Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Ym mis Medi eleni, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal GWLAD, Gŵyl Cymru’r Dyfodol.

Bydd GWLAD yn cael ei gynnal yn y Senedd ym Mae Caerdydd rhwng Medi, 25-29, 2019.


DATGANOLI A'R DYFODOL: BETH YW BARN CYMRU?

Dydd Sul 29 Medi, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

11:00 - 12:00

Yr Athro Roger Awan-Scully a'r Athro Laura McAllister o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd bydd yn edrych yn ôl ar ddatganoli, etholiadau a'r pleidiau gwleidyddol dros yr 20 mlynedd ddiwethaf ac yn edrych ymlaen.

Wrth ddadansoddi sut mae agweddau tuag at y Cynulliad Cenedlaethol a'r pleidiau gwleidyddol wedi newid ers 1999, bydd y ddau yn edrych tua'r dyfodol ac ystyried sut gall y farn gyhoeddus ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf. 

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim.

Tocynnau o flaen llaw ar gael yma.
 

In September this year, the National Assembly for Wales will host GWLAD, Future Wales Festival.

GWLAD is being held at the Senedd in Cardiff Bay between September 25 – 29, 2019. 


DEVOLUTION AND THE FUTURE: WHAT DOES WALES THINK?

Sunday 29th September, Pierhead building, Cardiff Bay

11:00 - 12:00

Professor Roger Awan-Scully and Professor Laura McAllister of Cardiff University’s Wales Governance Centre will ponder devolution, elections, and the political parties after 20 years of devolution and consider what lies ahead.

After analysing how attitudes towards the National Assembly and the political parties have evolved since 1999, the academics will look to the future and outline where public opinion might develop in the next few years.


The event is free of charge.

Advance tickets available here.


Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp