Copy

Oileán agus Cluain 
Irish Language week in Coalisland/Clonoe 

Tues & Wed 8-9 March

9.15am to 12.30pm
Gaelic League Coalisland/Clonoe Feis (Gaelscoil Uí Néill - Nursery and Primary) in Parochial Centre, Coalisland.

 

Wednesday 09 March 

8:30pm
Irish Language bilingual quiz in the Millcourt, Coalisland. In conjunction with Conradh na Gaeilge 

 

Friday 11 March

7.00pm
20 Year Celebration Night for Gaelscoil Uí Neill. Greenvale Hotel, Cookstown. Dinner Dance. Tickets £25. Available from the School office 02887749178 or Irish Language Development Oifficer Damian Ó Néill 07889432690.


Sunday 13 March

1.30 to 3.30pm
All-Irish speaking Hurling and Camogie blitz in Magherafelt. Irish-speaking players and coaches from NCC Hurling Club and Derrytresk, Derrylaughan and Brocagh Camogie clubs representing the Coalisland/Clonoe area.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann St Patricks Festival Concert – St Josephs College, Coalisland. 5pm.
Entrance: £8 (Adults) £5 (Children)


Monday 14 March
7pm - 9pm - Gaelscoil Uí Néill  - Irish Language Classes for Adult Learners 

Night Classes for Adult Learners (All Levels) in Gaelscoil Uí Néill in conjunction with the Mid-Ulster Council.
Tuesday 15 March
10.00am - 1.30pm
Irish Language morning in Western House – info on the Irish Language, Tea, Coffee, Refreshments and music.

 

St Patricks Eve - Wednesday 16

9.00pm
Irish Language Culture Night in Martin O’Neills Bar, Main St, Coalisland  with local musicians/singers and guest from the Gaeltacht.

 

St Patricks Day - Thursday 17

9.30am 
Irish Mass celebrated by Fr Benny Fee (Clonoe PP) with support from the Gaelic League and Comhaltas Ceoltóirí Éireann in the Church of the Holy Family, Coalisland.

 

Saturday 19 March

10am to 3pm
One Day Irish Language Crash Course for Adult Learners (os cionn 18 bliain) in Gaelscoil Uí Néill from . All levels (Complete beginner, Foundation, Intermediate Lower, Intermediate Higher, Advanced Levels). Cos £5 (light lunch included). All welcome.

 

Sunday 20 March

Leave 10am  Arrive back3.30 approx
Siúil Hillwalking Group in conjunction with Mid-Ulster Council and Cairde Uí Néill. Bilingual walk on Slemish Mountain in Co Antrim. Leaving the Cornmill Carpark, Coalisland at 10am. All welcome. Guide: Eamonn Flanagan.


 

 

Dé Máirt & Dé Céadaoin 8 & 9 Márta

9.15rn - 12.30i.n. 
Feis Oileáin agus Cluaine (Naíscoil agus Gaelscoil Uí Néill) de Chonradh na Gaeilge in Ionad an Pharóiste, Oileán an Ghuail.

 

Céadaoin 9 Márta 

8.30i.n.
Tráth na gCeist Boird (Dátheangach) i Muileann na Cúirte, Oileán an Ghuail. i gcomhair le Conradh na Gaeilge. 

 

Dé Domhnaigh , 13 Márta

1.30 -3.30in.  
Bliots Iománaíochta agus Camógaíochta Lán-Gaeilge i Machaire Fíolta Gaeilgóirí ó CLG NCC agus CC Dhoire Treasc, Dhoire Locháin agus An Bhrocach ag déanamh ionadaíocht ar son ceantar Oileán agus Cluaine.
 
Ceolchoirm Fheil’ Pádraig ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann – Coláiste Naomh Iósaef, Oileán an Ghuail. 5i.n. Táille: £8 (Daoine Fásta) £5 (Leanaí)

 

Dé Luain 14 Márta

7i.n. go 9i.n.
Ranganna Oíche d’Fhoghlaimeoirí Fásta (gach leibhéal)  i nGaelscoil Uí Néill i gcomhair le Comhairle Lár-Uladh

 

Dé Máirt 15 Márta

10rn go 1.30i.n.
Maidin Ghaelach sa Teach Thiar – eolas ar an Ghaeilge, tae, caife, smailcíní agus ceol.

 

Oíche Fhéil’ Pádraig - Dé Céadaoin 16 Márta

9i.n.
Oíche Airneáil i dTeach Tábhairne Mháirtín Uí Néill, Príomhshráid, Oileán an Ghuail le ceoltóirí lóganta agus aoí ón Ghaeltacht.


Lá Fhéile Pádraig - Déardaoin 17 Márta
9.30r.n.

Aifreann Gaelach leis an tAth Benny Ó Fiaich (SP Chluain Eo) i gcomhair le Conradh na Gaeilge agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann in Eaglais an Teaghlaigh Naofa, Oileán an Ghuail..
 

Dé Sathairn 19 Márta

10r.n go 3i.n.
Dianchúrsa aon lá d’fhoghlaimeoirí fásta (os cionn 18 bliain) i nGaelscoil Uí Néill ó Gach Leibhéal (Glantosaitheoirí, Bunrang, Meánrang Íocht, Meánrang Uacht, Ardrang, Saibhreas). Costas £5 (lón éadrom san aireamh). Fáilte roimh chách.

 

Dé Domhnaigh 20 Márta

Ag imeacht 10r.n. Ar ais thartfá 3.30i.n.
Grúpa Cnocadóireachta Siúil i gcomhpháirtíocht le Comhairle Lár Uladh agus Cairde Uí Néill. Siúlóid dhátheangach ar Sliabh Mis, Co Aontroma. Ag taisteal ó charrchlos Mhuileann an Chóirce, Oileán an Ghuail ag 10r.n. Fáilte roimh chách. Treoraí: Éamann Ó Flannagáin.

 

Share
Tweet
Forward

Tuilleadh Eolais | More info:

Damian Ó Néill 
Oifigeach Forbartha Gaeilge
Irish Language Development Officer

Fón Póca:  0782377332
Oifig:   02887741576
r-phost: cairdeuineill@hotmail.com
www.cairdeuineill.org

Copyright © 2016 Cairde Ui Neill, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp