Copy
DeLimes Nieuwsbrief januari 2017
De mens centraal. Wat zou dat een verademing zijn. De komende 10 jaar moeten we dan ook aan de slag met het schoonvegen van ons publieke domein en ons privédomein van allerhande regels die daarin terecht zijn gekomen door het bedrijfsmatig denken. Een activistische stelling. Maar die past wel bij een jubileum als dat van DeLimes.
10 jaar DeLimes
Je kunt niet zeggen dat de wereld onveranderbaar is. Na 10 jaar DeLimes (opgericht 1-1-2007) staat het Rijnlands organiseren stevig op de kaart. Vooral als meer dan volwaardig alternatief voor het vaak lukraak toepassen van concepten uit het Angelsaksische repertoire. Het komende decennium zal in het teken staan van het verder terugdringen van het bedrijfsmatig denken uit ons publieke en privé domein.
 
Rijnlands in het onderwijs
Nieuwe loot aan de stam is Onderwijs & DeLimes. Professionals die professionals bijstaan bij de bevrijding uit de warboel van zaken die juist die plek verstikt hebben, die bedoeld is vrij te zijn van de agenda van anderen. Jan Tolhuijs en Stef van Wickeren zijn de mannen die er - met een indrukwekkende staat van dienst - hun schouders onder zetten. Samen met DeLimes.
 
Mondragón Team Academy
komt naar Nederland
Samenwerken. Daar begint alles mee. Als je leert ondernemen in de school die vanaf de eerste studiedag een bedrijf is: Mondragón Team Academy. Eerst komt het team en dan pas het bedenken wat je gaat ondernemen. Een van oorsprong Fins concept, maar vanuit Baskenland naar hier gebracht. Op 25 januari opent men de poorten in Heerlen. Finnen en Basken zijn net Rijnlanders…
 
Nieuwe Wegen voor Bestuurders
Besturen is toch wezenlijk iets anders gebleken dan managen. Een burger is geen klant en de menselijke waardigheid geen onderwerp voor efficiency-denkers. We zijn op zoek naar nieuwe wegen. Die verandering helpen zijn weg te vinden in een snel veranderende maatschappelijke transformatie, is het onderwerp van de nieuwe leergang ‘Nieuwe Wegen voor Bestuurders’. Even een verse shot frisdenken. De bèta-versie begint 23 en 24 februari en is eigenlijk een dubbel avontuur. Je wordt namelijk zeer nadrukkelijk uitgenodigd wegbereider te zijn voor bestuurders na jou.
 
Nieuwe Wegen voor Facilitators
Voor ‘mensenmensen’ in stafdiensten begint de leergang Nieuwe Wegen in september weer. Een HR-professional was het profiel dat we voor ogen hadden toen we de leergang ontwierpen. Maar inmiddels is wel gebleken dat veel meer mensen die constructief willen bijdragen aan het toelaten van de grote veranderingen buiten in de eigen club. Een leergang waarin je gaat meemaken waar je anderen bij wilt helpen: veranderd terugkomen in de bekende wereld. Dan zal het eind januari zijn.
 
Radicale vernieuwing
in de verpleeghuiszorg
Honderd miljoen trekt staatssecretaris Martin van Rijn ervoor uit om meer vakmensen in de verpleeghuizen te krijgen. Want met al dat efficiencydenken van de voorbije jaren zijn vooral de mogelijkheden voor menswaardige benadering gekaasschaafd. Nu weten vooral managementbureaucratieën vaak raad met extra geld, maar daar moet het niet naartoe. Daarom moet ook de manier waarop georganiseerd wordt radicaal anders. DeLimes is trots fors te mogen bijdragen aan deze beweging onder auspiciën van de vereniging van cliëntenraden LOC.
 
De Hark Voorbij
Bedrijfswaan, noemt Harold Janssen het in zijn nieuwe boek. Het verschijnsel dat iemand in alles een bedrijf meent te zien. Het schijnt grote groepen te zijn overkomen. Na de val van de Muur ging het snel. Scholen, zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentes, zelfs het land werd gerund als een business. Nu we hard uit die waan zijn ontwaakt, is het tijd voor herijking van onze bronnen, vindt de auteur. Onze Rijnlandse bronnen. En om terug te keren naar de tijd van voor de dominantie van het bedrijfsdenken. Terug naar de eenvoud van de werkgemeenschap.
 
Agenda
3 februari 2017
23 februari 2017
Avontuurlijke leergang voor bestuurders
Diverse locaties
3 - 7 juli 2017
Rijnlandweek van de Werkgemeenschap
Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
21 september 2017
Leergang Organisatie Ontwikkeling
Diverse locaties
Uitschrijven van de nieuwsbrief | Wijzig voorkeuren


Email Marketing Powered by Mailchimp