Copy
Nieuwsmail Jong en Veer
View this email in your browser
Nieuw! Hoe werkgeversorganisaties praktisch omgaan met mantelzorg

Veel bedrijven krijgen te maken met werknemers die langdurig voor chronisch zieke familieleden moeten zorgen. Overbelaste medewerkers verzuimen meer en presteren minder. Bedrijven zoeken naar manieren om de uitval van deze werknemers te voorkomen. Als adviesbureau ondersteunen wij werkgeversorganisaties die voor hun leden mantelzorg op de agenda willen zetten.
Hoge verzuimkosten
Zorgen voor een ziek familielid is al lang geen privékwestie meer. Praktisch elk bedrijf krijgt of heeft ermee te maken. Gemiddeld is 1 op de 8 werknemers in Nederland mantelzorger. De combinatie werk en mantelzorg vraagt veel van de medewerkers. Meer dan veertig procent voelt zich overbelast. Dit leidt tot hoge verzuimkosten en slechtere prestaties. Organisaties beseffen dat aandacht voor mantelzorg essentieel is om ook op langere termijn gezond te blijven.

Optimaal investeren in personeel
Daarom adviseren wij hoe bedrijven de verzuimkosten, ontstaan door mantelzorg, kunnen verlagen. Hoe de prestaties van waardevolle medewerkers te verhogen. Onze aanpak richt zich niet alleen op bedrijven. Ook adviseren wij werkgeversorganisaties hoe optimaal te investeren in gezond personeel. Vervolgens kan deze praktische aanpak als extra service aan hun leden worden aangeboden.

Ondersteuning werkgeversorganisatie
Het resultaat van onze inspanning was 12 februari 2014 terug te lezen in een groot interview in dagblad Trouw. Bij De Groot Installatiegroep in Emmen -een installatiebedrijf met negen vestigingen en 380 werknemers –werkt een op de tien monteurs thuis als mantelzorger. We hebben geholpen met de realisatie van een mantelzorgvriendelijk beleid. Inmiddels bezit De Groot Installatiegroep de erkenning  ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Het bedrijf is aangesloten bij de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerrein Emmen, een werkgeversorganisatie met driehonderd leden.
Dat levert leden veel voordeel op. Door in te zetten op bewustwording, kunnen organisaties al in een vroeg stadium adequaat inspringen op de problematiek van mantelzorgers en kosten reduceren.
Een voorbeeld? In een bedrijf met 240 medewerkers werken gemiddeld dertig mantelzorgers. Daarvan zijn circa twaalf mensen overbelast. Een werknemer in dit bedrijf verdient gemiddeld 35.000 euro per jaar. Door het verzuim aan te pakken, levert dit bij een gemiddeld verzuimpercentage van 5% een besparing van 21.000 euro op.
Risicobeheersing
Ook geven we advies aan werkgevers hoe de ondersteuning van mantelzorgers te integreren in een bestaand personeelsbeleid. Want we merken dat bedrijven behoefte hebben aan concrete diensten en producten die ze kunnen implementeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Maar we doen meer: we geven advies over toepassing van wet- en regelgeving, verlof en maatwerkoplossingen. We brengen de werkende mantelzorger in beeld en stellen knelpunten en dilemma’s vast.
We kijken voortdurend hoe het aanbod van verschillende partijen en organisaties bij elkaar kan worden gebracht. Belangrijke spelers zijn hierbij betrokken, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, en Steunpunten Mantelzorg. Door mantelzorg op de agenda te zetten, investeren werkgevers op een duurzame en eenvoudige manier in risicobeheersing.
lees het artikel uit Trouw (pdf)
Share
Tweet
Forward to Friend
Copyright © 2014 Jong en Veer, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp