Copy
Een extra deze maand!
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

Een extra nieuwsbrief omdat de BVMBO deze week extra in het spotlicht stond dankzij het optreden van de voorzitter: Marjolein Held. Lees verder in het eerste stuk en klik ook naar het document van OC&W. Daarnaast kregen wij de vraag om een oproep te plaatsen. Ook daar is het mbo bij gebaat. Daarom ook hier aandacht voor de Onderwijspioniers. Tot de volgende nieuwsbrief!

Zelf ook iets te plaatsen? Laat het weten: rob.schrijver@bvmbo.nl 

 
Aanmelden lidmaatschap
 
Aanmelden nieuwsbrief
 
Aanmelden activiteiten
 
Inloggen databank
 

De staat van het onderwijs

“Dit is een mooi resultaat van een emancipatoir proces  van de leraar". Vol trots overhandigde Marjolein Held  op woensdag 15 april, tijdens het Onderwijscongres, het rapport De staat van de leraar aan de minister. Nadat vorig jaar, naast 'De staat van het onderwijs' ook de 'Staat van de leerling' was opgeleverd kon ‘de leraar’ niet achterblijven.

Het rapport is tot stand gekomen in een uniek samenwerkingsverband van leraren uit het po, vo en mbo ondersteunt door de Onderwijscoöperatie.  In deze reflectie, op de staat van de leraar anno 2015, staan thema’s centraal zoals professionalisering, werkbeleving en toekomst. Leraren uit alle sectoren schrijven met een groot gevoel van trots over hun beroep. Zij schetsen positief, constructief  beeld. Het gaat goed met de leraar in Nederland!!!

Natuurlijk is er verbetering mogelijk. Daar sluit men de ogen niet voor. Integendeel de leraar van nu wil daar graag verantwoordelijkheid voor nemen. ‘Leraren willen de ingenieurs van het onderwijs zijn en niet alleen maar de uitvoerders’.

In dit kader is tijdens het aanbieden ook met de minister en de staatssecretaris gesproken over de  regeldruk die ervaren wordt in het onderwijs. Minister en staatssecretaris hielden een nadrukkelijke pleidooi voor het benutten van de professionele ruimte die geboden wordt aan leraren. ’Blijf je afvragen of het nuttig is wat je doet, want de slechtste reden om iets te doen is omdat je denkt dat het moét van een ander’.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/04/15/docenten-krijgen-meer-duidelijkheid-over-onderwijsregels..html

 

Lees verder >

Pioniers gezocht!

 
Er is nog plek voor Onderwijs Pioniers mbo!
Onze oproep aan alle ambitieuze leraren met goede ideeën om je aan te melden als Onderwijs Pionier, heeft ontzettend veel positieve reacties opgeleverd. Voor po en vo hebben zich ruim 100 Onderwijs Pioniers aangemeld! Alleen voor het mbo kunnen we nog wel wat inschrijvingen gebruiken. Daarom geven we mbo-docenten nog drie weken lang de tijd om zich alsnog aan te melden als Onderwijs Pionier. Dus grijp je kans en meld je aan als Onderwijs Pionier. Zorg ervoor dat jouw idee gerealiseerd wordt. Aanmelden kan tot 28 april a.s. via onderwijspioniers.nl.
Lees verder >

Beroepscode

In sommige beroepen is het normaal om een beroepscode te hanteren ter bescherming van betrokken. Denk aan de zorg en advocatuur. De beroepsvereniging wil onderzoeken of dit voor het mbo en met name voor de opleiders, een goede zaak kan zijn om een beroepscode te hebben. Wil je meedenken? Wil je bijdragen? Laat het ons weten: info@bvmbo.nl
Lees verder >


Copyright © 2015 BVMBO All rights reserved.


uitschrijven maillijst    wijzig profiel 
CONTACT
BVMBO
Koningsweg 38
5211 BL ‘s-Hertogenbosch

E info@bvmbo.nl