Copy
  Dit is de vijfde nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van het programma 'Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat'.
 
   
 
 
Meedoen met Sport op de DSO2015
Op 29 oktober 2015 vond de 6e editie van de Dag van het Sportonderzoek plaats bij Landstede in Zwolle. Meedoen met Sport was hier goed vertegenwoordigd met 2 presentaties in de sessie ‘leren, trainen, coachen’ en de workshop ‘Valoriseren moet je Organiseren’ die tweemaal werd gegeven.
Lees meer...
Nieuwe collega
Per half november vervangt Sandra van Capellen Elise van Casteren, die met zwangerschapsverlof is gegaan. Ze stelt zichzelf even voor:

Ik ben Sandra van Cappellen,  29 jaar, sportliefhebster, creatief en een kersverse moeder. Ik vind het erg leuk dat ik per half november verder mag gaan met het onderzoeksproject van Elise van Casteren. Lees meer...
 
Artikelen in Vakblad LO
In het vakblad LO (nr.9 en nr.10) van de KVLO zijn twee artikelen van Elise van Casteren geplaatst. Beide artikelen maken onderdeel uit van een reeks van drie over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. In het eerste artikel wordt de ontwikkeling van een praktisch bruikbare classificatie van impliciete en expliciete leermethoden beschreven. In het tweede artikel kunt u lezen over de uitkomsten van het onderzoek. Download hier het eerste artikel en hier het tweede artikel in PDF.
 
     
 
 
Heeft impliciet leren een plek in gym en sport?
Onlangs zijn de resultaten verwerkt uit Work Package 2 van Meedoen met Sport. In de afgelopen twee jaar hebben we een classificatiesysteem ontwikkeld van impliciete- en expliciete leermethoden in de sport en het bewegingsonderwijs. Dit classificatiesysteem brengt in kaart welke impliciete- en expliciete leermethoden bewegingsonderwijzers en sporttrainers kunnen toepassen. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeker Dirk-Wouter Smits en studenten van Universiteit Utrecht (afdeling Orthopedagogiek). Lees meer...
 
Verbeterde participatie als een belangrijk doel van een behandeling
In het onderzoek met kinderen met beperkingen wordt een verbeterde participatie vaak gezien als het ultieme doel van een behandeling of interventie. Professor Chistine Imms van de Australian Catholic University in Melbourne is een van ‘s werelds  toonaangevende experts op het gebied van onderzoek naar participatie van kinderen met een beperking. Vorige maand bracht zij een bezoek aan onze onderzoeksgroep en hadden we de mogelijkheid om haar te vragen naar de betekenis van participatie, hoe we dat kunnen meenemen in dit project, hoe het te meten is, en welke belangrijke aspecten van dit complexe construct meer in ons onderzoek kunnen terugkomen.
Lees meer...
     
 
 
Toenemende aandacht voor Valorisatie
In toenemende mate vormt valorisatie een thema in discussies op Universiteiten en in de politiek. Vanuit ons project is duidelijk geworden dat de manier waarop valorisatie wordt vormgegeven binnen de sociale wetenschappen dringend uitwerking behoeft. Dit heeft de basis gevormd voor een discussiedocument waarin een aanzet wordt gegeven tot een nadere invulling van valorisatie binnen de sociale wetenschappen, waarbij onder andere wordt ingegaan op de productwaarden van valorisatie en het proces voor waardecreatie. Het discussiedocument is een co-productie van de Radboud Universiteit, Kennispraktijk, en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. De pdf van het document is hier te downloaden en een uitgeprinte versie is gratis via Bert Steenbergen te verkrijgen (steenbergen@pwo.ru.nl).
 
Contact
T 024 361 28 22
E info@meedoenmetsport.nl
Tw @Meedoenmetsport

Radboud Universiteit Nijmegen
Behavioural Science Institute
T.a.v. Prof. Dr. Bert Steenbergen
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
 
VOOR INTERMEDIAIRS: LINK WWW.MEEDOENMETSPORT.NL AAN UW EIGEN WEBSITE
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief