Copy
 


Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van Meedoen met sport. Dit programma is gericht op het verbeteren van het sportklimaat voor kinderen met een motorische beperking. 
 
   
 
 

Nieuwsbrief 1

Dit is de eerste nieuwsbrief van Meedoen met sport. Minimaal twee keer per jaar informeren we u zo over de voortgang van ons programma. Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op meedoenmetsport.nl. Daar staan ook onze contactgegevens; vragen en suggesties zijn altijd welkom!

VOOR INTERMEDIAIRS: LINK ONZE WEBSITE MEEDOENMETSPORT.NL AAN UW EIGEN WEBSITE!

Definities

Impliciet leren wordt ten onrechte vaak gezien als het aanleren van motorische vaardigheden zonder dat er door een leraar, trainer of therapeut instructies worden gegeven. Dit wordt dan vergeleken met expliciet leren, waarbij juist veel en vaak gedetailleerde instructies worden gegeven over hoe een beweging uit te voeren. Dit is een misverstand.
Lees meer...
 

Kick-off

Op 12 december 2013 kwamen ongeveer zestig belangstellenden naar de kickoff van Meedoen met sport. Vooral de (paralympisch) sporters Laura de Vaan (handbike) en Teun Embregts (voetbal) maakten indruk met hun persoonlijke betekenis die ‘meedoen met sport’ heeft. Op de bijeenkomst is ook door de onderzoekers van de Radboud Universiteit nader ingegaan op de twee onderzoekslijnen die van start zijn gegaan.
Lees meer...

     
 
 

Recent artikel

In een recent artikel van Bjorson en collega's (2013) is onderzoek gedaan naar participatie van kinderen met Cerebrale Parese. Uitgangspunt vormt dat het functioneren van het lichaam (d.w.z. capaciteit), de activiteiten die een persoon kan uitvoeren en participatie in de samenleving aan elkaar gerelateerd zijn. Deze samenhang wordt enerzijds beïnvloed door de gezondheidsconditie van de persoon en anderzijds door verschillende persoonlijke en omgevingsfactoren. 
Lees meer...
 

Lopend onderzoek

Er wordt momenteel onderzoek verricht naar de rol van persoonsfactoren (zoals aard en mate van motorische beperking, werkgeheugen, self-efficacy) en naar de wijze waarop sporttrainers en bewegingsonderwijzers omgaan met kinderen met een motorische beperking bij sportactiviteiten.
Lees meer...
     
 
 

Partner: BOSK

BOSK is dé vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Meedoen met sport en BOSK partners zijn. Via het verstrekken van informatie, het organiseren van ontmoetingen en het behartigen van de belangen helpt BOSK ook kinderen met een motorische beperking. BOSK onderstreept de grote waarde die sport kan hebben voor het actief deelnemen aan de samenleving en hoopt dat meer kinderen met een motorische beperking actief gaan sporten en bewegen. 
Lees meer...

 

Contact

T 024 361 28 22
E info@meedoenmetsport.nl

Radboud Universiteit Nijmegen
Behavioural Science Institute
T.a.v. Pr. Dr. Bert Steenbergen
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief