Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Philip Rycroft

Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2019

Wales Governance Centre Annual Lecture 2019

Nos Lun 9 Rhagfyr, 18:00-20:30
Adeilad y Pierhead
 Cynulliad Cenedlaethol
Monday 9th December, 18:00-20:30
Pierhead Building
National Assembly for Wales

Bydd cyn prif was sifil ar Brexit y DG yn traddodi Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2019.

Bydd Philip Rycroft, cyn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran dros Adael yr UE a phennaeth Grŵp Llywodraethiant y DG yn Swyddfa’r Cabinet, yn siarad am effaith Brexit ar berthnasau rhynglywodraethol o fewn y DG a’r hyn mae Brexit yn ei olygu ar gyfer dyfodol datganoli. Bydd yn gofyn a yw’r drefn gyfansoddiadol bresennol yn gallu goroesi’r pwysau mae'n ei wynebu erbyn hyn.

Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, Yr Athro Richard Wyn Jones:

“Mae’n bleser gennym fod wedi sicrhau person oedd nid yn unig, tan ychydig fisoedd yn ôl, yn goruchwylio’r trefniadau ar gyfer Brexit, ond oedd hefyd yn enwog drwy Whitehall a thu hwnt fel yr uwch was sifil oedd yn ‘deall’ datganoli a chyfansoddiad tiriogaethol y DG, fel ein Darlithydd Blynyddol eleni. Dyma fydd y tro cyntaf i Philip Rycroft siarad mewn manylder ynglŷn â’r heriau penodol y bydd Brexit yn ei roi i ni yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed yr hyn sydd ganddo i’w ddweud.”

“Bydd y ffaith ei fod yn siarad tra bod ymgyrch Etholiad Cyffredinol y DG yn mynd rhagddo a lle bydd dyfodol Undeb Prydain yn sicr o fod yn nodwedd amlwg ynddi, yn pwysleisio pa mor amserol yw’r ddarlith hon.”

Bydd Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones AC, yn noddi’r ddarlith a gaiff ei gynnal ar Ddydd Llun Rhagfyr 9 am 18:00, yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

The UK’s former leading Brexit civil servant will deliver the 2019 Wales Governance Centre Annual Lecture.

Philip Rycroft, former Permanent Secretary at the Department for Exiting the EU and head of the UK Governance Group in the Cabinet Office, will speak about the impact of Brexit on inter-governmental relations within the UK and what Brexit means for the future of devolution. He will ask whether the current constitutional order can endure the pressures it now faces?

Director of Cardiff University’s Wales Governance Centre, Professor Richard Wyn Jones, commented:

“We are delighted to have secured as our Annual Lecturer the person who was not only, until just a few months ago, overseeing the preparations for Brexit, but was also known throughout Whitehall and well beyond as the senior civil servant who ‘got’ devolution and the UK’s territorial constitution. This will be first time that Philip Rycroft has spoken at length about the specific challenges Brexit poses for us in Wales and we are looking forward very much to hearing what he has to say.”

“That he will be speaking against backdrop of a UK General Election campaign in which the future of the Union is sure to feature prominently only serves to emphasise timeliness of the lecture.”

The Llywydd of the National Assembly, Elin Jones AM, is sponsoring the lecture which takes place on Monday 9th December at 18:00, at the Pierhead building in Cardiff Bay.

Cofrestrwch / Register

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp