Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Brecwast Briffio Dadansoddi Cyllid Cymru

Cyllideb Cymru 2019

Wales Fiscal Analysis Breakfast Briefing


The Welsh Budget 2019

Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019, 08:00-09:30
Ystafelloedd Seminar, Y Pierhead
 Cynulliad Cenedlaethol, CF99 1NA
Thursday 28 November 2019, 08:00-09:30
Seminar Rooms, Pierhead Building
National Assembly, CF99 1NA

Ymunwch â thîm Dadansoddi Cyllid Cymru (DCC) am drafodaeth o gyllid cyhoeddus Cymru yn dilyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru.

Fydd tîm DCC yn trafod:

• Dadansoddiad o Gyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru

• Goblygiadau i Lywodraethau Lleol Cymru

• Trethi datganoledig a lleol yn y Gyllideb Ddrafft

• Etholiad Cyffredinol y DG: goblygiadau cyllidol i Gymru o ymrwymiadau maniffesto’r pleidiau

• Rhagolwg ar gyfer cyllidebau Cymreig y dyfodol

Brecwast ysgafn ar gael am ddim!

Cofrestrwch er mwyn sicrhau lle.

Join the Wales Fiscal Analysis (WFA) team for a discussion on Wales’ public finances following the publication of the Welsh Government’s Draft Budget 2020-21.

The WFA team will discuss:

• An analysis of the Welsh Government’s Draft Budget 2020-21

• The consequences for Welsh Local Authorities

• Devolved taxes in the Welsh Budget

• The UK General Election: fiscal implications for Wales of party manifesto commitments

• The outlook for future Welsh budgets

A light breakfast is included for free!

Register below to secure your place.

Cofrestru / Register

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp