Copy
Online Balans is een uitgave van ETV De Helster.
Niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.
Beste ETV'ers, beste leden,

Juni 2021. We zijn hoopvol gestemd en het lijkt de goede kant op te gaan met de pandemie. Veel leden van onze club zijn inmiddels gevaccineerd. De genomen maatregelen worden enigszins versoepeld en de zomer is in aantocht.

En toch… Het lijkt allemaal zo lang geleden. Het spelen van competitie of een toernooi op ons zonovergoten tennispark. Grote bedrijvigheid in ons paviljoen, met vrolijke tennisleden die tennisplezier beleven en gezelligheid brengen. Zoals het zich laat aanzien kunnen we in dit kalenderjaar weer activiteiten gaan organiseren in toernooi- en/of competitieverband.
 
Vanaf april was het druk op de tennisbanen met een bezetting, op zondag, van gemiddeld 10 banen. Onze enthousiaste jeugdspelers waren onderling actief. Als dit de opmaat is voor de nabije toekomst, dan belooft dit veel goeds! Het 50-jarig bestaan van onze club, het ‘Gouden jubileum’, is in aantocht. Leuke en positieve activiteiten waar we allemaal aan toe zijn en waar we naar uitkijken.
 

ETV de Helster doet mee aan de Zomer Challenge

ETV de Helster gaat mee doen aan de Zomer Challenge. Dit doen we zodat mensen die interesse hebben of onbekend zijn met onze sport, aan tennis kunnen 'proeven'. Dit houdt in dat we aan geïnteresseerde potentiële sporters een tijdelijk lidmaatschap van 4 maanden aanbieden. Deze 'zomerleden' kunnen dan kennismaken met onze sport en natuurlijk met de gezelligheid en de sportieve sfeer van ETV de Helster. Zij kunnen bij ons in de maanden juni t/m september onbeperkt tennissen, een aantal lessen volgen en meedoen aan toernooien. Meer informatie kun je lezen op de website

Met het oog op de naderende zomer wens ik je alvast een hele fijne  zomervakantie toe. Geniet (hopelijk) in goede gezondheid met je familie, vrienden en bekenden. Dan zien we elkaar weer snel bij één van de tennisactiviteiten op onze club.
 
Arno Schellekens,
voorzitter

Resultaten enquête Padelbanen

 
Medio maart hebben we via een enquête de interesse gepeild voor padel op ETV de Helster. We willen iedereen die deze enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor het delen van hun mening. In totaal hebben 80 leden een reactie gegeven, dat is een respons van ruim 20%. 

De resultaten zijn besproken met het bestuur en dit zijn de belangrijkste uitkomsten:
 • Ruim 85% van de respondenten is enthousiast/zeer enthousiast over het Padel-initiatief. Circa 10% van de respondenten ziet niets in padel.
 • Ruim 85% van de respondenten geeft aan padel als een goede toevoeging te zien op de sportmogelijkheden bij ETV de Helster.
 • Bijna 60% van de respondenten geeft aan (zeker) van de padelbanen gebruik te maken als ze worden aangelegd. Ruim 15% geeft aan geen gebruik te maken van de padelbanen.
Op basis van deze inzichten is in overleg met het bestuur de volgende stap gezet: de padelcommissie zoekt nu uit of het realiseren van padel op ETV zowel financieel, technisch en qua bestemmingsplan/vergunningen haalbaar is. Hiervoor zijn reeds de eerste afspraken gemaakt met Green Engineers. Uitgangspunt van de padelcommissie is dat sprake zal zijn van 1 vereniging en 1 lidmaatschap die zowel tennis als padel aanbiedt (all-in lidmaatschap). Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
 
François, Geert en Wim,
Padelcommissie

Stand van zaken competitie en toernooien

 

Junioren

De competitie voor de jeugd in juni en juli gaat door: van 13 juni t/m 11 juli kunnen al onze jeugdcompetitieteams spelen. We hopen dat we ergens in deze periode het paviljoen ook weer mogen gebruiken; het terras is wel open! Waarschijnlijk wordt nog een aantal aanvullende regels bekend gemaakt voor de begeleiders van de jeugd.
 

Senioren

De competitie voor de senioren is verschoven naar het najaar. De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. Het animo voor de vrijdagavondcompetitie was weer hoog; daardoor zijn helaas enkele teams uitgeloot. De captains zijn geïnformeerd en de uitgelote teams konden uitwijken naar de zaterdagcompetitie. 

De intentie van de competitiecommissie was om met de captains van de vrijdagcompetitie, of met een afvaardiging vanuit de teams, in overleg te gaan om tot een eerlijker door de deelnemers van de competitie gedragen systeem te komen. Op dit moment was dit gezien de tijdsdruk en opgelegde beperkingen niet haalbaar. Voor de aanmelding voor de voorjaarscompetitie 2022 willen we dit wel doen. Nadere uitleg, of uitnodiging, volgt voor die tijd.

We weten nog niet onder welke omstandigheden we in het najaar zullen spelen, maar hopen dat het zoveel mogelijk op de vertrouwde manier kan.

Toernooien bij ETV de Helster

Het lijkt er aan alle kanten op dat de toernooien mogen doorgaan. De inschrijving staat open. We zijn nog in afwachting van de voorwaarden waaronder we het paviljoen kunnen gebruiken en of toeschouwers zijn toegestaan. De komende persconferentie zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.

Op dit moment gaan we uit van de volgende toernooien:
 • Week 27 Elster Open Jeugd
 • Week 28 Elster Open 40+ 
 • Week 31 Elster Open
 • Vanaf week 34 Clubkampioenschappen - exacte data volgen nog
 • Week 35 - zondag 5 september ETVs Ladies Day – hopelijk zonder beperkingen
Zodra de toernooicommissies de inschrijving open zetten zullen we jullie via de Berichtenservice op de hoogte stellen. 

Ons gouden jubileum 


Op 13 augustus 2021 bestaat onze club 50 jaar; een gouden jubileum!
 
Omdat we nog steeds te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus, of met de naweeën hiervan, hebben we besloten om de festiviteiten uit te spreiden over het aankomende jaar. We maken er een heel jubileumjaar van.
 
Het jubileum wordt de ‘rode draad’ bij alle activiteiten en toernooien die tussen 13 augustus 2021 en 13 augustus 2022 plaatsvinden. Alle commissies zijn uitgenodigd om plannen en ideeën in te dienen om in kader van het jubileum wat ‘extra’s’ te gaan doen. We hebben hele leuke, originele suggesties mogen ontvangen, waarvoor dank.
 
Op grond van deze ideeën zijn er gelden toegewezen ter besteding en uitvoering. Alle commissies gaan hier nu mee aan de slag. Om een extra feestelijk tintje te geven aan ons jubileum organiseren we ook nog een jubileumfeest. En ook hiervoor is de eerste aanzet  gegeven.
 

Save the date; zaterdag 25 juni 2022!

Zet alvast in je agenda: het jubileumfeest voor alle leden vanaf 18 jaar vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022. Vanzelfsprekend zal de jubileumcommissie op een later moment meer informatie geven.
 
Geert en Arno

Onderhoud tennispark en gebouwen

We prijzen ons gelukkig met een prachtig tennispark en alles wat daar bij hoort. Om dit alles in goede staat te houden  hebben we een groep van overwegend ‘jong gepensioneerden’ die dit samen met groundsman Johan Huitink en Roxanne Penraat, medewerker paviljoen/bar, voor hun rekening nemen. We geven jullie een korte update over de komende aanpassingen op ons tennispark. 
 1. De toegangspoort vertoont mankementen. Het systeem van automatisch openen en sluiten blijkt te gevoelig in het gebruik. Inmiddels is deze vervangen en is er een sluitveer aangebracht.
 2. De tennisbanen en de groenstroken liggen er goed onderhouden bij. Dank Johan!
 3. Naar aanleiding van een inbraak zijn de nodige (herstel)werkzaamheden verricht.
 4. De wand achter de bar is voorzien van een nieuw fris kleurtje.
 5. Reparatiewerkzaamheden aan het dak en voorkant paviljoen verricht na de voorjaarsstorm. 
Na de bovenstaande werkzaamheden gaan we er, met dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, van uit dat we klaar zijn voor een spoedige verruiming van de coronamaatregelen.

Jeugd op zondag


Degenen die de afgelopen zondagen op de club zijn geweest, is het vast opgevallen: de jeugd was goed vertegenwoordigd!

Omdat de junioren- en tenniskidscompetitie niet door kon gaan, kwam hoofdtrainer David Kamhi met een alternatieve invulling. De jeugd werd uitgenodigd om naar de club te komen en daar werd, op basis van aanwezigheid, een speelschema gemaakt. De club zorgde voor een drankje en een kleine versnapering. Zo is in de maanden april en mei onderling gestreden om toch zoveel mogelijk wedstrijdervaring op te doen. 
 
Op zondag 2 mei was de Tc ook aanwezig. Ondanks dat het weer ons een beetje in de steek liet, was de opkomst zeer goed. Stefan heeft in de groep van 12:00 tot 14:00 uur meegespeeld. Daarna kon onze jongere jeugd onder de begeleiding van David en enthousiaste ouders vanuit de JSC lekker de baan op. Wij zagen veel plezier bij de kinderen en er werd fanatiek getennist.

David heeft deze zondagen top georganiseerd. Een prachtige oplossing van David om de jeugd zoveel mogelijk aan het tennissen te krijgen en te houden!
 
Vanuit de TC en JSC zeggen wij: “Ga vooral zo door! “

Veel werk voor de Sponsorcommissie!


Mijn naam is Johan Rasing en ik heb vanaf dit voorjaar het voorzitterschap van de sponsorcommissie op me genomen. Deze commissie zorgt ervoor dat er nieuwe sponsoren bijkomen en de bestaande blijven.

De opbrengst gaat met name naar de jeugdteams voor bijvoorbeeld extra trainingen. Er komen mogelijk twee grote uitdagingen op ons af. Ten eerste heeft het bestuur in overweging om de jeugd in een nieuw tenue te steken voor een herkenbare en mooie uitstraling. Daarnaast komen er mogelijk twee padelbanen. Deze ambities kunnen door meerdere grote of kleinere bedrijven gesponsord worden.
 

Ben jij het nieuwe lid van de sponsorcommissie?

Om deze doelen te bereiken, zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de sponsorcommissie. Ben je een enthousiast lid die het leuk vindt om op zoek te gaan naar bedrijven, ze te benaderen en het contact te onderhouden? Wil je de club ondersteunen, en daarbij de club beter leren kennen? Stuur dan een mail naar sponsorcie@etvdehelster.nl of bel me op 06-25172187.

Activiteiten Recreatie Sport Commissie (RSC)


Een wat onbekende commissie bij ETV De Helster is de RSC. Als je wel eens grabbelt, of in het verleden aan een mosseltoernooi of stamppottoernooi hebt deelgenomen, zijn dit voorbeelden van RSC activiteiten. Ook de wintercompetitie wordt door de RSC opgezet. Roxanne Penraat (medewerker bar/paviljoen) is aan de RSC gelinked om het overleg met het Paviljoen te vereenvoudigen.

Er is nu besloten ook de organisatie van de andere activiteiten onder te brengen bij de RSC.

De activiteiten die de RSC gaat oppakken, zijn:
 • Grabbel (maandagochtend, dinsdagavond, woensdag- en vrijdagochtend)
 • Wintercompetitie
 • Eendagstoernooien, zoals het 55+ toernooi, stamppottoernooi en het eindejaarstoernooi (oliebollentoernooi)

Vind je organiseren leuk?

Het grabbelen loopt vrijwel als vanzelf. De organisatie van de wintercompetitie is geregeld maar de RSC kan nog hulp gebruiken. Waar het vooral om gaat zijn de eendagstoernooien. Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers toernooien te organiseren? Uiteraard kun je wanneer je een toernooi mee organiseert er ook zelf aan deelnemen. En wanneer we de verschillende activiteiten met meerdere vrijwilligers organiseren, dan is de tijd die je erin steekt te overzien.
 
Wil je de club met een kleine extra inzet ondersteunen, en daarbij veel mensen leren kennen? Stuur dan een mail naar rsc@etvdehelster.nl  of bel me op 06-25172187.
Johan Rasing
 

Vrijwilliger in het zonnetje


Met een club van 1000 leden zal het je niet verbazen dat we sportieve en leuke zaken met elkaar mogen delen, maar dat er helaas ook leden ziek zijn, een langdurige blessure oplopen of nog verdrietiger, dat er leden komen te overlijden. Ondanks de grootte van onze vereniging willen wij het karakter van een betrokken vereniging behouden. Een vereniging waarbij iedereen zich thuis voelt en die aandacht besteedt aan ingrijpende gebeurtenissen in het leven van onze leden. Hiervoor is een lief-en-leed-potje in het leven geroepen en vrijwilliger Trudy ten Boom beheert dit potje namens onze vereniging. 
 
Voor degene die haar niet kent; Trudy is al jaren lid van onze club, is zeer attent en heeft voor iedereen een hartelijk woordje klaar.

Namens het bestuur hebben we Trudy onlangs in het zonnetje gezet. Een extra bedankje voor haar inzet als vrijwilliger op wie we altijd een beroep mogen doen, en die een hart onder de riem steekt bij wie dit even nodig heeft.

We hopen nog lang van Trudy te mogen genieten als onze lief-en-leed vrijwilliger bij onze vereniging. Een vrijwilliger om trots op te zijn!!!

Dank je wel Trudy.

Sportieve groet van Tim

 
Ongeveer vijf jaar lang heb ik mij ingezet om het technisch beleid binnen onze mooie vereniging vorm te geven. Saamhorigheid en plezier stonden hierin voor mij centraal. Samen met Bertus Jonker en Stefan Nab zijn we een goede weg ingeslagen. Ik ben blij met de komst van tennisschool Tennis Inside onder leiding van David Kamhi. Ik heb het volle vertrouwen dat David en mijn opvolger Desiree Sijben het technisch beleid verder zullen uitbouwen. 
 
Ik heb de onderlinge samenwerking binnen de TC, maar ook in het bestuur altijd als prettig ervaren. ETV De Helster is een mooie, gezonde en complete tennisvereniging. Voor nu stop ik met vrijwilligerswerk en wens ik Desiree heel veel succes!
 
Tot op de tennisbaan!
 
Sportieve groet, 
Tim Sampers