Copy
CLLC / WGC - Swyddi / Jobs
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Cyfle Swydd

Job Opportunity

Rydym ni ar hyn o bryd yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i ymuno â'n ffrwd gwaith Dadansoddi Cyllid Cymru, tîm cefnogol sy'n tyfu o fewn y Ganolfan ehangach sy'n darparu dadansoddiad annibynnol o wariant cyhoeddus, trethu a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau ymchwil meintiol cryf a gallu diamheuol i ddadansoddi gwybodaeth a chrynhoi'n briodol.

Rydym ni'n croesawu pob cais, er ein bod yn annog ceisiadau'n arbennig gan fenywod, ac ymgeiswyr du, Asiaidd a lleiafrifol ethnig, gan nad oes gan y rhain gynrychiolaeth ddigonol yn y Ganolfan ar hyn o bryd. Byddwn yn ceisio darparu trefniadau gwaith hyblyg, gan gynnwys ceisiadau am rannu swydd ac oriau hyblyg, lle bo'n bosibl.

Am fanylion llawn y swydd hon, gweler yma.

We are currently seeking a Research Assistant to join our Wales Fiscal Analysis project, a supportive and growing team within the wider Wales Governance Centre that provides independent analysis on public spending, taxation and public services in Wales.

The successful candidate will have strong quantitative research skills and a proven ability to analyse complex information and summarise appropriately.

We welcome all applications, although we particularly encourage applications from women, and black, Asian and ethnic minority candidates, as they are currently under-represented in the Centre. We will seek to accommodate flexible working arrangements, including job share requests and flexible hours, whenever possible.

Full details of this role can be found here.


Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp