Copy
Nieuwsbrief maart 2017
Bekijk in uw browser

Woord vooraf

Deze nieuwsbrief blikt terug op onze eerste kleinschalige regiobijeenkomst van de bdKO in de regio Noord (provincies Groningen, Friesland en Drenthe). Ook attenderen wij u graag nogmaals op twee interessante bijeenkomsten: de workshop Crisiscommunicatie en de voorjaars ALV/landelijke bijeenkomst met als thema: “Kijk vooruit en benut de kansen!, Hoe pak je jouw strategische rol als directeur in een continu veranderende omgeving?” Voor beide bijeenkomsten kunt u zich nog aanmelden!

En tot slot vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief, meer nieuws van onze sponsoren en een advertorial!

·        16 maart 2017  Workshop crisiscommunicatie

·        20 april 2017 Landelijke bijeenkomst 'Kijk vooruit en benut de kansen!”

BdKO landelijke bijeenkomst 20 april 2017, ''Kijk vooruit en benut de kansen!''

Tools voor strategieontwikkeling in een continue veranderende omgeving

Als directeur/bestuurder streef je voortdurend naar een betere toekomst van jouw organisatie en probeer je de juiste keuzes te maken. Keuzes die betrekking hebben op het oog operationele zaken zoals de inzet van ICT, klimaatbeheersing, (duurzame) huisvesting en het waarborgen van pedagogische kwaliteit, maar die wel degelijk effect hebben op de strategie.

De wereld om jou heen blijft veranderen en verandert in een sneller tempo dan voorheen. Deze ontwikkeling stelt eisen aan jouw vermogen om vooruit te kijken.  Welke tools gebruik jij als  directeur/bestuurder om je organisatie in staat te stellen in te spelen op nieuwe kansen?  En hoe creëer je ruimte in jouw organisatie hiervoor?

Wilt u meer over strategieontwikkeling weten, praktische tools aangereikt krijgen en hier verder over doorpraten?

Dat kan tijdens de bdKO landelijke bijeenkomst op 20 april 2017. Klik hier voor het volledige programma en om u aan te melden.

16 maart 2017 Workshop crisiscommunicatie

Heeft u zich al aangemeld voor de  workshop crisiscommunicatie as. 16 maart? Het kan nog!

Op 16 maart a.s. organiseert de bdKO een workshop crisiscommunicatie. Deze wordt verzorgd door onze preferred supplier Ilmar Woldring van het Beekse Iwécom. Hij zal enkele leerzame recente casussen bespreken, enige theorie met ons delen en vervolgens twee of drie crisissimulaties laten plaatsvinden. Kortom, heel veel zelfwerkzaamheid. Het gaat hierbij om acute situaties, die snelle besluitvorming en slagvaardig handelen noodzakelijk maken. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Regiobijeenkomst in regio Noord (provincies Groningen, Friesland en Drenthe), een terugblik

Op 9 februari vond op het hoofdkantoor van één van onze leden, Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) een goede en kleinschalige bijeenkomst plaats waarin de prognoses voor de Kinderopvang en de arbeidsmarkt centraal stonden.

De informatie door de heer J. Siegert, onderzoeker verbonden aan het FCB (arbeidsmarktfonds voor de branches Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang) werd door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd. In de bijeenkomst werd de FCB regiomonitor verdiepend besproken. Hieruit bleek dat prognoses tussen de verschillende gemeentes grote verschillen laten zien die veelal te maken heeft met de grote van een stad en/of dorpen en de afstand vanaf de grote kernen. Werkgelegenheid en vergrijzing/ontgroening laten zich duidelijk geprognotiseerd aflezen. Door het kleinschalige karakter was er volop ruimte om discussie te voeren over de diverse knelpunten en te netwerken. Naast de zeer waardevolle informatie was het tevens een nuttige netwerkbijeenkomst.

De integratie van de specialisten

Kindplanning, communicatie met ouders, facturatie, medewerkersplanning en verloning. Allemaal processen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Voor al deze belangrijke disciplines in de kinderopvang bieden Konnect, Ayton en Kocon een geïntegreerde oplossing. Een vruchtbare samenwerking, waarin iedere partij zich richt op haar eigen specialisme, zonder dat je daar als klant wat van merkt. Meer lezen klik hier?

Digitaal kindvolgsysteem van Konnect vanaf nu beschikbaar

Vanaf nu is het digitaal kindvolgsysteem van Konnect beschikbaar. Met de module Digitaal Kindvolgsysteem van Konnect kun je als organisatie je eigen methodiek voor het volgen van kinderen inrichten. Op basis van je eigen methode met observatiepunten, zoals competenties, vaardigheden, welbevinden e.d. bouw je je eigen observatielijsten en overdrachtsformulieren naar het basisonderwijs. Wil je meer weten over de mogelijkheden van het digitaal kindvolgsysteem, klik dan hier.

Ventilatieland helpt uw kinderdagverblijf

Nieuwe CO2 eisen voor kinderdagverblijven per 1 april 2017.

Het zal u niet zijn ontgaan, per 1 april 2017 wordt de wet- en regelgeving omtrent ventilatie voor uw kinderdagverblijf verscherpt. Wij als ventilatie expert willen u graag helpen uw ventilatiesysteem op orde te krijgen. In dit artikel geven wij wat tips en advies, vertellen wij wie wij zijn en wat wij doen, maar vooral wat wij voor u kunnen betekenen. Lees verder

Copyright © 2017 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland


This email was sent to bureau@bdko.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bdko · Röntgenlaan 19 · Zoetermeer, Zuid-Holland 2719 DX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp