Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Dyfodol Cyllidol Cymru:

Llwybyr i gynaliadwyedd?

 

Wales' Fiscal Future:

A path to sustainability?

 

Dydd Gwener 6 Mawrth 2020, 10:00-12:00
Ystafelloedd Seminar, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd
 
Friday 6th March 2020, 10:00-12:00

Seminar Rooms, Pierhead Building
Cardiff Bay

Ar ddydd Gwener, Mawrth 6ed, bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd yn lansio adroddiad newydd ar gyllid cyhoeddus Cymru.

Bydd yr adroddiad newydd yn cynnwys yr asesiad diweddaraf o sefyllfa gyllidol bresennol Cymru fel rhan o’r DG, ystyried beth fyddai angen newid i leihau’r bwlch cyllidol, ac archwilio rhai o’r goblygiadau cyllidol ac economaidd o dan drefniannau cyfansoddiadol amgen. Gobeithir y bydd yr adroddiad yn ysgogi trafodaeth wybodus ac eang am ddyfodol cyllidol a chyfansoddiadol Cymru.

 

On Friday 6 March, Cardiff University’s Wales Governance Centre will be launching a new report on Wales’ public finances.

The new report includes the latest assessment of Wales’ current fiscal position as part of the UK, considers what would need to change for the fiscal deficit to reduce, and explores some of the fiscal and economic implications of other constitutional scenarios. It is hoped the report will stimulate an informed and wide-ranging debate on Wales’ fiscal and constitutional future.

Cofrestru / Register

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp