Copy
Online Balans is een uitgave van ETV De Helster.
Niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.
Beste ETV'ers, beste leden,

December 2021…

Op het moment dat ik dit schrijf heeft het demissionaire kabinet helaas moeten besluiten om strengere maatregelen af te kondigen, gericht op het terugdringen van de coronabesmettingen. Voor de hele maatschappij, en dus ook voor onze club, betekent dit nogal wat.

We mogen niet sporten tussen 17.00 en 05.00 uur en uiteraard is ook het paviljoen in de avonduren gesloten. Gelukkig mag er nog steeds overdag lekker getennist worden en veel leden maken hier gebruik van. Want naast het spelen van tennis zijn de sociale contacten, zeker in deze lastige tijd, onontbeerlijk.

Degenen die regelmatig op ons park zijn, zal het opgevallen zijn dat baan 9 ‘op de schop’ is gegaan. De aanleg van de padelbanen is van start gegaan en tot nu toe verloopt dit zeer voorspoedig.

Het was nog even een enthousiaste gedachte om 3 in plaats van 2 banen aan te gaan leggen, maar  voor dit moment was dit niet realistisch en haalbaar. Ik ben blij met de voortvarende aanpak van de padelcommissie. De tijd en energie die zij hier tot op heden in hebben gestoken, verdient zeker een compliment.

Gelukkig zijn er ook activiteiten geweest die wel door konden gaan. Zo is de najaarscompetitie gespeeld. Met name op de vrijdagavond was er veel bedrijvigheid. George Rehatta van de VCL had er zijn handen vol aan, maar het resultaat mocht er zijn. We hebben ons als club keurig aan de regels gehouden en op elke avond was het paviljoen voor 00.00 uur gesloten. 

Het eerste deel van onze interne wintermixcompetitie is al achter de rug en kon volledig worden gespeeld. Met dank aan Hana Nobels en Maud Elbers die ook zorgen voor goede updates met betrekking tot uitslagen en standen. Ook het stamppottentoernooi en de kaartavond zijn doorgegaan. Wij koesteren deze momenten van sociale contacten en ontmoeten. Laat ons dit de energie geven om ons ook weer door de huidige maatregelen heen te slaan. 

Recent heeft er een overleg plaatsgevonden tussen een bestuursdelegatie en vertegenwoordigers van alle commissies. Goed om samen het gesprek aan te gaan en om te horen van elkaar wat er leeft. Een positieve bijeenkomst die in het komende voorjaar zeker een vervolg gaat krijgen.

Zoals ik in de vorige Balans schreef met betrekking tot de competities waar (te) veel belangstelling voor is: “Achter de schermen nemen we het huidige systeem nadrukkelijk onder de loep omdat we streven naar een eerlijker systeem waarbij 'de pijn' door iedereen gedragen gaat worden. Betrokken teams zullen in de besluitvorming worden meegenomen”.

Inmiddels zijn er wat besprekingen over dit onderwerp geweest en hebben we ruggespraak gehouden met de achterban. Hieruit is een werkwijze voortgekomen die is gebaseerd op eerlijkheid en respect voor elkaar. Als de situatie zich voordoet dat we niet alle teams in de voorjaarscompetitie kunnen plaatsen, dan zullen we samen met de betrokken captains, een beroep doen op deze werkwijze. Het verantwoordelijk bestuurslid draagt zorg voor de juiste communicatie naar de teams. 

Ondanks de opgelegde beperkingen zit onze club niet stil. Er is volop bedrijvigheid en gelukkig mogen we, zij het beperkt, nog steeds tennissen. Laten we ons daaraan vasthouden en positief uitkijken naar de nabije toekomst.

En al is het misschien nog wat vroeg… Ik wens iedereen hele fijne Kerstdagen en een goed, sportief maar vooral gezond 2022 toe.

Arno Schellekens,
voorzitter

Vrijwilligers gezocht!

Al 50 jaar zorgen onze vrijwilligers ervoor dat de club – samen met het bestuur – kan bestaan en maken zij tennisactiviteiten mogelijk door verschillende taken op zich te nemen. Toch zijn er altijd taken waarvoor we mensen tekort komen. In deze editie van de Balans doen we een oproep voor activiteiten die nu door vrijwilligers opgepakt worden, maar waarvan de huidige vrijwilligers hebben aangegeven het stokje over te (moeten) dragen.  

Kijk eens wat jij voor de club kan doen. Misschien kun je iets in het verlengde van je werk oppakken?  Of vind je het leuk om eens compleet wat anders te gaan doen?  Je zult merken dat je er veel voor terug krijgt.  Ikzelf ben al 35 jaar actief als vrijwilliger en elke keer krijg ik weer energie van de tijd die ik erin stop. Ik nodig je uit om deze kans te grijpen en om iets voor ETV de Helster te doen!

Wim ten Bosch,
Secretaris

Deelname jeugdcompetities onder druk 

Met het vertrek van de coördinatoren voor de jeugdcompetities hebben we onvoldoende mensen in de Jeugdcommissie om de competities in het voorjaar te begeleiden. Diverse oproepen voor ‘nieuw bloed’ hebben onvoldoende reacties opgeleverd. Zonder voldoende ondersteuning kunnen we helaas de jeugd niet laten deelnemen aan de competitie. Dit zou toch zonde zijn?  

Daarom nogmaals deze dringende oproep: draag je de jeugd een warm hart toe, neem dan contact op met Desirée Sijben. Kennis van tennis is niet van belang, enthousiasme des te meer. Samen met de andere leden van de jeugdcommissie kijken we hoe we de activiteiten kunnen verdelen en hoe we de jeugdcompetitie mogelijk kunnen houden. Vele handen maken immers licht werk!

Vacatures bij communicatiecommissie 

Op dit moment ondersteunt een communicatiecommissie, bestaande uit 5 leden, het bestuur op het moment dat er berichten naar buiten moeten worden gebracht over bijvoorbeeld padel of voor het organiseren van open dagen en daarnaast verzorgen zij de Online Balans. Twee commissieleden hebben aangegeven dat zij hun vrijwilligerswerk niet meer kunnen combineren met hun werkzaamheden.

Voor deze commissie zoeken we twee vrijwilligers: 

 • Coördinator communicatiecommissie. Deze vrijwilliger is het aanspreekpunt voor het bestuur, verzorgt vier keer per jaar de redactie en coördinatie van de online Balans, schrijft persberichten, verzorgt de communicatie over o.a. de nieuwe padelbanen, het 50-jarig Jubileumfeest en houdt onze sociale media bij. Heb je een communicatie achtergrond en vind je het leuk nauw betrokken te zijn bij ETV de Helster, dan is dit echt iets voor jou! Het kost je gemiddeld een uurtje in de week.

 • Webmaster: De webmaster zorgt voor het plaatsen van berichten van de verschillende commissies op onze site en zorgt voor het opschonen van de informatie. Ben je communicatief ingesteld en heb je ervaring met een Wordpress Site, overweeg dan een functie als webmaster bij onze club. De benodigde tijd is seizoensafhankelijk, maar niet erg hoog

  Is een van bovenstaande vacatures iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@etvdehelster.nl

Algemene Ledenvergadering

Op 5 december hebben jullie de uitnodiging voor de ALV op 7 januari ontvangen.

In verband met de geldende coronamaatregelen zal de ALV online worden gehouden. In de eerst week van januari ontvangen alle leden een mail met de informatie om toegang te krijgen tot de vergadering. In een later stadium zal het bestuur besluiten over de extra ALV op 4 februari.

Een belangrijk punt op de agenda is de aanpassing van de statuten. Dit is nodig door de komst van padel op onze club, maar we zijn ook verplicht de nieuwe Europese wetgeving te volgen. Deze vereist het instellen van een continuïteitcommissie. Deze commissie wordt ingesteld als vervanger van het bestuur, op het moment dat het bestuur niet meer in staat zou zijn de vereniging te leiden. Een uitzonderlijke situatie bij een sportvereniging, maar niet ondenkbaar. De wetgeving is ook meer bedoeld voor andersoortige verenigingen en stichtingen, maar ook ETV de Helster moet als club aan deze wetgeving voldoen.

Gaan we hierover op 7 januari beslissen? Die kans is klein. Er moeten dan namelijk op die vergadering ca. 730 leden aanwezig zijn (2/3 van het totaal aantal leden). De besluitvorming zal, indien deze leden er niet zijn, plaatsvinden in een tweede vergadering op vrijdag 4 februari. Dan kan het besluit genomen worden door de aanwezige leden. De aangepaste statuten gaan vervolgens langs de notaris en worden daarna van kracht. 

Een gevolg van de wijzigingen is ook een aanpassing van ons boekjaar. Dit loopt nu van 1 november tot en met 31 oktober. Het nieuwe boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Bij de stukken voor de ALV zit ook een voorstel hoe we met de overbrugging om willen gaan.

Update Padelbanen: aanleg in volle gang

 
Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt, wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van twee padelbanen. Het kunstgras is inmiddels van baan 9 gehaald en de baan is uitgegraven. Er is nieuwe lava gestort en het hele bouwdeel is glad gestreken. De ondergrond is inmiddels goedgekeurd en het schuimbeton is gestort. Die laag moet eerst een tijdje goed uitharden. De realisatie van de banen verloopt volgens schema. Omdat we goed weer nodig hebben voor de werkzaamheden is het nu nog niet mogelijk al een exacte datum te geven wanneer we de padelbanen in gebruik kunnen nemen. 
 
Mocht je in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben? Of zou je een bijdrage willen leveren aan de komst van de padelbanen of het juist leuk vinden om iets op te pakken zodra de banen er zijn? Mail dan naar secretariaat@etvdehelster.nl
 
François, Geert en Wim,
Padelcommissie

Tweede stamppottentoernooi was weer gezellig!

Op 14 november werd het tweede stamppottentoernooi gehouden. Het stamppottentoernooi is de opvolger van het mosseltoernooi. In totaal hadden 44 leden zich opgegeven, maar de opkomende coronagolf zorgde hier en daar voor een uitvaller. Een beetje stress en improvisatie bij de organisatie dus. Uiteindelijk kwam alles goed en is het toernooi met enkele invallers prima verlopen.

Dit jaar was er een klein competitie element aan toegevoegd; degene met de meest gewonnen wedstrijden kreeg een prijs. Bij de dames was de winnaar Laura Janssen en bij de heren Jacques van Steenveldt. Na afloop stond het stamppotbuffet klaar. Hier konden alle deelnemers kiezen uit boerenkool, zuurkool of hutspot. Het was nog even heel gezellig in het paviljoen, tot uiteindelijk om 20 uur het licht uit moest.

Yvette Reneman en Johan Rasing

Terugblik op de Najaarscompetitie

Het was best spannend dat ondanks de coronamaatregelen en de verplichte eindtijd van 00.00 uur de najaarscompetitie kon doorgaan. In het paviljoen waren de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zoals: looproutes, spatschermen, tafelschikking en ontsmettingsmiddelen. Aan alles was gedacht. Roxanne had een strakke personeelsplanning opgesteld en er waren voldoende barvrijwilligers beschikbaar. 

De eerste competitieavond was het voor VCL’er George Rehatta een uitdaging om alle partijen voor 00.00 uur gespeeld te krijgen. De volgende speelavonden was er voor de tennissers nog voldoende tijd om een drankje en een hapje te nuttigen. Vanaf 22.00 uur was het hard werken voor het barpersoneel. De tapkraan liep volop en de frituur maakte overuren. Maar het is allemaal gelukt. Om 00.00 uur was het paviljoen leeg en waren de gasten tevreden huiswaarts.

Ook op zaterdag en zondag verliep de competitie als vanouds en was het sportief gezellig. In de verschillende klasses mogen we de volgende de kampioenen feliciteren:

Kampioenen najaar 2021

 • Heren Dubbel 17+ Vrijdag Avond - Helster 1 - Captain Rogier Termont
 • Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse - Helster 1 - Captain Justin Rotte
 • Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 2e klasse - Captain Isabelle van Zadelhoff
 • Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse - Captain Stephanie Termont

Hulde aan de barvrijwilligers, George Rehatta (VCL), onze groundsman Johan Huitink, onze gasten en niet te vergeten onze barcoördinator Roxanne! 

We zijn trots op jullie!

Tot volgend jaar… Hopelijk zonder coronamaatregelen.

Wim Hendriks, 
Bestuurslid Barbeheer

Kampioenen Jeugd Najaarscompetitie

Ook deze competitie kende wederom beperkingen door Corona, met publiek en zonder publiek spelen, uitgestelde speeldagen en zelfs een stormachtige zondag.
Desondanks zijn er 4 van onze jeugdteams in geslaagd het maximale te bereiken, namelijk het kampioenschap.
 • Groen 1 zondag afd.36  Helster 2
 • Jongens zondag t/m 17 jaar 2e klasse afd.47  Helster 1
 • Junioren zondag t/m 14 jaar 2e klasse afd.30  Helster 1
 • Junioren zondag t/m 14 jaar 3e klasse afd.21  Helster 3
 
Van harte gefeliciteerd voor alle spelers en teamcaptains voor deze geweldige prestatie.Op de foto: de spelers Junioren zondag t/m 14 jaar 2e klasse afd.30  Helster 1

'Het Racket' Guido Termont


"Een gezellig paviljoen, een prachtig park en vele betrokken leden."

"Dank Myrthe voor de nominatie! Ruim 22 jaar woont ons gezin met heel veel plezier in Elst. Al vrij snel maakten wij, via mijn zus Denise die hier al jaren woonde, kennis met ETV de Helster.  Een gezellig paviljoen, een prachtig park en vele betrokken leden. Dat was de eerste indruk en dat is nog steeds hoe wij de club ervaren. Lees snel verder op de website.

Op de agenda
 

 7 januari    Algemene Ledenvergadering (online) 
10 januari  start Wintercompetitie deel 2,
onder voorbehoud maatregelen
 4 februari  Extra Algemene Ledenvergadering
 Maart Clubkampioenschappen Jeugd en
Senioren

 

Alle activiteiten vind je op de kalender.