Copy
  Update over 'Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat'
 
   
 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van Meedoen met sport. Minimaal twee keer per jaar informeren we u zo over de voortgang van ons programma. De meest actuele informatie vindt u op www.meedoenmetsport.nl.

VOOR INTERMEDIAIRS: LINK ONZE WEBSITE AAN UW EIGEN WEBSITE!

Onderzoek: impliciet leren via sporttrainers/ -docenten?

In samenwerking met 18 hbo-studenten ( van HvA, HHS, Fontys en HAN) is onderzoeker Elise van Casteren in voorjaar 2014 nagegaan hoe jongeren met cerebrale parese leren tijdens gymlessen (op school) en sporttrainingen (op de club). De observaties, interviews en vragenlijsten richten zich zowel op de docenten/ trainers als op de jongeren zelf. Wat uit de eerste analyses opvalt is onder meer dat docenten LO veelal niet bekend zijn met het onderscheid en de toepassing van impliciete en expliciete manieren van leren. 
Lees meer...
 

3 bijeenkomsten met partners

Op 6, 10 en 12 november 2014 waren er drie bijeenkomsten waar de onderzoekers en praktijkdeskundigen van de 23 samenwerkende organisaties met elkaar aan de slag gingen. Thema's: Onderzoek (met HAN), Communicatie & kennisdeling (met NISB) en Producten/ interventies (met Onbeperkt Sportief). Projectleider Bert Steenbergen (hoogleraar gehandicaptenzorg, Radboud Universiteit) vond de bijeenkomsten ‘zeer inspirerend’ en hoopt dat wetenschappers vaker op een dergelijke manier contact zoeken met de praktijk. Lees meer...
     
 
 

Producten: handboek en scholing

Op 12 november 2014 is met de directe partners een eerste aanzet gedaan voor de ontwikkeling van een handboek en scholing voor trainer/docenten, die kinderen met een motorische beperking begeleiden. Heeft u ook suggesties of vragen, mail ons via info@meedoenmetsport.nl
 

Inventarisatie kinderfysiotherapie

In samenwerking met NFVK is het afgelopen half jaar een inventarisatie uitgevoerd onder kinderfysiotherapeuten om na te gaan welke rol zij (kunnen) spelen voor sportdeelname van kinderen met DCD. Begin 2015 worden de resultaten bekend. 
Lees meer...
     
 
 

Ander nieuws op de website

- Artikel in themanummer Passend Onderwijs van Lichamelijke Opvoeding over hoe docenten LO zorgen voor leuke en leerzame gymlessen voor kinderen met motorische achterstanden. Lees meer...

- 74 kinderen van de Prinses Marijkeschool uit Nijverdal voerden verschillende testen uit om na te gaan of persoonsvariabelen van invloed zijn op motorische leerprocessen. Lees meer...
 

Contact

T 024 361 28 22
E info@meedoenmetsport.nl

Radboud Universiteit Nijmegen
Behavioural Science Institute
T.a.v. Pr. Dr. Bert Steenbergen
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief