknapbeurt. Omdat het om een monumentale en dus 'beschermde' brug gaat, is het van belang dat de nieuwe brug exact hetzelfde wordt als de bestaande brug. Dit kan perfect met de 3D meetapparatuur en modelleersoftware. Lees meer...

1 jaar geleden nabij de Hazelaar
Foto: de Hazelaar in Naaldwijk (april 2014)

De Opstal fase 1c aangenomen (EMVI)

Rioleringswerk in Naaldwijk met aandacht voor de omgeving

Na drie maanden "rust" sinds Fase 1b, zal de Opstal vanaf 18 mei tot eind 2015 weer het toneel worden van onze activiteiten. Voor het uitvoeren van opbreek-, grond-, riolerings- en waterbouwkundige werken. In het gebied tussen de Sering t/m de Lijsterbes. Hieronder een korte blik op de organisatie van omgevingscommunicatie binnen zo'n project. 

Aandacht voor omgevingsmanagement 
Fase 1c is na fase 1a en 1b wederom aangenomen op basis van een EMVI plan. Een belangrijk element hieruit is Communicatie met de omgeving (onderdeel van het Omgevingsmanagement). De verantwoordelijkheid hiervoor verschuift binnen de bouwsector steeds meer van de gemeente richting de aannemer. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling.

Informatie & communicatie
Hoe wij dit effectief oppakken? Door vanuit een duidelijk communicatiebeleid te 
interacteren met de omgeving. Bewoners en belanghebbende partijen worden voor aanvang geïnformeerd via een informatiebijeenkomst.
Vragen kunnen zij kwijt via een wekelijks inloopspreekuur. En up to date worden ze gehouden per brief en via 
Facebook. En ze kunnen ons te allen tijde bereiken via onze uitvoerder, via het calamiteitennummer en de VDMdirect App.

Begraafplaats II woonrijp maken gereed

@ Vlaardingsedijk in Maassluis

Onlangs is de basis gelegd voor een nieuw te bouwen Begraafplaats in Maassluis. In week 17 heeft Van Dijk het woonrijp maken + het aanbrengen van een "leeflaag" naar tevredenheid afgerond. Het project heeft in totaal 7 weken geduurd en kent € 207.000,- als aanneemsom. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Maassluis. Lees meer...

Rotonde Burg. de Josselin de Jonglaan

Omgevingsmanagement tijdens aanleg rotonde

Rondleiding voor omwonenden Burg. de Josselin de Jonglaan

Eind mei vindt er een stakeholder-rondleiding plaats over het project.
CMD laat zien: Wat is er inmiddels gerealiseerd? En wat gaat er nog gebeuren? Naast het feit dat stakeholders wekelijks op het inloopspreekuur terecht kunnen, of altijd even de uitvoerder kunnen aanschieten, is dit nog iets extra's binnen het project. Puur om de omgeving te betrekken.
De rondleiding vindt plaats na het asfalteren van de Burgemeester de Josselin de Jonglaan. Meer over dit project...

Maatschappelijk Verantwoord nieuws

CO2 prestatieladder-certificaat weer een jaar geldig
In week 16 is de tussentijdse audit met goed gevolg afgesloten. Prestaties in 2014

Van Dijk's greenSand Olivijn in meest "duurzame" wegfundering van Nederland. Lees meer...

 Groendaken verkoop
In 2014 zijn we gestart met de verkoop van "Urbanscape". Dit zijn kant en klare panelen met sedum erin voor een echt groen dak. Rondom het pand is in 2014 een proeftuintje met Urbanscape aangelegd. In 2015 wordt een aantal panelen op het dak van het pand geplaatst.  

Eerst denken, dan doen
Eerst denken, dan doen (LMRA). Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2015 is deze gedachte verder verspreid aan de medewerkers middels een sessie over LMRA: Laatste Minuut Risico Analyse. In de werkvoorbereiding en uitvoering wordt meer en meer gestuurd op 'Eerst denken, dan doen'. Voordat wordt begonnen met de uitvoering van een project, denkt het team eerst goed na over hoe het project het beste kan worden uitgevoerd, en start pas daarna.

 Omgevingsmanagement
Naast Vervangen riolering de Opstal fase 1c, zijn er al heel wat maatschappelijk verantwoorde projecten door Van Dijk uitgevoerd, of in uitvoering. Denk aan het ophogen van de woonwijk Kethel Oost in Schiedam, waarin activiteiten met de omgeving worden georganiseerd. Of het CMD Civiele Werken project Burgemeester de Josselin de Jonglaan, waar CO2 neutraal wordt gewerkt (door o.a. compensatie van CO2 met Olivijn en toepassen lage temperatuur asfalt en het hergebruik van betonbanden). 

Participatie in horizontale ketensamenwerking
In het samenwerkingsverband 'Vernieuwing Bouw' zorgt Van Dijk voor optimalisatie van processen en samenwerking binnen de bouw. Tussen gemeenten en aannemers. Lees meer...

Baggerdepot met gS Olvijn beter voor het milieu
Van Dijk heeft initiatief genomen in een onderzoek voor het toevoegen van een laagje gS Olivijn aan baggerdepots in weilanden. Bagger zorgt namelijk voor teveel zink in de bodem. Olivijn heft dit op. Inmiddels past collega aannemer Verboon Maasland dit toe in een project.
De toepassing is getoetst en akkoord verklaard, en gepresenteerd in een rapport van Deltares.

Waterloopkundig Lab geopend

Donderdag 23 april vond de opening plaats van het Waterloopkundig Laboratorium in de RDM Campus te Rotterdam. Frans van Dijk liet weten tevreden te zijn met het resultaat. 

Persbericht 1 - Persbericht 2
Realisatie van het Lab door Van Dijk
  Van Dijk Maasland        vandijkmaasland.nl        werkenmetvandijk.nl

Afmelden                                    
Wijzig inschrijving


Copyright© 2014 Van Dijk Maasland Groep. Alle rechten voorbehouden.