Copy
Nieuwsbrief van HoeGekIsNL, oktober 2015
Beste deelnemer aan HoeGekIsNL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft meegedaan aan het project HoeGekIsNL. In deze nieuwsbrief leest u over het verloop van dit project en enkele wetenschappelijke resultaten.
Wetenschappelijk onderzoek
We zijn volop bezig met wetenschappelijk onderzoek op basis van de anonieme gegevens van alle deelnemers aan HoeGekIsNL. De resultaten van dit onderzoek worden opgeschreven in artikelen voor psychologische en psychiatrische vakbladen. Hieronder vindt u een paar opvallende bevindingen.
Psychisch welzijn en omgeving
In samenwerking met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen zijn we bezig om de dingen die we meten in HoeGekIsNL te koppelen aan omgevings-kenmerken, zoals stedelijkheid en de hoeveelheid groen. Ook kunnen we kaartjes maken met gemiddelde waarden per regio. Hiernaast ziet u een voorbeeld van zo’n kaartje. Het toont de gemiddelde angstscores per gemeente. Er zijn wat kleine verschillen te zien tussen de gebieden. Gelukkig hadden de meeste mensen weinig angstklachten. Meer kaartjes vindt u op de website.
Niet alles of niets
We zien depressie vaak als iets dat je wél of níet hebt, maar ons onderzoek laat zien dat mensen niet zo simpel kunnen worden ingedeeld in “gezond” en “depressief”. Veel mensen zitten er ergens tussenin. Er is een vloeiende overgang tussen mensen zonder klachten en mensen met veel depressieve klachten. Het hebben van depressieve gevoelens is dus niet een kwestie van alles of niets.
Nog steeds lijsten invullen
Het is nog steeds mogelijk om op de website van HoeGekIsNL vragenlijsten in te vullen. Komt u dus gerust nog eens terug naar onze site als u nog niet alle vragenlijsten heeft ingevuld! Na het invullen van elke module ontvangt u interessante feedback over uw scores.
Publiekslezing
Peter de Jonge, onderzoeksleider van HoeGekIsNL, geeft zondag 25 oktober een openbare lezing in de aula van de Universiteit Tilburg over emoties en welbevinden binnen HoeGekIsNL. De voertaal is Engels.
Krachten bufferen tegen klachten
Als je psychische klachten hebt, hoeft dat niet altijd te betekenen dat je ongelukkig bent. Een flink deel van de mensen met psychische problemen blijkt best tevreden over het leven. Zij kunnen hun klachten verzachten door sterke eigenschappen of sociale hulpbronnen. Met name humor, gezelschap en een dagbesteding hebben dit verzachtende effect. 'Gezelschap' kan ook bijvoorbeeld een huisdier zijn.
Happy helpers
Iets doen voor een ander blijkt mensen zelf ook gelukkiger te maken. En andersom: als je in een positieve stemming bent, ben je meer geneigd iemand anders te helpen. Hulpvaardig gedrag kan dus een positieve spiraal in gang zetten. Dit is één van de resultaten van het HoeGekIsNL dagboekonderzoek.
Dagboekonderzoek een succes
Tot nu toe deden bijna 700 mensen mee aan het dagboekonderzoek. Zij vulden 30 dagen lang drie keer per dag in hoe ze zich voelden, wat ze deden en waar ze waren. Wie voldoende metingen invulde ontving een persoonlijk model van het eigen gevoelsleven. Meedoen is nog steeds mogelijk, ook een tweede keer. Dit levert ons zeer nuttige informatie op!
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 HoeGekIsNL, Alle rechten voorbehouden.

HoeGekIsNL is een project van de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwsbrief van HoeGekIsNL verschijnt ongeveer om de 3 maanden, en is bedoeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en bevindingen uit het HoeGekIsNL project.

Als u geen berichten meer wilt ontvangen van HoeGekIsNL, klik dan op de volgende link:
Uitschrijven.

HoeGekIsNL - Postbus 30.001 - 9700 RB - Groningen