Copy
Nieuwsbrief mei 2016
Bekijk in uw browser

Woord vooraf


We gaan gelukkig richting zomer(weer) ! En voor de komende zonnige periode heeft de bdKO voor jullie nog een aantal interessante bijeenkomsten in petto. Mocht je dat nog niet gedaan hebben meld je dan alsnog aan voor de regiobijeenkomst in Eindhoven (bij Korein) met een inspirerende spreker over de totstandkoming van samenwerkende kindcentra in deze stad of voor één van de twee ‘aan tafel met’ bijeenkomsten met de woordvoerders kinderopvang van de VVD (’t Wout) en/of van D66 (van Weyenberg). Mocht je daarnaast geïnteresseerd zijn om een kijkje te nemen in de keuken van de Hotellerie en je te laten informeren over de mogelijkheid van revenue management voor de kinderopvangbranche, meld je dan aan voor de bijeenkomst op 24 mei (bij Partou).

Tijdens de Landelijke Bijeenkomst (LB) is aan jullie gevraagd wat er concreet van de bdKO verwacht wordt m.b.t. intervisie en deskundigheidsbevordering. Met jullie reacties hierop (o.a. kennis verstrekken over intervisiemethoden, aanbod van (eenmalige) begeleiding, hulp bij plannen van data/locatie, intervisie voorafgaand aan LB, masterclasses n.a.v. thema LB en werkbezoeken), gaat het bdKO-bestuur op korte termijn aan de slag. Met andere woorden: dit wordt vervolgd ………….. 
Regio Zuid bijeenkomst (19 mei)
Tijdens de regiobijeenkomst Zuid (Eindhoven) op donderdagmiddag 19 mei a.s. zal de voorzitter van het platform Samenwerkende Kindercentra Eindhoven (PSKE) toelichten hoe het ontstaan van dit platform heeft geleid tot een stadbrede integratie van het peuterspeelzaalwerk in de KO, de inzet van VVE voor álle Eindhovense peuters en een bestuurlijk platform kindontwikkeling. Meld je alsnog aan voor deze regiobijeenkomst, klik hier.

Kijkje in de keuken van de Hotellerie over ‘revenue management’  (24 mei)
Zou een kinderopvangorganisatie ook bezien kunnen worden als een capaciteitsbedrijf zoals bijvoorbeeld een hotelketen? Net als een kinderopvangorganisatie kijkt een hotelorganisatie immers naar de bezettingsgraad. Daarnaast wordt vooral ook gekeken naar de opbrengst van de bezetting, in goed Nederlands ook wel de revenue of yield genoemd. Kik hier voor meer informatie en aanmelding. 

Aan tafel met bijeenkomst, woordvoerder VVD (25 mei)
De  eerder in april geplande ‘aan tafel met’ bijeenkomst met de nieuwe VVD-woordvoerder Bas van ’t Wout is op zijn verzoek, i.v.m. Kamerverplichtingen, verzet naar woensdagavond 25 mei a.s. Mocht de vorige datum je niet uitgekomen zijn, dan is nu de kans om je alsnog aan te melden voor de ontmoeting met de heer van ’t Wout. De ‘aan tafel met bijeenkomst’ vindt plaats op het Plein in Den Haag. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
 
Aan tafel met bijeenkomst, woordvoerder D66 (6 juni)
Ook met de D66 woordvoerder Stefan van Weyenberg kan dit jaar informeel van gedachten worden gewisseld tijdens een ‘aan tafel met’ bijeenkomst op maandagavond  6 juni a.s. van 18.00-20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats op het Plein in Den Haag. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
  
Regio Amsterdam bijeenkomst (15 juni) 
De derde regio bijeenkomst van dit jaar zal plaatsvinden op woensdag 15 juni a.s. vanaf 15.30 uur. De bdKO is dan te gast op een locatie van Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer. De uitnodiging voor deze regio bijeenkomst zal eind mei worden toegezonden.
Positieve evaluatie Landelijke Bijeenkomst ‘van aansturing naar zelfsturing’ (12 april)
Zoals te doen gebruikelijk wordt elke Landelijke Bijeenkomst geëvalueerd onder de aanwezige leden. De bijeenkomst met als thema ‘van aansturing naar zelfsturing’ werd beoordeeld met een 7,9. Ter vergelijking, de lustrumbijeenkomst in november 2015 werd met een 8,3 gewaardeerd en de bijeenkomst in het voorjaar van 2015 met een 7,3. Op een schaal van 1-5 werd de inhoud met een 4.6 gewaardeerd. De beoordeling van de drie gastsprekers lag tussen de 3,2 en 4,6 (schaal 1-5). Het belangrijkste aspect m.b.t. de organisatie is de netwerkmogelijkheid. Over de locatie (theater Maitland, landgoed de Horst) en de lunch was men zeer tevreden. Klik hier voor de volledige evaluatie van deze Landelijke Bijeenkomst.
Tevreden.nl: Kinderopvang Awards 2016!

U heeft het al voorbij zien komen: de kinderopvang awards! Het lijkt ons fantastisch als de awards breed gedragen worden en nog meer organisaties deelnemen. Dagelijks wordt er door ouders gestemd op hun kinderopvanglocatie. Maar er kan nog tot 17 juni gestemd worden, dus de competitie is zeker nog niet beslist! Steeds meer gevels kleuren oranje door de promotieposters en de spontane stemmen op Opiness.nl komen in grote getalen binnen. Weten wie er deelnemen ? Klik dan hier. Wil je hier ook tussen staan? Dat kan!  Neem contact op en kijk wat we jou kunnen bieden!

Quebble.com: Professional informatiedagen: 'Een planning die wel werkt!'

Dit voorjaar organiseert Pelosa drie gebruikersdagen op verschillende locaties door het land. Hier kunt u kennis maken met onze nieuwe totaaloplossing voor de kinderopvang en IKC: Quebble Professional.  Bent u geïnteresseerd? Schrijf dan snel in via http://www.pelosa.nl/Home/Meetings of bel met Pelosa 079-3436347 en vraag naar Menno Bouma of Jurian de Wilde. Zij staan u graag te woord.

Nieuwe bdKO-leden
In de maand april heeft de bdKO aanvragen voor het lidmaatschap ontvangen van Leonie Wesseling (ZO Kinderopvang), Maureen Posthumus (Kinderopvang Haarlem) en Karen Strengers (DAK Kinderopvang).  

Nieuwe branchevereniging kinderopvang opgericht
In april is de nieuwe Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) opgericht. De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang ziet als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul t/m 12 jaar. Voorzitster is Kathalijne Buitenweg (lid van het College voor de rechten van de mens en voormalig Europarlementariër). Voor meer informatie zie www.maatschappelijkekinderopvang.nl.

Onderwijsseminar, georganiseerd door van Doorne Advocaten
Met als titel “realisatie van kindercentra, lessen van pioniers experts” organiseert van Doorne Advocaten op donderdagmiddag 19 mei een onderwijsseminar op het kantoor in Amsterdam. Verschillende interne sprekers zullen de diverse invalshoeken rond kindcentra (overleg/medezeggenschap personeel, BTW, huisvesting etc.) nader toelichten. Voor meer informatie zie www.vandoorne.com, onder kennisdeling, agenda).

Informatie over verschillende intervisiemethoden
Tijdens de Landelijke Bijeenkomst van april zijn de aanwezige leden o.a. gepeild naar hun wensen m.b.t. intervisie. Een van de punten die daarbij naar voren kwam is het verstrekken van informatie over de verschillende intervisiemethoden. Zo is er o.a. de incidentenmethoden, de roddelmethode, het leren van successen en speed intervisie. Voor een beknopte beschrijving van een 6-tal intervisiemethoden van de Learning Company, klik hier.

Vervallen VAR/ Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA)
Sinds 1 mei jl. is de VAR (=verklaring arbeidsrelaties) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers een modelovereenkomst gebruiken. Tot 1 mei 2017 is er de tijd om te bepalen of het nodig is om te werken met een modelovereenkomst. Deze wijzigingen staan in de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA). Voor meer informatie over het vervallen van de VAR zie www.belastingdienst.nl

Copyright © 2016 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland