Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Mark Drakeford

Prif Weinidog Cymru

First Minister of Wales

Dydd Gwener 31 Ionawr, 09:30-11:30
Adeilad y Pierhead
 Bae Caerdydd
Friday 31st January, 09:30-11:30
Pierhead Building
Cardiff Bay

Ar wahoddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AC, yn traddodi araith allweddol ar y diwrnod pan fydd Cymru a’r DG yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth i’r Deyrnas Gyfunol adael yr Undeb Ewropeaidd yn ffurfiol ar Ionawr 31, disgwylir i’r Prif Weinidog ddatgan egwyddorion allweddol tu ôl i berthynas Cymru â’r UE yn y dyfodol.

Bydd y Prif Weinidog yn amlinellu ymateb Llywodraeth Cymru i’r materion allweddol yn ystod cyfnod nesaf Brexit, gan gynnwys masnach, perthnasau rhyngwladol a chyfansoddiad y DG.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar gyfer y digwyddiad yma ar y cyswllt isod, fydd yn cael ei gynnal yn adeilad eiconig y Pierhead, Bae Caerdydd.

The First Minister of Wales, Mark Drakeford AM, will deliver a keynote speech on the day Wales and the UK leaves the European Union at the invitation of Cardiff University’s Wales Governance Centre.

As the United Kingdom formally leaves the European Union on January 31st, the First Minister is expected to set out the key principles behind Wales’ future relations with the EU.

The First Minister will outline the Welsh Government’s response to the critical issues during the next stage of Brexit, including trade, international relations and the UK constitution.

Limited spaces are available at the link below for the event, which will take place in Cardiff Bay’s iconic Pierhead building.

Cofrestrwch / Register

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp