Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Brecwast Briffio Dadansoddi Cyllid Cymru

Cyllideb Cymru

Wales Fiscal Analysis Breakfast Briefing


The Welsh Budget

Dydd Llun 13 Ionawr 2020, 08:00-09:30
Adeilad y Pierhead
 Cynulliad Cenedlaethol
Monday 13th January 2020, 08:00-09:30
Pierhead Building
National Assembly

NEWID DYDDIAD
 
Oherwydd fod Llywodraeth Cymru wedi symud dyddiad cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft i 16 Rhagfyr, rydym yn aildrefnu’r brecwast briffio hwn i Ionawr 13ed. Mae’r amser a’r lleoliad yn aros yr un peth.
 
Gobeithio byddwch yn gallu ymuno â ni, ond mae croeso i chi ganslo eich tocyn os oes angen.
 
Diolch,
 
Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd
 

CHANGE OF DATE
 
Please note that due to the Welsh Government moving its draft budget to December 16th, we are re-scheduling this breakfast briefing to January 13th. Time and venue remain the same.

We hope you will remain registered but please feel free to cancel your attendance if needed.

Diolch,
 
Cardiff University's Wales Governance Centre
 

Cofrestru / Register

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp