Copy
HV & CV Quick, 9 oktober 2015
Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk hier de online versie.
Quick agenda

10 oktober 2015
- Quickkamp herreünie vanaf 9.00 uur
- Oud leiders reünie Quickkamp vanaf 16.00 uur

11 oktober 2015
- 14.00 OFC - Quick
- Jeux de Boules toernooi

18 oktober 2015
14.00 Quick - hfc EDO

21 oktober 2015
Krieltjestoernooi jeugd, organisatie Quickkamp

22 oktober 2015
Haantjestoernooi jeugd, organisatie Quickkamp

1 november 2015
13.00 Leonidas - Quick

8 november 2015
14.00 Quick - RKAVV

15 november 2015
14.00 DHC - Quick

20 november 2015
25 jarigen diner

25 november 2015
Sinterklaas op Quick

27 november 2015
Quickkamp Ladiesnight

29 november 2015
14.00 Quick - SDO

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
H.V. & C.V. Quick
De Savornin Lohmanlaan 215
2566 BZ Den Haag
Telefoon: 070 - 368 03 23
www.quick.nl

Beste Quicker,

Met deze mail ontvang je weer eens een nieuwsbrief. Hierin veel informatie, voor jeugd en senioren. Over voetbal, cricket, evenementen en sponsoring. Vragen en opmerkingen over deze digitale brief? Mail dan naar communicatie@quick.nl.
 


Van de bestuurstafel

Financieel gezond

Op 1 oktober jl. vond de Algemene Vergadering plaats. Hierin zijn de financiën, de jaarafrekening en begroting, doorgenomen en goedgekeurd. Wij staan er financieel goed voor. De afbetaling van de lening aan Rabobank ligt op schema. De kaspositie is precies zoals wij ons in het beleidsplan hebben ten doel gesteld.

Voetbal

De voetbalorganisatie (jeugd en senioren) staat inmiddels stevig verankerd binnen de club en ook op de velden spat het voetbalplezier er weer vanaf.

Vacatures Jeugdvoetbal

De jeugdcommissie is nog op zoek naar jeugdleden, senioren en ouders van (jeugd)leden om onderstaande taken op te pakken. Vooral de eerste twee zijn geen wekelijkse verplichtingen en daar geldt hoe meer vrijwilligers hoe minder de zogenaamde lasten zijn. Het gaat om: 

 • bezetting zaterdagdienst
 • scheidsrechters
 • leiders van enkele (lage) elftallen

Niet leuk

Quick is een club van vrijwilligers; Dat is onze kracht! Het is spijtig dat seniorenteams of ouders (in het geval van jeugdteams) niet opkomen/te laat afmelden voor buffetdiensten. 

Ledenbar

De aanwezigen op de Algemene Vergadering hebben vast een voorproefje kunnen krijgen van de sfeerimpressies van drie architecten, die allen op een eigen wijze de ledenbar willen aanpakken. In november zullen deze impressies door de architecten gepresenteerd worden, waarna het aan de leden is om een architect te kiezen, met de gewenste elementen uit alle impressies. U hoort meer via de bekende media.

Vertrouwenspersoon (+vacature)

Vanaf dit weekend heeft Quick een vertrouwenspersoon. Het bestuur is verheugd dat Arend de Kloet zich bereid heeft verklaard deze functie op zich te nemen. Waarvoor de vertrouwenspersoon is te benaderen kunt u op de site lezen.

Met Arend menen wij dat een de functie van vertrouwenspersoon mede ingevuld dient te worden door een vrouw. Wij zijn op zoek naar de vrouw die zich op vrijwillige basis zou willen inzetten voor deze functie. U kunt zich hiervoor melden bij a.dekloet@sophiarevalidatie.nl en/of dick.vierling@gmail.com.
Lees verder


Voetbal

Beste leden,

In de afgelopen maanden zijn we als voetbalorganisatie op Quick bezig geweest met een nieuwe organisatiestructuur van het voetbal op Quick. Uit de enquête en vele gesprekken daarna bleek dat we nog nauwkeuriger te werk moesten gaan.

Uiteindelijk is de beslissing genomen om de Voetbal Commissie anders in te richten. In deze nieuwe structuur streven we nu ernaar om een transparante organisatie neer te zetten. Het gehele voetbal op Quick wordt nu aangestuurd door 5 mensen die iedere 2 weken op maandagavond met elkaar vergaderen.

De Voetbal Commissie bestaat uit:
 • Voorzitter Voetbalcommissie: Hans Verheij
 • Secretaris: Margreet Rooda-van Lomwel
 • Voorzitter Jeugdcommissie: Willem van Nieuwkerk
 • Voorzitter Seniorencommissie: Dave Jongejan
 • Voorzitter Technische Commissie: André Hoogstad

Op deze wijze hebben we iedere geleding aan tafel en kunnen wij structureel de missie en visie bepalen van het voetbalbeleid op Quick.

Met sportieve groet,
Hans Verheij
 

Van de Technische Commissie

2 oktober 2015

De maand september zit er al weer op. Iedereen zit volop in de competitie of het beker programma. Voor de TC een periode van relatieve rust. Een periode waarin gereflecteerd kan worden op de periode die achter ons licht en vooruitkijken naar wat ons allemaal nog te doen staat. Voor de evaluaties hebben wij een paar processen geselecteerd en onszelf de vragen gesteld, wat hebben we goed gedaan, wat kan beter en wat moet rigoureus anders? De processen die we onder de loep hebben genomen waren o.a.: aanstellen trainers en begeleiders, teamindelingen, communicatie in en extern etc. De uitkomsten hebben we vervolgens met andere betrokkenen gedeeld om te toetsen of wij geen blinde vlekken hebben op deze onderdelen. Meningen vanuit meerdere perspectieven geven altijd verrassende inzichten. In het kader van: alleen indien je gedrag verandert zal de uitkomst anders zijn hebben Arjan, Wim en ondergetekende een zeer energie gevende sessie gehad om een jaarplan uit te werken. Eerst hebben wij een koers bepaald op een aantal thema’s. Vervolgens hebben we per thema uitgeschreven hoe wij dit willen gaan doen om de benoemde doelen hierop te behalen. Uiteindelijk moet dit dan weer leiden tot een paar concrete acties die wij in tijd zullen gaan oppakken. Het gaat hier nu te ver om dit helemaal in detail uit te kauwen maar het zal als bijlage worden gehangen onder het voetbalbeleidsplan wat nu ter beoordeling aangeboden is aan een aantal leden. Om enig gevoel te geven een klein voorbeeldje:

De Koers:

De Technische commissie staat garant voor een toonaangevende voetbal organisatie waar plezier, ontwikkelen en samenwerken centraal staan.

Wat gaan we doen:

Ontwikkeling:
Toegevoegde waarde leveren aan de jeugdvoetballer

Hoe gaan we dit doen:
Zoveel mogelijk gekwalificeerde goede trainers

Concrete actie:
Interne trainerscursus opzetten, plannen en verzorgen ( opzet per november)

Tevens wil ik nog even aanstippen dat wij de laatste tijd een paar keer zijn geconfronteerd met issues rondom teamsamenstellingen, indelingen en opstellingen. Voor de goede orde, de trainer en niemand anders bepaalt wie wanneer en waar speelt. Mochten er dan structureel zaken niet lopen zoals gewenst ga dan in alle rust op een goed moment het gesprek aan met de betreffende trainer. Het uitgangspunt blijft altijd het plezier van de speler.

Tenslotte wil ik nog verwijzen naar de website waar de enorme lijst met voor de regio geselecteerde spelers staat; iets om trots op te zijn!

Andre Hoogstad
 

Van de HVB commissie

We zijn nog steeds op zoek naar iemand binnen Quick die de vacature voor leider/assistent coach Quick 4 wilt invullen.  
Op dit moment is Willem Akkermans als enige verantwoordelijk voor Q4 en hij kan enige assistentie goed gebruiken. Q4 valt samen met Q3 onder de B-selectie van Quick. Wij (Quick) vinden het van groot belang dat deze selectie de aansluiting houdt met de A-selectie (Q1 en 2). Wij zijn daarom op zoek naar iemand die het leuk lijkt zijn steentje bij te dragen aan dit team.

Het gaat om de functie leider/assistent coach Q4. Hieronder zullen de volgende taken onder andere vallen:

 • Ontvangen scheidsrechter en tegenstander
 • Digitale wedstrijdformulier
 • KNVB pasjes
 • Klankbord voor de trainer
 • Contacten met staf van Q1 t/m Q3 en van de A-junioren
 • Aanspreekpunt voor de spelers
 • Helpen organiseren uitjes

Quick 4 speelt zijn wedstrijden op zondag. In principe spelen zij hun wedstrijden thuis om 12.00 uur en is het verzamelen om 11.00 uur. De meeste jongens van Q4 zijn net overgekomen uit de jeugd. Enthousiaste jongens dus die graag op een behoorlijk niveau met zijn allen willen voetballen.

Lijkt dit je wat? Dan kan jij je aanmelden via voetbal@quick.nl o.v.v. leider/assistent Q4.
 


Voetbal jeugd

Quicktalenten uitgenodigd voor KNVB-selectiewedstrijden

De KNVB organiseert selectiewedstrijden voor het Jeugdplan Nederland. Hiervoor zijn spelers uit de regio uitgenodigd. Door goede prestaties bij hun teams hebben enkele Quickers een uitnodiging voor deze wedstrijden ontvangen. Succes aan de spelers die nog mogen en we hopen dat degenen die al hebben gespeeld met plezier kunnen terugkijken op hun wedstrijden. Lees verder
 

Week van de scheidsrechter
Van 3 tot en met 10 oktober is het de week van de scheidsrechter. Iedere zaterdag worden er ongeveer 25 wedstrijden op Quick gespeeld. Deze worden allemaal (vrijwillig) begeleid door scheidsrechters. Tijd om deze toppers eens in het zonnetje te zetten. Lees verder

 

Wedstrijdverslagen
Quick D4 is nog altijd ongeslagen en de C2 en de B3 hebben een plek in de promotiepoule bemachtigd. De A1 presteert goed in de 2e divisie, terwijl de F1 een misstap maakt tegen onze buren. Lees alle wedstrijdverslagen op de site.

 

Ole en Tyrese geselecteerd voor het Nederlands Elftal onder 14

Ole Kuperus en Tyrese Assante zijn beiden geselecteerd voor het Nederlands Elftal onder 14 jaar. Lees verder
 


Cricket

Voor de laatste keer terugkijken op de zomer? Kijk dan eens hier

Jeugd

Afgelopen zondag, 3 oktober, zijn we begonnen met de herfsttrainingen voor onze cricket jeugdspelers. Onze nieuwe hoofdtrainer is Daan Vierling, als opvolger van Tim Gruijters. Alle kids zijn ingedeeld op leeftijd en trainen op zondag in de Heldringschool. Voor gedetailleerde informatie lees verder
Mochten er nog kinderen geïnteresseerd zijn, stuur dan even een mail aan jeugdcricket@quick.nl

En voor onze jaarlijkse tevredenheid enquête stellen wij het bijzonder op prijs als ouders en/of kinderen van onze jeugdteams even de tijd nemen om deze in te vullen op de site.


Quickkamp

Quickkampreünie

De zomer is voorbij, maar gelukkig blijven de herinneringen nog. Het Quickkamp was weer zeer geslaagd. Tijdens het kamp zijn er veel foto's gemaakt en er is veel gefilmd. Op 10 oktober is er de mogelijkheid het Quickkamp te herleven bij de reünie. Hier kunt u onder meer foto's en een film van het kamp bestellen. Lees verder


Van de sponsorcommissie

We hebben drie nieuwe sponsors! Quick heet Belisol (ramen en deuren), Peppelenbosch en Van der Veen en Domburg van harte welkom.


Van de evenementencommissie

Zie onderstaand de Quick evenenmentenkalender:

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Marc Bakker, Martijn van der Zee, Krijn Vrolijk, Kees Herweijer, Margreet Rooda, Floris Diederick en Pieter Wijnstra.
Deze e-nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door
MMM Interactieve Communicatie B.V.
HV & CV Quick - De Savornin Lohmanlaan 215 -  2566 BZ, Den Haag ZH - Telefoon: 070-3680323. www.quick.nl

Klik hier als om uit te schrijven voor de nieuwsbrief


Email Marketing Powered by Mailchimp