Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Digwyddiad Briffio Etholiad Cyffredinol y DG 2019

UK General Election Briefing 2019

Digwyddiad Briffio Etholiad Cyffredinol y DG 2019

Dydd Llun 18 Tachwedd   12:00 - 14:00

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Mae’n bleser gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd eich gwahodd i'n Digwyddiad Briffio Etholiad Cyffredinol y DG 2019.

A ninnau ar drothwy un o’r etholiadau cyffredinol mwyaf anrhagweladwy yn hanes Cymru, bydd yr Athro Roger Awan-Scully, Jac Larner a'r Athro Laura McAllister yn dadansoddi ac yn amlinellu prif bynciau trafod yr etholiad, yr arolygon barn diweddaraf, a'r goblygiadau penodol o ran Brexit a datganoli.

Bydd arolygon newydd ac unigryw yn cael eu cyhoeddi yn y cyfarfod hysbysu hwn, a’r newyddiadurwr a'r darlledwr Carolyn Hitt fydd yn cadeirio.

Ymunwch â ni i drafod ymhellach ac i asesu'r sefyllfa ddiweddaraf!

UK General Election Briefing 2019


Monday 18th November   12:00 - 14:00

Pierhead Building, Cardiff Bay


Cardiff University's Wales Governance Centre is pleased to invite you to our UK General Election Briefing 2019.

With Wales facing one of the most unpredictable UK elections in its history, Professor Roger Awan-Scully, Jac Larner and Professor Laura McAllister will analyse and outline the main election issues, latest polling data, and specific potential implications around Brexit and devolution.

New and exclusive polling data will be unveiled at this briefing event, which will be chaired by the journalist and broadcaster Carolyn Hitt.

Join us to discuss the issues and assess the state of play!

Cofrestrwch / Register

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp