Copy

De eerste ExpEx-nieuwsbrief!

Dit is de eerste nieuwsbrief van ExpEx. We houden jullie elk kwartaal graag op de hoogte van de ontwikkelingen, nieuwe projecten, goede voorbeelden, landelijke projecten, onderzoek en inspirerende initiatieven.

Input voor de nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar info@fietjeschelling.nl

Waar is ExpEx actief?

Er zijn op 11 plaatsen in Nederland ExpEx-projecten:
 • Zuid-Holland: Alphen a/d Rijn, Den Haag/Rijswijk, Dordrecht, Gouda, Rotterdam
 • Gelderland: Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen
 • Noord-Holland: Amsterdam, Heemstede en Zaanstad
In Den Haag en Midden-Holland zijn voor de zomer nieuwe groepen getraind. In Alphen, Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam en Zaanstad zijn in 2017 nieuwe projecten gestart. We zijn er trots op dat wij nu in 3 grote steden zitten en in 3 provincies!

Op de website kan je alle nieuwe getrainde ExpEx groepen zien.
MEER INFORMATIE

Nieuwe ExpEx gezocht!

In Midden-Holland, Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam, Heemstede en omstreken starten binnenkort nieuwe trainingen. In Haaglanden start later dit jaar een nieuwe training. Meer info?

Stigmavoorlichtingen

We ontwikkelen nu een vervolgtraining voor ExpEx, om naast maatje en adviseur ook een goede voorlichter te worden. Dit najaar gaan we on tour langs het voortgezet onderwijs om gratis gastlessen over stigma te geven. Wil jij een les op jouw (oude) school?

Inspirerend project #1: Pilot CJG Den Haag

Het inspirerende project van deze nieuwsbrief is de pilot in Den Haag in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar starten 3 Expex binnen twee jeugdteams, die onder andere de gezinscoaches gaan adviseren.

2e JOOZ-congres

Uit verschillende regio's hebben ExpEx die jonge ouders zijn meegedaan aan het 2e JOOZ-Congres "Gemeenten aan zet bij jong ouderschap!" Een aantal Expex heeft ook een speeddate met bestuurders gehad, waar een lijst met verbeterpunten is opgesteld.

Ervaringstheater  

Gemeente Rijswijk zette ExpEx in de spotlights in de Stadsschouwburg om hun ervaringen te delen via theater. En in september gaan we nóg voorstelling maken, op een conferentie voor bestuurders over het privacy. Leuk toch! Of denk je nu nog 'Huh wat is ervaringstheater? 

ExpEx-weekend  

Begin juni zijn ExpEx uit het hele land bijeen gekomen op het gezellige weekend, waar Maurits een sfeerverslag over geschreven heeft.

Wist je dat...

 • Be4you2, ExpEx en Anton Constandse plannen hebben om een ervaringshuis in Den Haag te starten?
   
 • De wethouder in Zaanstad een extra competentiecertificaat heeft uitgereikt aan jongeren die de ExpEx-training hebben gevolgd en dat familie en vrienden hierbij waren?
   
 • ExpEx Midden-Holland contact heeft met de vrouwenopvang van Kwintes om samen een gezellige activiteit te organiseren voor moeders en kinderen en maatjes te koppelen aan bewoonsters?
   
 • ExpEx Midden-Holland is gestart met een Whatsapp-dienst voor de jongeren van Stek jeugdzorg?
   
 • Er veel reacties zijn op de oproep van ExpEx Gelderland voor maatjes tijdens de zomerperiode, waarin jongeren vaak weinig te doen hebben en hulpverleners op vakantie zijn?
Facebook
Twitter
YouTube
Website
Copyright © 2017 ExpEx, alle rechten voorbehouden.