Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 10, november 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

 

 

Kontingentopkrævning for 2015
Da vi ved, at flere af vore medlemmer ønsker at betale kontingent 2015 inden udgangen af 2014, har vi udsendt kontingentopkrævning til betaling i enten 2014 eller begyndelsen af 2015.
 
Forudbetaling for repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference
Flere har spurgt, om det er muligt i indeværende år at betale for deltagelse i repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference. Ønsket bunder i at flere råd ikke kan overføre midler fra 2014 til 2015.
Vi vil gerne være behjælpelige med forudbetaling.
Repræsentantskabsmøde afholdes mandag d. 11. maj 2015. Ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj.
Forventet pris på repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference i enkeltværelse er kr. 3.195,00 pr. deltager. 
Send en mail med overskriften: forudbetaling for repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference
med det antal deltagere I ønsker at forudbetale for (I behøver ikke skrive navne) til
Mbl@danske-aeldreraad.dk
Maj-Britt Lempel sender jer en faktura på beløbet.
Vi skal have mailen senest d. 15. december og fakturerer umiddelbart herefter.
Vi skal først have navnene ved tilmeldingen, hvor I selvfølgelig også kan tilmelde flere deltagere og betale for disse.


Forudbetaling for forårets temadage om kvalitetsstandarder
Andre har spurgt om det er muligt i indeværende år at betale for deltagelse i forårets temadage om kvalitetsstandarder.
Det vil vi også gerne være behjælpelige med.
Send en mail med overskriften: forudbetaling for temadage om kvalitetsstandarder
med det antal deltagere I ønsker at forudbetale for (I behøver ikke skrive navne) til
Mbl@danske-aeldreraad.dk
Maj-Britt Lempel sender jer efterfølgende en faktura på beløbet.
Vi skal først have navnene ved tilmeldingen, hvor I selvfølgelig også kan tilmelde flere deltagere og betale for disse.

 
Et par gå hjemmøder i Hovedstadsregionen:
 
Ældre og borgerinddragelse
Konference d. 3. december på Københavns Rådhus

Konferencen afholdes på Københavns Rådhus, Hovedkassen.
Tilmelding til
pwb@kubenman.dk inden mandag d. 24. november.
For tilmelding mv. se programmet hér.

 
Debatmøde om ’Konkurrencens konsekvenser – danske og internationale erfaringer’
Torsdag d. 4. december 2014, kl. 9:30-11:30, Aalborg Universitet, Copenhagen Campus

Skal mere af den offentlige velfærdsproduktion som hjemmehjælp og plejehjem leveres af private markedsaktører? Står det til Produktivitetskommissionen er svaret ja. I 2012 udbød stat og kommuner leveringen af en fjerdedel af de samlede serviceopgaver, og det mener Produktivitetskommissionen er alt for lidt. Men hvad er de foreløbige erfaringer med at indføre mere markedsbaserede vilkår i Danmark, hvor er vi på vej hen, og hvad siger erfaringerne fra andre lande? Kom og hør mere om konsekvenserne af konkurrenceudsættelse i ældreplejen for kvalitet, pris og medarbejdervilkår, men vi ser også mere bredt på erfaringerne indenfor andre velfærds- og tekniske områder. For tilmelding mv. se programmet hér.
 

Fyraftensmøde om ældre og sårbarhed

Onsdag d. 10. december 2014 kl. 15.00 – 17.00, Peder Lykke Centrets daghøjskole – København
Invitation til fyraftensmøde om ældre og sårbarhed. Oplægsholdere er overlæge Carsten Hendriksen, der vil tale om aldring ud fra en sundheds- og helbredsmæssig synsvinkel, og seniorprojektleder i KORA, Lone Grøn, der vil holde oplæg om sin nye etnografiske undersøgelse af ældres sårbarhed. 
For tilmelding mv. se programmet hér.


Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?

Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice på info@danske-aeldreraad.dk . Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.

Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.

Mailservice kan også læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
Næste mailservice forventes udsendt i uge 49.

 

Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Føj os til din adressebog
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp