Copy
www.hallerbos.be
Is deze mail onleesbaar? Klik hier

Nieuwsbrief Hallerbos

20 December 2015

Beste <<Voornaam>>

Het belangrijkste nieuws voor het bos en de bezoekers is dat sinds 1 juli 2015 de verkeerssituatie van de zon- en feestdagen permanent geworden is.
Dankzij deze beslissing van de Stad Halle kan nu op elk moment rustig genoten worden van het bos. In de hyacintentijd zal het nog aangenamer worden om een bezoek tijdens de week te plannen.  
Tijdens de zomer is een van de voornaamste taken van de bosarbeiders om de recente aanplantingen vrij te stellen. Dat wil zeggen de kruidvegetatie maaien tussen de jonge boompjes om te verhinderen dat ze overgroeid en neergetrokken worden. Vooral op plaatsen met adelaarsvarens is dat belangrijk. Omdat er vrij kort bij elkaar geplant wordt, is dat gemiddeld tot 3 jaar na aanplanting nodig. Het bos is natuurlijk gekend voor de lentebloeiers. Maar ook in de zomer zijn er heel wat bloeiende kruiden te vinden. De meest opvallende staan op deze speurderskaarten
Tijdens de Week van het Bos in oktober zijn 2496 kinderen komen genieten van de herfstkleuren. Voor de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar worden aangepaste themapaden aangeboden. In het bosmuseum stond een tijdelijke tentoonstelling over de bijenwereld: 'Bij-zaak wordt hoofdzaak'. 
In oktober zat er een visser in het gebied Verdronken Toren. De oude Zennemeander is intussen mooi hersteld van de saneringswerken. Echt vissen op een afgebakend stuk van de meander zal pas vanaf volgend voorjaar kunnen. Er staat een artikel over het gebied in Vislijn 2016 (pagina 11), het magazine uitgegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos voor de sportvisserij. En de visser op de foto zat er voor de foto's die bij het artikel horen, want vis zat er dan nog niet op. 
Dit najaar waren de omstandigheden lange tijd zeer goed voor de houtexploitatie. De bodem was droog. Wie regelmatig in het bos kwam wandelen, kon de houthakkers aan het werk zien. Nu het natter is, zal vooral het ruimen van de stammen uit het bos naar de paden regelmatig verboden worden ('ruimingsstops'). De exploitatie wordt onderbroken door de 'schoontijd'. Die loopt van 1 maart tot 30 juni in delen van het bos met voorjaarsbloeiers. Er mogen dan geen bomen geveld en geruimd worden om de hyacinten en andere lentebloeiers te beschermen en broedende vogels niet te verstoren. Ook voor wandelaars en fotografen is het, zeker in die periode, zeer belangrijk om op de paden te blijven en niet tussen de bloemen te lopen.
Rond het mooi stukje met struikheide aan de speelweide, ter hoogte van de vroegere parking 6, is de omheining weggenomen. Drie jaar geleden werden in het stuk bos ernaast de levensbomen gekapt. De berken die er tussen stonden, zijn blijven staan. Begin december werd op dat stuk de bovenste laag van de bodem afgeschraapt (geplagd) om de zaadbank van de struikheide aan de oppervlakte te brengen. Er was al wat struikheide beginnen groeien waar de levensbomen gekapt werden, maar met het plaggen wordt gehoopt dat ze over een grotere oppervlakte groeit.
Op 15 december is begonnen met het graven van de poel in het grasland aan de hoek van het Kapittel en de Haakstraat. De vergunning is al een tijdje in orde. Maar omdat de locatie dienst gedaan heeft als tijdelijke houtstapelplaats, is met de aanleg pas nu gestart. Het is een zeer natte plaats in het grasland en tijdens de paddentrek zitten daar altijd veel amfibieën. De poel dient vooral om hen een extra voortplantingsplaats te geven.
2016 start met de klassieke Glühweinwandeling in Hanenbos. Voor we ons opwarmen aan een glaasje zelfgemaakte glühwein of warme chocolademelk maken we een wandeling in het provinciedomein. We trachten de bomen te herkennen aan hun winterkenmerken: het silhouet, de kleur en structuur van de schors en vooral aan de knoppen. Op deze knoppen-speurderskaart staan de twijgen afgebeeld van de meest voorkomende loofboomsoorten in het Hallerbos. Volgende open wandelingen worden via de kalender aangekondigd. Fijne feestdagen en veel genot van de momenten in de natuur!

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief van het Hallerbos
Uitschrijven op deze nieuwsbrief  |  Mijn gegevens aanpassen 

 

Email Marketing Powered by Mailchimp