Copy
Nieuwsbrief van HoeGekIsNL, december 2015

Beste deelnemer aan HoeGekIsNL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft meegedaan aan het project HoeGekIsNL. In deze nieuwsbrief grijpen wij de kans u te bedanken voor uw deelname in het afgelopen jaar en u een goed nieuw jaar te wensen.
Vervolgmeting HoeGekIsNL gestart
U kunt vanaf vandaag meedoen aan de vervolgmeting van HoeGekIsNL. Dat kan als u tenminste 3 maanden geleden de stemmingsvragenlijsten heeft ingevuld. In de vervolgmeting vragen we opnieuw naar uw stemming en emoties, en naar een aantal belangrijke levensgebeurtenissen. Deze tweede meting maakt alle door u ingevulde vragenlijsten zeker drie keer zoveel waard. Wij kunnen er onderzoek mee doen naar veranderingen over de tijd. U kunt zelf ook zien of uw scores veranderd zijn. En u kunt uw resultaten vergelijken met de andere HoeGekIsNL deelnemers.
           Figuur 1: Gemiddelde geluksscores van
           HoeGekIsNL deelnemers  (N=10021)
Geluk is geen constante, gelukkig
De één is gelukkiger dan de ander, maar hoe we ons voelen kan ook sterk variëren van moment tot moment. Misschien is dat maar goed ook*. Bekijk hoe uw gevoelens variëren en waar die variaties mee samenhangen door mee te doen aan het dagboekonderzoek. U ontvangt een op maat gemaakt rapport van uw eigen gevoelsleven. U kunt ook meerdere keren meedoen.

* Steeds maar gelukkig zijn is misschien ook niet alles. Dit werd aannemelijk gemaakt in een gedachtenexperiment van de filosoof Robert Nozick (1974, Anarchy, State and Utopia). Als wij zouden kunnen inpluggen op een 'ervaringsmachine' die ons continu geluksgevoelens zou kunnen toedienen, zouden weinigen daarvoor kiezen.
 
 
Decemberblues?

In de maand december voelen deelnemers aan HoeGekIsNL zich gemiddeld iets minder gelukkig dan in andere maanden. De geluksscore in december is gemiddeld 6,7 op een schaal van 0 tot 10. In april voelen we ons het gelukkigst, het gemiddelde is dan 7,0. Daarna volgen de maanden mei en augustus met een gemiddelde van 6,9. De verschillen zijn dus minimaal en alleen 'statistisch significant' als december wordt vergeleken met april en mei. De verschillen tussen mensen onderling zijn wel groot: de geluksscores variëren van 0 tot 10.
            Figuur 2: Fluctuerende gevoelens bij een
            van de onderzoekers van HoeGekIsNL
            tijdens het dagboekonderzoek
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 HoeGekIsNL, Alle rechten voorbehouden.

HoeGekIsNL is een project van de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwsbrief van HoeGekIsNL verschijnt ongeveer om de 3 maanden, en is bedoeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en bevindingen uit het HoeGekIsNL project.

Als u geen berichten meer wilt ontvangen van HoeGekIsNL, klik dan op de volgende link:
Uitschrijven.

HoeGekIsNL - Postbus 30.001 - 9700 RB - Groningen