Copy
Nieuwsbrief van HoeGekIsNL, april 2016

Beste deelnemer aan HoeGekIsNL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft meegedaan aan het project HoeGekIsNL. In deze nieuwsbrief leest u over het verloop van dit project en over een aantal wetenschappelijke resultaten.
Vervolgmeting
U kunt nog steeds meedoen aan de vervolgmeting van HoeGekIsNL. Dit kan als u tenminste 3 maanden geleden de stemmingsvragenlijsten heeft ingevuld. In de vervolgmeting vragen we opnieuw naar uw stemming en persoonlijkheid, en naar belangrijke levensgebeurtenissen. Om uw veranderingen over de tijd inzichtelijk te maken hebben wij de resultatenpagina verbeterd. De 300 deelnemers die de vervolgmeting al hebben ingevuld kunnen dit nu ook terugzien op hun resultatenpagina.
Slaap
Deelnemers met werk blijken beter te slapen dan mensen zonder werk. Ook deelnemers met een partner en zonder kinderen slapen relatief goed, evenals meer extraverte en consciëntieuze deelnemers. Vrouwen slapen gemiddeld iets slechter dan mannen. De verschillen zijn echter klein. Slaapproblemen komen het meest voor bij oudere en zwaardere deelnemers, en bij deelnemers die veel uren achter een beeldscherm doorbrengen. Slaapproblemen gaan vaak samen met depressie, angst, stress en emotionele instabiliteit.
 
Figuur 1. Vervolgmeting: bekijk waar u staat in het virtuele berglandschap van emoties.
Bijzondere ervaringen en gedachten
Veel mensen hebben wel eens bijzondere ervaringen of gedachten, uiteenlopend van bijgeloof tot het horen of zien van dingen die er in werkelijkheid niet zijn. De meeste deelnemers aan HoeGekIsNL hebben bijvoorbeeld wel eens het gevoel dat mensen zich anders voordoen dan ze zijn, de helft gelooft wel eens in telepathie, en een vijfde heeft wel eens het gevoel te zijn voorbestemd. Deze uitkomsten laten zien dat gedachten die bijzonder of ongewoon zijn voor de ene persoon heel normaal kunnen zijn voor de ander.
Groen en (on)welbevinden
Deelnemers aan HoeGekIsNL die in een groene omgeving wonen rapporteren wat minder psychische klachten. Dat geldt echter vooral voor jonge en oude mensen. Bij mensen van middelbare leeftijd is een groene omgeving juist gerelateerd aan meer klachten. Misschien omdat deze mensen te druk zijn om van het groen te kunnen genieten?
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 HoeGekIsNL, Alle rechten voorbehouden.

HoeGekIsNL is een project van de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwsbrief van HoeGekIsNL verschijnt ongeveer om de 3 maanden, en is bedoeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en bevindingen uit het HoeGekIsNL project.

Als u geen berichten meer wilt ontvangen van HoeGekIsNL, klik dan op de volgende link: Uitschrijven.

HoeGekIsNL - info@hoegekis.nl - Postbus 30.001 - 9700 RB - Groningen