Copy
Kort overzicht is wat nieuw is op duinenenmensen.nl en uitgeefnieuws
View this email in your browser
Winter 2015
View this email in your browser

Kwartaalnieuws: winter 2015

 40 nieuwe artikelen op duinenenmensen.nl

 
Een permanent groeiend online magazine met nu ruim 350 artikelen, kaarten, foto's en films.
Met een enkele muisklik verruimen wij uw duinblik! 

 

Help mee!

 
Bouw mee aan deze 'kathedraal voor het duinlandschap', ga op bezoek:
Ontvangsruimte: de homepage van duinenenmensen.nl

 

of geef een donatie. 

Foto: Ronald van Wijk

Redactie

De redactie en wat ze beoogt

Rolf Roos //  Nico van der Wel  //  Machiel van Wijngaarden  //  Ronald van Wijk

Redactioneel 


Uitwisseling: door Stichting Duinbehoud uit te nodigen voor adviezen aan onze redactie en (van onze kant) in de redactie van hun tijdschrift Duin deel te nemen, hopen we elkaar waar mogelijk te versterken. Daarnaast werken wij samen met Duinbehoud aan een Duinacademie (i.o.): onderdak voor onze veldcolleges (zie het programma als u in 2015 met ons mee wilt), waarmee we met onderzoekers en andere deskundigen kennis over de duinen verspreiden. 
Verbreding: veel net gepubliceerde stukken uit andere duintijdschriften die we van landelijke betekenis vinden hebben we (met toestemming) overgenomen. De laatste maanden zijn dat veel stukken van Dunea en Waternet, maar ook uit het tijdschrift H2O.
Ook starten we online een maandrubriek met goud van oud: 'Gered uit archieven en laden' zie december 2014.

Nieuwe verhalen

 
In het afgelopen kwartaal is een 40-tal nieuwe artikelen verschenen. Nico van der Wel schreef een opiniërend artikel over de kustwerken bij de Hondsbossche Zeewering: Vijf vragen over de kustwerken bij Petten.
Heeft u antwoorden? Reageer! (En bezoek de werken zelf, zie de website, in Petten staat een mooi informatiecentrum).
Verder een nieuwsbericht uit het Noordhollands Dagblad over een bunker in het duin tussen Egmond en Bakkum.
Gijsbert van der Bent leverde twee recensies van vogelboeken: 'Vogels in een veranderend duin', over broedvogels in Berkheide van 1984 tot 2010, en 'Tussen tulpen en de zee', over vogels van de Duin- en Bollenstreek.
Rolf Roos plaatste o.a. een reportage over het oudste schilderij met een duinlandschap erop (uit ca. 1420) met een dramatisch gegeven: het schilderij is een eeuw geleden verbrand. Maar toch is er beeld!

Oude verhalen

Nieuw leven voor mooie, oude artikelen uit de papieren wereld
 
De redactie van duinenenmensen.nl is constant op zoek naar waardevolle publicaties over duin en kust uit het verleden. Het kan gaan om artikelen en rapporten die al wat ouder zijn maar wel actueel – het kan ook gaan om historische stukken. Elke maand attenderen we u op een aantal van deze parels. En we houden ons aanbevolen voor tips over mooie artikelen, boeken, afbeeldingen, films. Zie o.a. Vrije duinen, een mooi artikel van Eli Heimans over de Papenberg, een stuk over de drinkwatervoorziening van de Waddeneilanden, overgenomen uit H2O, en een artikel uit Hollands Duin over de ontstaansgeschiedenis van de duinstreek van Zuid-Holland tussen Maas en Oude Rijn.

Wetenschappelijke verhalen

 
Van vogelkenner Jos Vroege komt een artikel dat hij eerder in het roofvogeltijdschrift Takkeling in 2014 publiceerde, over de Wespendief waarvan de broedgevallen tussen Camperduin en Wijk aan Zee sterk samenhangen met het voorkomen van naaldbos. Hoe daarmee om te gaan nu er steeds meer naaldbos voor de bijl gaat?

Archeologienieuws in een mooi verhaal van Nick Warmerdam over de Atlantikwall in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Frans Beekman en Bert van der Valk verdiepen zich steeds meer in de bodem van Hollands duinen (overigens zonder te graven) en kwamen met een fraai artikel (in Holland's Duinen) over een stuifkuil bij Monster

Masterplan Kust en Erfgoed

Artikelen over de cultuurhistorie van de kust in aantocht
 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) publiceerde eind vorig jaar het Masterplan Kust en Erfgoed, dat hier te vinden is. Het plan biedt een visie op hoe we met het cultureel erfgoed van de kust kunnen omgaan, gegeven bijvoorbeeld het natuurbeleid en de kustverdediging. Binnenkort bespreken we het plan op duinenenmensen.nl.
Aan het begin van het masterplan is een hoofdstuk gewijd aan de cultuurhistorie van de kust. Dorine van Hoogstraten, Marinus Kooiman en Marijke Beek werken dit hoofdstuk met steun van de RCE uit tot 7 verhalen voor duinenenmensen.nl. Publicatie vanaf medio februari. Hier alvast de onderwerpen
  • Droge voeten: de kust als waterkering
  • De kust als productielandschap
  • Infrastructuur van de kust
  • Recreatie voor 1940
  • Militaire kustverdediging voor 1940
  • De Atlantikwall
  • De Wederopbouw

Gek op duinen? Steun Duinbehoud!


De Stichting Duinbehoud is een kleine onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Door overleg en waar nodig juridische procedures en acties probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Zij stuurt regelmatig adviezen naar overheid en beheerders om de natuur beter te beschermen.
Vindt u het belangrijk dat duinen beschermd blijven? Wilt u Duinbehoud steunen? Word dan donateur, en ontvang het prachtige kleurenmagazine ‘DUIN’ 4 keer per jaar in de bus! Voor slechts € 21,-/jr. Klik hier en meld u aan

Uitgeefnieuws en kortingen

 
Al onze uitgaves: zie onze winkel
 
DE NATUUR VAN DE KUST tussen aangroei en afslag
Door Evert Jan Lammerts en Anton van Haperen (red.)

Lees persbericht

Door klimaatverandering en kustversterking met zand maakt de duinnatuur een omslag door, die om aangepast beheer vraagt. Ruim een kwart van alle voor de kust gespoten zand komt in het duin terecht met welk effect?
Voor leden natuurorganisaties: €19,45 i.p.v. €24,95
Bestellen

Nu grote pakket-korting!  €29,45 

DE NATUUR VAN DE KUST + DUINEN EN MENSEN TEXEL

Bestellen

Duinen en mensen TEXEL MET KORTING

De duinen van ons grootste en meest uitzonderlijke Waddeneiland. Vol nimmer gepubliceerde kaarten.

Speciale prijs voor leden natuurorganisaties en historische verenigingen  €22,50; normaal 27,50 Verkrijgbaar o.a. via onze webwinkel

 
Boek 'NIET ZONDER ELKAAR - bloemen en insecten'
Verschijnt in maart 2015
Presentaties:
  • 5 maart symposium i.s.m. NATURALIS. Leiden
  • 7 maart landelijke Vlinderdag, Wageningen
Meer informatie: inhoudsopgave en een voorpublicatie
Voorintekenen voor slechts 19,50 incl. verzendkosten
 
De boeken uit de reeks Duinen en mensen zijn grotendeels nu ook online te vinden.

Alle auteurs met hun bijdragen. 

Liever een stevig boek in handen?
Het drieluik Duinen en mensen: Van Kennemerland tot Texel is nu voor
slechts 59,50 (inclusief verzendkosten!) te koop via onze webwinkel

Voor de ontwikkeling van meer delen in deze arbeidsintensieve reeks zoeken we sponsoren. Tips?

Donatie

Wilt u de site duinenenmensen.nl met een donatie steunen?
Dit kan als particulier of als organisatie.

Meer info.
Copyright © 2015 DUINENENMENSEN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2015 DUINENENMENSEN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp