Copy
HV & CV Quick, 17 juni 2015
Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk hier de online versie.
Quick agenda

19 juni 2015
Quick - VCC (T20)

21 juni 2015
Jeux de Boules toernooi

21 juni 2015
Quick - ACC

27 juni 2015
Quick II - HCC II

28 juni 2015
VOC - Quick

28 juni 2015
Quick II - Punjab

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
H.V. & C.V. Quick
De Savornin Lohmanlaan 215
2566 BZ Den Haag
Telefoon: 070 - 368 03 23
www.quick.nl

Beste Quicker,

Met deze mail ontvang je weer eens een nieuwsbrief. Hierin veel informatie, voor jeugd en senioren. Van het bestuur, over cricket en diverse commissies. Vragen en opmerkingen over deze digitale brief? Mail dan naar communicatie@quick.nl.
 

Van het bestuur

Kort verslag van de Algemene Vergadering van 4 juni

Donderdag 4 juni vond de Algemene Vergadering weer plaats met ongeveer 60 aanwezigen. De Vergadering benoemde Hans van Zutphen tot lid van verdienste, mede dankzij zijn 30-jarige bestuurschap van de Stichting Terreinfonds en zijn nog altijd actieve rol als beheerder van het archief (samen met Hans Kramer). Tevens is Martijn de Graaf benoemd tot plaatsvervangend lid van de ballotagecommissie.

Ruud Smits had bij zijn benoeming al aangegeven slechts 2 jaar de rol van commissaris voetbal op zich te kunnen nemen en treedt dus nu af. Dick Vierling en Kees Herweijer leggen hun commissarisrol voor respectievelijk cricket en sponsoring neer, maar blijven bestuurslid als voorzitter en vice-voorzitter. Nieuw verkozen bestuursleden zijn Guido Landheer (commissaris cricket) en Pieter Wijnstra (commissaris sponsoring). Hans Verheij zal in januari officieel tot het bestuur toetreden als commissaris voetbal.

Hierna werden de resultaten van de communicatie-enquête op hoofdlijnen gedeeld met de AV, waarbij enkele speerpunten ter verbetering op korte termijn opgepakt zullen worden. Positief is dat er ruim 300 personen de enquête hebben ingevuld, waarvan de helft door ouders van jeugdleden. Hierdoor geven de uitkomsten een betrouwbaar beeld en is de respons uitstekend te noemen. Voornamelijk de zichtbaarheid van bestuur en commissies, alsmede de communicatie vanuit de voetbalcommissies kwamen uit de enquête naar voren als verbeterpunten.

Over de herinrichting van de ledenbar was nog weinig nieuws en wordt nog gewacht op impressies van een architect. Over het beleidsplan was wel meer te vertellen en de voorzitter nam de AV mee door de missie, visie, doelstellingen en acties voor de korte termijn. Binnenkort zal het stuk ook op de site gedeeld worden. Hierna werd een voorstel besproken voor een aangepaste rol van de Stichting Terreinfonds, welke uitgewerkt was op verzoek van het bestuur. Naast het bewaken van de spaarpot van Quick, wordt een tweede rol de bewaker van het imago en de cultuur van Quick. Na goedkeuring hiervan, zal de nieuwe rol verder uitgewerkt worden en de statuten en het huishoudelijk reglement van zowel Quick, als van de Stichting Terreinfonds een opfrisbeurt krijgen. Een aparte werkgroep zal dit verder uitwerken en een voorstel in een komende AV brengen.

Tenslotte werden de financiële zaken behandeld. Ten eerste kreeg het bestuur toestemming om de lening voor de nieuwbouw met 3 jaar op te rekken, waardoor de begrotingen iets meer lucht krijgen. De prognose van de jaarcijfers zijn goed en ook de begroting wordt goedgekeurd, inclusief een verhoging van 1% van de contributies als inflatiecorrectie. Na een interessante en gevarieerde rondvraag, werd de vergadering rond 23 uur gesloten.

Nieuws over de buitenbar

Kijk op www.quick.nl/algemeen/nieuws/nieuws-over-de-buitenbar als je wilt weten waarom de buitenbar nog steeds gesloten en wat bestuur en buffet eraan doen om hem te openen.

 

Cricket, senioren

Competities zijn onderweg, Quick I en II herstellen zich van mindere start, Dames floreren, overige teams boeken wisselende resultaten. Kijk voor wedstrijdverslagen en algemene info op www.quick.nl/cricket, met bijvoorbeeld nieuws over:

 

Cricket, jeugd

Het jeugdcricket op Quick staat volop in de belangstelling. Niet alleen komen er zo ongeveer wekelijks nog meerdere aanvragen binnen maar mag de Tip & Run zich zelfs verheugen op meer dan 80 kinderen! Een (bijna) ongelooflijk aantal …. De U9 t/m U16 zijn druk verwikkeld in de competities. Sometimes you win, sometimes you lose maar het spelplezier blijft bij iedereen voorop staan.

Save the date

Op 8 juli organiseren we “Close of Play” voor de jeugd vanaf de U9. Hou deze datum dus vrij voor een leuk cricketprogramma met prijsuitreikingen per team. Voor de Tip & Run komt er een aparte einddag.

Onze U16 was op tweede Pinksterdag uitgenodigd om deel te nemen aan het jubileumtoernooi bij Salland. Aangevuld met spelers van de gastheer-club zelf hebben zij niet alleen een leuke en goed georganiseerde dag gehad maar keerden zijn ook terug met de beker! Well done, boys en dank aan Salland voor de goede organisatie.
Lees het uitgebreide verslag  

Oproep

Wedstrijdverslagen inclusief een foto kunnen op de site worden geplaatst. Bij dezen de oproep aan alle teams om verslagen aan te leveren op jeugdcricket@quick.nl

Voetbalnieuws 

Quick 1 en D1 winnen Haaglanden Voetbal Toernooi

Afgelopen zaterdag was de finaledag van het Haaglanden Voetbal Toernooi, waar Quick met de E1, D1 en het eerste aan de bak mocht. Quick 1 en D1 wonnen hun finales, maar de E1 verloor helaas.

Sportinnovatie

Haags studiepunt

Het gaat goed met Haags studiepunt op Quick! Onze studiezalen vullen zich al aardig op. Er zijn nog enkele plekken. Heeft uw zoon of dochter nog een extra steuntje nodig de laatste maand van het schooljaar? Of kijkt u alvast vooruit naar volgend school jaar? Op de site van het Haags studiepunt is meer te lezen over onze services en huidige acties!
 

Van de sponsorcommissie

12th man

Wekelijks worden wedstrijdballen voor Quick I en II aangeboden en staat dat op de site. Het is natuurlijk ook mogelijk andere teams te ondersteunen. Zowel overige senioren- als jeugdteams. Het geld komt ten goede van de cricketafdeling. Zo is bijvoorbeeld vorig jaar een gedeelte van de nieuwe verrijdbare cricketkooi hiervan betaald. Meer informatie? Mail naar topcricket@quick.nl.
 

Van de evenementencommissie

Op zaterdag 4 juli is er een 40-jarigen borrel op Quick. In plaats van een borrel wordt er dit jaar een 3-gangendiner geserveerd (het staat er echt, letterlijk, in de uitnodiging). Hebben 't hier uiteraard over leden die 40 jaar of langer lid zijn. Aanvang: 17:00 uur.

 

Van de communicatiecommissie

Op de laatste AV heeft voorzitter Dick Vierling de uitkomsten van de enquête gepresenteerd. Op hoofdlijnen dan. Ben je geïnteresseerd in de complete analyse? Stuur dan een mailtje aan communicatie@quick.nl.


Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Hyacinthe van Emst, Kees Herweijer, Marc Bakker, Krijn Vrolijk, Marcel de Kler, Martijn van der Zee, Guus Pieters, Pieter Wijnstra.

Deze e-nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door
MMM Interactieve Communicatie B.V.
HV & CV Quick - De Savornin Lohmanlaan 215 -  2566 BZ, Den Haag ZH - Telefoon: 070-3680323. www.quick.nl

Klik hier als om uit te schrijven voor de nieuwsbrief


Email Marketing Powered by Mailchimp