Copy
Nieuwsbrief September 2016
Bekijk in uw browser

Woord vooraf

Terwijl het weer in Nederland blijft door zomeren,  is iedereen (bedrijfsleven en politiek) zo langzamerhand weer aan het werk en naar school. Ook de bdKO is weer full swing aan de slag, o.a. met de voorbereidingen rond de Landelijke Bijeenkomst op 17 november a.s. en met de regiobijeenkomst Den Haag op 13 oktober a.s.  

Meld je in ieder geval alvast aan voor de Landelijke Bijeenkomst rond het thema “Sterk of slim onderhandelen, voor welke strategie kies je als directeur/bestuurder bij de onderhandelingen rond een IKC?”.  De keynote spreekster, Elisa de Groot, zal jullie aan de hand van haar kennis en ervaringen inspireren rond de kunst van het voorbereiden van onderhandelingen, maar jullie ook concrete handvatten geven zodat ‘je krijgt wat je wil en ook de relatie in stand houdt’. Aansluitend vinden o.l.v de cabaretier Oscar Kocken vraaggesprekken plaats over de weerbarstige praktijk rond een Integraal Kindcentrum. Hieraan wordt deelgenomen door directeuren/bestuurders KO, een voorzitter van de Raad van Bestuur van een scholengroep en een gemeentelijk adviseur.

Bijzonder aan de Landelijke Bijeenkomst is dat nog voorafgaand aan de ALV een interactieve presentatie wordt gegeven over deskundigheidsbevordering door intervisie. Tica Peeman (VIStrainingen) zal o.a. ingaan op de verschillende intervisiemethoden en hoe je meer uit intervisie kunt halen. 

Aan tafel met bijeenkomsten (najaar)
Voor dit najaar zijn inmiddels de woordvoerders Kinderopvang van het CDA (dhr. Heerma), de PvdA (mw. Yucel) en Groen Links (mw. Voortman) uitgenodigd voor deelname aan een aan-tafel- met bijeenkomst met directeuren/bestuurders kinderopvang. Zodra hun reacties ontvangen zijn, zullen data gepland worden. In het voorjaar vonden de bijeenkomsten met de VVD (dhr. Van ’t Wout) en D66 (dhr. Weyenberg) plaats en een koffiegesprek met de SP (mw. Siderius). 

Regio bijeenkomst Den Haag e.o. (13 oktober)  
De vierde en laatste regiobijeenkomst van dit jaar wordt georganiseerd voor de regio Den Haag e.o. Doel van de regiobijeenkomsten is om jullie regionaal de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en te netwerken, maar ook om nieuwe leden te werven. Vandaar dat ook directeuren/bestuurders kinderopvang uit de regio uitgenodigd worden die nog geen lid zijn. Voor deze bijeenkomst is de bdKO te gast op het hoofdkantoor van 2Samen. Als gastspreker is aanwezig de juriste Inge Hofstee die een update zal geven over de eerste ervaringen met de Wet Werk en Zekerheid en bijzonderheden voor de KO-branche. Klik hier meer voor informatie.  

Landelijke Bijeenkomst (17 november)
Op donderdag 17 november a.s. is de bdKO te gast op het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. Het thema voor deze bijeenkomst is ‘Sterk of slim onderhandelen. Voor welke strategie kies je als directeur/bestuurder bij de onderhandelingen rond een Integraal Kindcentrum?’ De themabijeenkomst wordt vooraf gegaan door de ALV én dit keer door een presentatie over intervisie. Vanwege de bereikbaarheid van de locatie (PGGM te Zeist) zijn de begin- en eindtijd file-vriendelijke aangepast. Klik hier voor meer informatie.
Quebble: samen ontwikkeling stimuleren

De communicatie tussen hulpverleners van onze dochter en ons verliep vaak op een traditionele manier: Lonneke nam een heen-en-weer schriftje mee en hierin werd alles op elkaar afgestemd. Klik hier voor meer informatie.
 
Nieuwe leden
Als lid hebben zich aangemeld Mascha de Wit (St. KO Regio Schagen), mevrouw M.F.O. Efting (KEKZ Den Haag) en mevrouw P.J. van Schie (Zo Unltd, Den Haag).

SP-Kamerlid Siderius niet herkiesbaar
Tjitske Siderius is het zesde Kamerlid van de SP dat zich niet herkiesbaar zal stellen voor de volgende verkiezingen in maart 2017. Siderius gaf aan ‘dat de landelijke politiek een slangenkuil is. Het gaat soms meer over macht en posities dan over inhoudelijke thema’s. Je moet altijd over je schouder kijken of er niet iemand een mes in je rug steekt”. Siderius is sinds 2013 Tweede Kamerlid met als portefeuilles onderwijs en kinderopvang.

Vacature Manager Bink Kinderopvang 
Bink Kinderopvang is een maatschappelijke organisatie met 650 medewerkers, 60 kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO-centra in Hilversum, Soest en Huis ter Heide. Bink KO zoekt een manager die verantwoordelijk is voor de aansturing van en de resultaten van circa 50% van de locaties in Hilversum. Voor meer info zie www.KV.nl. Reacties mogelijk tot 15 september a.s. 

Boekentips

Sterke mannen, slimme vrouwen. Het spel van macht en leiderschap, M. Bührs en E. de Groot
Wie carrière wil maken, zal vooral egomacht moeten laten zien. Dat betekent dat de persoon in kwestie o.a. het podium moet nemen. Egomacht, ofwel macht door prestaties is slechts één vorm van macht. Er zijn in totaal vijf vormen van macht die binnen organisaties kunnen worden toegepast (ISBN: 9789089651730). Eén van de auteurs, Elisa de Groot, is spreekster op de Landelijke Bijeenkomst op 17 november a.s

Fouten maken mag, moet, R. van der Drift
Fouten maken vinden we eng. We vermijden ze daarom liever. Terwijl iedereen weet dat je juist door te falen veel kunt leren en beter kunt worden. Dat is de faalparadox. (EAN: 9789089651709).

Mindset: de weg naar een succesvol leven, C. S.Dweck
De psychologe van Stanford University heeft na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset. Zij legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes  zorgen, maar ook onze statische of op groei gerichte mindset. (EAN: 9789088502057).

De 7 bronnen van arbeidsvreugde, K. Kouwenhoven  
Het boek ‘de 7 bronnen van arbeidsvreugde, methode voor werken met plezier”, richt zich op managers die de resultaten en de werksfeer binnen hun team willen verbeteren. Daarnaast is het  bedoeld voor alle mensen die meer vreugde in hun werk willen beleven en zo hun prestaties willen verbeteren. (ISBN: 90808943-2-x).

Algemeen Overleg (AO) Kinderopvang in Tweede Kamer nogmaals verplaatst  
Het AO in de Tweede Kamer over Kinderopvang dat gepland stond voor 6 juli jl. is nogmaals verplaatst van 14 naar 28 september a.s. Op de agenda van dit overleg staan o.a. de cijfers 2015, de stand van zaken m.b.t. de invoering personenregister, wijziging besluit kinderopvangtoeslag, ‘betere kwaliteit, betere toegankelijkheid in de KO, de voortgang van de nieuwe financieringssystematiek en een aanbod voor alle peuters (zie ook www.tweedekamer.nl, cie SZW).

 
Copyright © 2016 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland


This email was sent to bureau@bdko.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bdko · Röntgenlaan 19 · Zoetermeer, Zuid-Holland 2719 DX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp