Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Digwyddiad Briffio Dadansoddi Cyllid Cymru
Cyllideb Cymru


Wales Fiscal Analysis Briefing Event
The Welsh Budget
 

Dydd Mawrth 14 Ionawr, 14:00-16:00
Ystafell Cynhadledd
 Hen Goleg
Prifysgol Bangor
Tuesday 14 January, 14:00-16:00
Conference Room
Hen Goleg
Bangor University

Canolfan Llywodraethiant Cymru mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor

Ymunwch â thîm Dadansoddi Cyllid Cymru (DCC) am drafodaeth o gyllid cyhoeddus Cymru yn dilyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru.

Fydd tîm DCC yn trafod:

• Dadansoddiad o Gyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru
• Goblygiadau i Lywodraethau Lleol Cymru
• Trethi datganoledig a lleol yn y Gyllideb Ddrafft
• Etholiad Cyffredinol y DG: goblygiadau cyllidol i Gymru o ganlyniadau'r etholiad
• Rhagolwg ar gyfer cyllidebau Cymreig y Dyfodol
 

Wales Governance Centre in partnership with Bangor University
 
Join the Wales Fiscal Analysis (WFA) team for a discussion on Wales’ public finances following the publication of the Welsh Government’s Draft Budget 2020-21.

The WFA team will discuss:

• An analysis of the Welsh Government’s Draft Budget 2020-21
• The consequences for Welsh Local Authorities
• Devolved taxes in the Welsh Budget
• The UK General Election: fiscal implications for Wales of the outcome of the election
• The outlook for future Welsh budgets
 

Cofrestrwch / Register

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp