Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

LLEOLIAD NEWYDD / MWY O SEDDI AR GAEL

Hon Julia Gillard AC: Rhywedd, Gwleidyddiaeth ac Arweinyddiaeth


Dydd Llun, 7 Hydref, 18:30 - 20:00

Neuadd y Senedd, Bae Caerdydd

Bydd yr Athro Laura McAllister a Hon Julia Gillard AC yn trafod menywod, arweinyddiaeth a Chymru.

Archebwch eich lle yma.

NEW VENUE / MORE SEATS AVAILABLE

Hon Julia Gillard AC: Gender, Politics and Leadership


Monday 7 October, 18:30 - 20:00

Neuadd y Senedd, Cardiff Bay

Professor Laura McAllister and Hon Julia Gillard AC discuss women, leadership and Wales.

Book your place here.


Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp