Copy
Vis dette nyhedsbrev i din browser
 
Nyhedsbrev sendt 10/06/2022 

DTC nyhedsbrev nr 162 - okotober 2022


Kære distriktschef.
 
Det er en alvorlig sag at være distriktschef. Det ser man tydeligt på topbilledet på denne nyhedsmail. Billedet er nu mere et udtryk for, at jeg ikke er rasende god til selfies, hvor der er andre vigtige elementer end mig.
 
Billedet er fra distriktschefnetværksmødet i Nord den 8. september. Vi holder gerne vores netværksmøder forskellige steder og nogle gange på vores arbejdsplads. Når en af distriktscheferne er indsatsleder hos Nordjyllands beredskab, og der holder sådan en fætter i garagen og keder sig, så var det fristende at spørge. Inden vi fik set os om, var bilen kørt frem, og støttebenene skudt ud. Når kurven er helt i top, er der 30 meter under fødderne til jorden. Når man har travlt, går der 40 sekunder fra, at man begynder at stige ind i kurven, til man er hel i top. Jeg skal hilse og sige, at det kilder en lille smule i maven. Tak for en spændende aften skal lyde til Søren for at arrangere.
Pointen med ovenstående er ikke at fortælle, at jeg har prøvet at køre i en brandbil. Men når man pludselig ser byen fra en anden vinkel, end man plejer, så ser den anderledes ud. Man ser nye muligheder, nye veje og spændende steder, der skal besøges.
Sådan er det med mange ting, når man betragter dem fra en anden vinkel, end man plejer. Det kan være problemer på jobbet, i familien, i spejdergruppen. Det kan også være en måde at få ny inspiration til møderne, man holder i distriktet. Det kendte er trygt og godt – men kan også let blive rutinepræget, og man kan virke uengageret. Distrikterne er fyrtårne for grupperne, og vi skal inspirere og sprede glæden ved at være spejder hos KFUM-spejderne. Distrikterne er ikke nødvendigvis verdensmestre i alt, men vi er et godt sted at mødes for eks. gruppelederne og blive inspireret. Måske sidder du og tænker, om man kan leje en brandbil? Det kan man godt, men mindre kan også gøre det. Det handler i virkeligheden ikke om at flå kaniner med de bare næver eller springe i faldskærm ud fra et Herkules-fly fra flyvevåbnet. Men når vi udnytter de muligheder, vi har, og sætter os selv i spil som gode spejderkammerater, så rækker vi ganske langt.
 
Jeg er også trådt lidt ud af den vanlige ramme. Eksempelvis er denne indledning skrevet på Houens Odde onsdag formiddag på korpsets 112 år fødselsdag. Jeg kom lige forbi og tænkte, at det må kunne noget at besøge stedet, hvor vi holdt Landsmøde for 14 dage siden. Der er fint ryddet op, og medarbejderne har fået udhvilet siger de. Tak til alle jer der var med til at prøve Landsmøde af i en helt ny udgave. Jeg var selv tanket helt op med spejderenergi og spejderlyst. Det gode selskab har sat gode dybe spor. Landsmødet 2022 sætter også spor i vores love og korpsets arbejde i den kommende tid. Det er virkeligt dejligt med engagement og lyst til at deltage i demokratiet og i udviklingen af KFUM-spejderne. Fortsæt endelig med det og lad det ikke begrænse sig til 8-9 uger op til et Landsmøde.
 
Jeg vil slutte med lidt at tænke over. Der, hvor det store telt stod ved Landsmødet, og der, hvor vi havde de spændende drøftelser og traf vigtige valg, er græsset lysegrønt og livskraftigt. På den plads, hvor Stjernebaren var, er græsset brunt og slidt.
Dermed bestemt ikke sagt at en fyraftensøl ikke er på sin plads – og jeg nød også min øl og det gode selskab. Det har nu givet mig lidt at tænke over, om hvad der er holder længst.
 
Med spejderhilsen                   
Ib Rævdal, redaktør.

 

Nyhedsmailen indeholder denne gang:


 

 

Husk i oktober måned

7.-9. oktober               Linien Ud, Glumsø
18. november             DTC netværksmøde (fredag aften inden TOP møde - frivilligt)
19. november             HB-DTC TOP møde
 
2023
23. januar                   DTC netværksmøde, Øst
24. januar                   DTC netværksmøde, Nord.
22. august                  DTC netværksmøde, Nord.
6. september              DTC netværksmøde, Øst
 
 
Husk at der kommer ikke flere datoer i kalenderen end dem, der fremsendes til redaktøren.

 
 

Hilsen fra hovedbestyrelsens ledelse

Af  Tobias Simonsen, forperson for KFUM-Spejderne og Dorthe Mølvig, næstforperson for KFUM-Spejderne
 

Kære distriktschefer. Først skal der lyde en stor tak for et dejligt landsmøde, som for første gang blev holdt på Houens Odde Spejdercenter. Vi er simpelthen så stolte over, hvordan vi formår at tale om KFUM-Spejdernes fremtid på en måde, hvor vi er trygge i at dele vores holdninger og samtidigt har respekt for andres. På årets landsmøde havde vi ikke mindre end 7 lovændringsforslag, 7 resolutionsforslag og en række ændringsforslag til lovændringsforslag, og selvom den demokratiske samtale ikke skal måles på antallet af forslag, er det glædeligt, at så mange landsmødedeltagere ønskede at give deres besyv med. 
 
Der var desuden også et flot hold på hele 15 kandidater til hovedbestyrelsen. Det betyder, at der foruden hovedbestyrelsen på 11 personer, også blev valgt tre suppleanter og en ekstra. Vi vil gerne sige tusind tak til alle, der har stillet sig til rådighed, til den afgående hovedbestyrelse samt et stort tillykke til den valgte hovedbestyrelse, som vi glæder og til samarbejdet med. 
 
Hovedbestyrelsen er nu konstitueret, og eftersom landsmødet besluttede at ændre vedtægterne, så man selv kan bestemme, om man ønsker at hedde forperson, forkvinde eller formand samt næstforperson, næstforkvinde eller næstformand, har KFUM-Spejderne nu fået sin første forperson i Tobias Simonsen og næstforperson i Dorthe Mølvig. Vi ved, der er mange følelser i den beslutning, men det føles helt rigtigt for os - sprog har altid ændret sig, og hvis vi med løbende justeringer af vores ordvalg kan få flere til at føle sig inkluderet hos KFUM-Spejderne, så gør vi glædeligt det. Hvis du læser dette og har brug for at få beslutningen uddybet, skal du endelig kontakte Tobias på 61262596 samt tobias@kfumspejderne.dk eller Dorthe på 61672711 eller dorthemoelvig@kfumspejderne.dk.
 
På landsmødet blev også distrikternes ansvarsområder justeret i vedtægterne. Med ændringen ønsker hovedbestyrelsen, at distrikterne bliver klædt på til at identificere, hvilke handlinger der er brug for i det enkelte distrikt for at sikre, at flest mulige har mulighed for at være KFUM-Spejdere. Til at understøtte distrikterne med den opgave nedsættes Styregruppen for Organisationsudvikling og Ledelse, nu under navnet Styregruppen for Ledelse. Vi pipper så snart, vi er klar til at fortælle mere om den nye styregruppe.
 
Endelig glæder vi os til at se jer til DTC TOP møde på Houens Odde Spejdercenter lørdag d. 19. november kl. 12-17, med frokost kl. 12 og mulighed for aftensmad kl. 18. Invitationen bliver snarest sendt direkte til jer, og vi håber, I vil sende en stedfortræder fra distriktsstaben, hvis I selv er forhindret.
 
Vi glæder os til samarbejdet de kommende to år, og I skal altid være velkommen til at kontakte Tobias og Dorthe direkte eller den samlede hovedbestyrelse via hb@kfumspejderne.dk
 
 

Grønne Dage på Houens Odde lørdag den 29. oktober 2022

Af  Jørgen Øllgaard, KFUM-Spejdernes Voksenarbejde
 
Igen i år indbyder vi til Grønne Dage. 

Vi skal blandt andet høre om Korpsets historie og om Gunnar Engberg, der var med til at stifte KFUM-Spejderne i Danmark.

Vi skal være i Gilwell-hytterne på Houens Odde. Det er muligt at overnatte fra fredag, lige som vi kan blive til søndag morgen.

Program
  • Årsmøde. 
  • Korpsets Historiske Samling i Ulvestuen i Gilwell-hytten. Allan Bäck vil vise rundt og fortælle om Korpsets Historiske Udvalg.
  • Foredrag af Jens Gunnar Arendt, der er tidligere domprovst ved Roskilde Domkirke. Jens er barnebarn af Gunnar Engberg, der var med til at stifte KFUM-Spejderne i Danmark i 1910. Så vi kommer til at høre meget om Korpsets tidlige historie.
  • Rejsegensyn – bl.a. med billeder fra årets ture.

Nærmere oplysning om tilmelding til Grønne Dage se vores hjemmeside: https://kfumvoks.gruppesite.dk

Med spejderhilsen
Jørgen Øllgaard - ollgaard@privat.dk


 

Medlemsservice for distriktschefer

Af  Ib Rævdal, medlemsservice support
 

Vi vil gerne dele vores viden og erfaringer i brugen af Medlemsservice med distrikterne. Lørdag den 19. november kl. 9.00-11.30 vil Kristian Rostgaard og Ib Rævdal dele alle de tips, og tricks, luskede fiduser og gode råd, som de har med distriktscheferne. Vi har valgt lørdag formiddag før TOP mødet, da distriktet alligevel sender en repræsentant afsted. Benyt eventuelt muligheden for uformelt DTC netværksmøde fredag aften, så du kan vågne frisk og udhvilet klar til at suge viden til dig.
Vi kalder det medlemsservice for distriktschefer – men andre kan godt være med. Vil man have det fulde udbytte af at deltage, bør man enten have funktionen distriktschef eller medlemsansvarlig i distriktet.
De emner, vi kommer omkring, er: Mail til enhedsledere, gruppeledere og kasserere i distriktets grupper, oprette arrangementer i distriktet, børneattester, medlemsbekræftelser og lidt om statistik.
Man behøver ikke at være ekspert for at være med. Det er dog en god ide at have været logget ind og ikke mindst at have sikret sig at kunne logge på https://mskursus.spejdernet.dk.
 
Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer
Med spejderhilsen
Ib Rævdal – ir@medlemsservice.nu
 
 
 

Links

Distriktsportalen – www.kfumspejderne.dk/distriktsportal
Ildhu – www.kfumspejderne.dk/ildhu
Eventkalenderen – www.kfumspejderne.dk/kalender
Ugentlige spejdernyheder tilmeld dig her - https://kfumspejderne.dk/spejderliv/nyheder
Uddannelse www.kfumspejderne.dk/uddannelse
Medlemsservice - medlemsservice.spejdernet.dk
Hjælp til Medlemsservice – www.medlemsservice.nu
Korpsprojekter -  https://kfumspejderne.dk/projekter  
Samrådet – www.samraadet.dk
Foreningsredskaber - www.foreningsredskaber.dk
Spejderne i Danmark: www.spejderne.dk
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt modtagerlisten med følgende oplysninger:
<<Fornavn>> <<Efternavn>>, e-mail adresse: <<E-mail adresse>>,
<<Funktion>> <<Distrikt>>

Opdater dine informationer - Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  
Redaktør:
Ib Rævdal
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
tlf. 9890 0562
e-mail
: DTCnyheder@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
2450 København SSammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.
Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.  
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. 


 
DTC nyhedsbrevet udkommer hver den 1. i hver måned
Der er normalt dreamline den 20. i hver måned
Artikler eller ideer sendes til redaktøren.

Artikler i DTC nyhedsbrevet må gerne kopieres og videregives.
Angiv kilde eller forfatter.

Opdater dine informationer    Tilføj abonnent   
Send nyhedsbrev til en ven  
Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  

Giv DTC nyhedsmailen et like på Facebook Like Nyhedsmail for distriktschefer - 1. oktober 2022 on Facebook

 

 
Email Marketing Powered by Mailchimp