Bản tin UCR-CoP tháng 10/2015
Xem bản tin này trên trình duyệt web
Ghé thăm blog urbanclimatevn.com
Ghé thăm Lịch sự kiện UCR-CoP

Chào mừng đến với bản tin tháng 10/2015

Chào mừng các thành viên đến với bản tin số tháng 10/2015 được chia sẻ bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong số này, chúng tôi xin chia sẻ với các thành viên về dự án xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH ở Việt Nam. Bạn cũng sẽ được làm quen với chị Trần Thị Lan Anh từ Cục Phát triển đô thị (UDA), tìm hiểu thêm về thử thách Khả năng chống chịu ở Đô thị, những yếu tố làm cho các thành phố trở nên dễ bị tổn thương do BĐKH, và chiến dịch "Xe buýt đi Paris" do Oxfam phát động.

Các hoạt động sắp tới

Lịch sự kiện chung của UCR-CoPtrung tâm thông tin cho mọi hoạt động của cộng đồng hành động. Hãy ghé thăm để tìm hiểu về hoạt động của các thành viên khác của UCR-CoP và chia sẻ thông tin về các hoạt động, dự án và sự kiện của bạn.
Thứ hai ngày 19 tới thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2015
Diễn đàn đô thị khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 6 tại Jakarta, Indonesia (tìm hiểu thêm)

Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2015
Hội thảo quốc gia: Xây dựng khả năng chống chịu của đô thị với BĐKH tại Cần Thơ, Việt Nam (tìm hiểu thêm)

Thứ hai ngày 30 tháng 11 tới thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Hội nghị thượng đỉnh về BĐKH COP 21 tại Paris, Pháp (tìm hiểu thêm)

 

Hoạt động gần đây

Hội thảo giới thiệu Dự án Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH ở Việt Nam: Một số thành viên của UCR-CoP đã tham dự hội thảo ngày 4 tháng 9 vừa qua về khởi động dự án Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH ở Việt Nam. Dự án do quỹ Rockefeller tài trợ, và do Quỹ Châu Á phối hợp với Cục Phát triển Đô thị (UDA) và ISET-Việt Nam thực hiện. Bộ chỉ số này sẽ được hoàn thành vào năm 2016 và sẽ được thử nghiệm ở 5 thành phố ở Việt Nam trước khi nhân rộng ra các thành phố khác. Để biết thêm chi tiết, xin xem tại Vietnam Plus (in English)UCR-CoP blog (bằng Tiếng Việt).

Gặp gỡ thành viên!

Trong mỗi số của Bản tin, chúng ta sẽ làm quen với một thành viên của UCR-CoP. Hãy Đọc tiếp để làm quen với chị Trần Thị Lan Anh đến từ Cục Phát triển Đô thị (UDA)!

Tin tức và bàn luận

Tìm hiểu thêm các tin tức, bài báo và thảo luận được chia sẻ trên các trang web về lĩnh vực chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị. Trong bản tin này, chúng tôi xin chia sẻ thông tin về Thử thách Khả năng chống chịu ở Đô thị, bài viết thảo luận về những yếu tố làm cho các thành phố trở nên dễ bị tổn thương do BĐKH,chiến dịch "Xe buýt đi Paris" nhằm đấu tranh tăng ngân quỹ cho công tác thích ứng với BĐKH tại COP 21.

Thông tin thành viên

Profile
Trần Thị Lan Anh, Cục phó Cục Phát triển Đô thị (UDA), Bộ Xây Dựng (MOC)

Chị đã tham gia UDA/MOC từ khi nào và vai trò của chị là gì?
Tôi công tác tại Cục Phát triển Đô thị từ năm 2008 đến nay, trước tôi đảm nhiệm vai trò trưởng phòng Quản lý Đô thị, hiện nay tôi đảm nhân chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị.
Từ năm 1990 đến 2008, tôi công tác tại Bộ Xây dựng, Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, nhiệm vụ chủ yếu là tư vấn quy hoạch, tham gia xây dựng văn bản pháp luật và xây dựng các định hướng phát triển đô thị quốc gia. Tôi đã tham gia hoặc trực tiếp là chủ nhiệm các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cho một số đô thị của Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên.


Mối quan tâm của chị đối với chủ đề chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị bắt nguồn từ đâu?

Trong quá trình làm tư vấn quy hoạch, tôi đã rất quan tâm đến các yếu tố về phát triển bền vững. Từ sau khi Chính phủ chính thức thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Ứng phó BĐKH, tôi được giao theo dõi quản lý phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, từ đó tôi đã rất quan tâm đến vấn đề BĐKH. Hàng năm các thảm họa từ BĐKH, bão lụt gia tăng và phải chứng kiến các trận lũ lụt lịch sử cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, tôi rất mong muốn xây dựng được các giải pháp ứng phó kịp thời cho các đô thị.

Một số hoạt động hoặc dự án chính mà UDA đang thực hiện liên quan đến lĩnh vực chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị là gì?
Bộ Xây dựng đã xây dựng trình Chính phủ Đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH. Cuối năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2020”, mục tiêu nhằm tăng cường hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quản lý đầu tư phát triển đô thị trong bối cảnh gia tăng nguy cơ rủi ro từ BĐKH. Đề án cũng nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành và địa phương trong điều hành, quản lý phát triển đô thị ứng phó với BĐKH.
Bộ Xây dựng đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá đồng bộ về tình hình BĐKH tác động đến hệ thống đô thị, tiếp tục triển khai rà soát các đồ án quy hoạch, dự án phát triển công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, cảng và đô thị mới, tăng cường vai trò của Chính quyền đô thị trong ứng phó với BĐKH, v.v.

Tin thế giới về lĩnh vực chống chịu với BĐKH

News
Thử thách Khả năng Chống chịu ở Đô thị
Với khoản tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật lên tới $800,000, bạn sẽ làm gì để giúp các khu ổ chuột ở đô thị xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH? Nếu bạn có lời giải cho câu hỏi này thì hãy tham gia Thử thách Khả năng Chống chịu ở Đô thị do OpenIDEO, Amplify và the Global Resilience Partnership tổ chức. Tìm hiểu thêm...
News
Xe buýt đi Paris
Làm thế nào để diễn đàn khí hậu tại Paris nghe được tiếng nói từ các nước Đông Nam Á? Chúng ta nên làm gì để đấu trăng tăng ngân quỹ cho công tác thích ứng với BĐKH? Oxfam đang triển khai chiến dịch #xebuytdiparis nhằm vận động gia tăng ngân sách cho công tác thích ứng với BĐKH. Tìm hiểu thêm...
News
Yếu tố nào khiến một thành phố trở nên dễ bị tổn thương với BĐKH?
Nước? Cát? Hạn hán? Bão nhiệt đới? Cháy rừng? Bão cát? Bài viết từ trang Guardian cho thấy sự phức tạp và đa dạng của tình trạng dễ bị tổn thương ở các thành phố lớn trên thế giới. Tìm  hiểu thêm...
Copyright © 2015 Urban Climate Resilience Community of Practice (UCR-CoP), All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp