Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen
 
Aanmelden bijwonen livestreamdienst 20 september
Zondag 20 september is het mogelijk om de livestreamdienst in de Westerkerk bij te wonen. Bart Hesseling zal dan spreken. Om de dienst bij te wonen is aanmelding verplicht. Er is ruimte voor maximaal 80 aanwezigen, daarbij diegenen die een taak hebben niet meegerekend. Aanmelden kan tot vrijdag 18 september 10.00 uur. Mochten alle beschikbare plaatsen gereserveerd zijn, dan krijg je hierover bericht. Bezoekers aan de dienst zijn verplicht zich te houden aan de opgestelde regels. Vanaf 10.00 uur staat het welkomstteam klaar en we verzoeken vriendelijk om uiterlijk 10.20 uur in de kerk te zijn. Wie tijdens de dienst een machtigingskaart wil invullen voor de liefdesgave, wordt verzocht zelf een pen mee te nemen.

Wie zich wil aanmelden kan dat doen via deze link.
Aanmelden voor 20 september
Zeven regels
Aan welke regels moet je je houden als je een dienst in de Westerkerk bijwoont tijdens het coronatijdperk? Daarover heeft een aantal jongeren een ludiek filmpje gemaakt. Helder en duidelijk maar bovenal met veel humor. 
Filmpje bekijken
OPEN AIR EN OPEN HOMES:
We zijn op zoek naar mensen die deel uit willen maken van een werkgroep – wellicht meerdere werkgroepen om samen dit jaar vorm te geven aan de “open air en open homes! “ Wie heeft zin om hierin mee te denken? Meld je aan bij Hadassa 
(
Hadassadeleeuwvanweenen@ecgonline.net)
 

SERRE/SMALLGROUPS:
Gelukkig mogen we elkaar weer ontmoeten! Heb jij passie voor de kleine groepen en wil jij dit jaar meedenken in het omzetten van oases in ons drukke dagelijks bestaan? Meld je dan aan bij Hanny (hannynoorman@ecgonline.net)

Beste allemaal,
Binnenkort zullen we emigreren naar Wesel in Duitsland, we verlaten Aalten en ook de gemeente. We kijken met dankbaarheid terug op eenentwintig jaren waarin we ons hier thuis voelden en met vreugde meewerkten in de oase van de ECG. Nu trekken we verder en hopen, dat we de relaties en vriendschappen die we met jullie hebben opgebouwd niet hoeven achter te laten. We vinden het jammer, dat we vanwege de huidige COVID-19 maatregelen, niet persoonlijk afscheid van jullie kunnen nemen. We stellen het heel erg op prijs, als jullie contact met ons willen houden, of op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom het project Mutiara op Bali. Via www.jaquet.email, kom je bij onze adresgegevens. 
 
Vriendelijke groeten van Tim en Susanne Jaquet 
 

On-ine Vaderhartavond September
Op 2 september hebben we weer een heerlijke vaderhartavond gehad, voor het eerst weer met bezoekers. We hebben deze avond wel opgenomen, zodat ieder die er niet bij was en toch het wil zien, die gelegenheid heeft. Ook van de afgelopen online registraties hebben we goede feedback ontvangen, dank jullie wel. Première van de online Vaderhartavond is op woensdag 16 sep, begint om 19.30 uur op het Youtube-videokanaal van de ECG.

Tijdens deze première kun je opnieuw via de chat ook vragen en opmerkingen sturen, mocht het die avond niet lukken dan kun je altijd nog later kijken. We wensen jullie een gezegende tijd. We wensen jullie Gods nabijheid. 
 
Het Vaderhart team Aalten/Bocholt
 

Boek gezocht
Heeft iemand toevallig het boek ‘De christen en de farizeeër’ van David Rosen & R.T. Kendall op de plank staan? Ik zou het graag willen inzien. Je kunt me mailen: marleendegroot@kpnmail.nl
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

Mitteilungen

Anmeldung Teilnahme Livestreamgottesdienst 20. September
Sonntag den 20. September  ist es möglich in der Westerkerk dem Livestreamgottesdienst beizuwohnen. Bart Hesseling wird sprechen und wir haben zusammen Abendmahl. We bei dem Gottesdienst dabei sein möchte, soll sich vorher anmelden. Es ist Platz für max. 80 Personen, exklusive derjenigen, die eine Aufgabe haben. Anmelden kannst du dich bis Freitag 18. September um 10:00Uhr. Sollten alle verfügbaren Plätze reserviert sein, wirst du darüber informiert. Die Besucher des Gottesdienstes verpflichten sich, sich an die Regeln zu halten. Ab 10.00 Uhr steht das Begrüßungsteam bereit und wir möchten freundlich darum bitten, bis um 10.20 Uhr in der Kirche zu sein. Möchtest du für deine Liebesgabe eine Einzugsermächtigungskarte ausfüllen,nimm bitte deinen eigenen Stift mit.
Wer sich anmelden will, kann das über diesen Link tun. 
Anmelden für den 20. September
Sieben Regeln
Welche Regeln müssen Sie beachten, wenn Sie während der Corona zeit einen Gottesdienst in der Westerkerk besuchen? Eine Reihe von Jugendlichen hat darüber einen spielerischen Film gedreht. Sehr deutlich, aber vor allem mit viel Humor.
Video ansehen
OPEN AIR UND OPEN HOMES: 
Wir suchen Menschen, die Teil einer Arbeitsgruppe werden wollen - bzw. mehrerer Arbeitsgruppen um dieses Jahr gemeinsam "open air und open homes" umzusetzen. Wer hat Lust darin mitzudenken? Melde dich bei Hadassa an 
Hadassadeleeuwvanweenen@ecgonline.net
 
WINTERGARTEN/SMALLGROUPS:
Zum Glück dürfen wir einander wieder treffen! Hast du eine Leidenschaft für die kleinen Gruppen und möchtest du mit überlegen, wie wir Oasen in unserem beschäftigten Alltag schaffen können? Melde dich bei Hanny an
hannynoorman@ecgonline.net
 
Ihr Lieben,
bald werden wir nach Wesel in Deutschland auswandern. Wir verlassen Aalten und auch die Gemeinde. Wir schauen mit Dankbarkeit zurück auf die 21 Jahre in denen wir uns hier zuhause fühlen durften und mit Freude mitgearbeitet haben an der Oase der ECG. Jetzt ziehen wir weiter und hoffen die Beziehungen und  Freundschaften, die wir zu euch aufgebaut haben, nicht hinter uns lassen zu müssen. Wir finden es schade, dass wir wegen der aktuellen COVID-19 Regelungen nicht persönlich von euch Abschied nehmen können. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Kontakt zu uns aufrechterhalten wollt und über neue Entwicklungen rundum das Projekt Mutiara auf Bali informiert werden wollt. Über www.jaquet.email kommst du an unsere Adresse. 
 
Freundliche Grüße von Tim und Susanne Jaquet
 

Online Vaterherzabend im September
Am 2. September hatten wir wieder einen herrlichen Vaterherzabend und endlich wieder konnten Besucher dabei sein. Wir haben diesen Abend aufgezeichnet, so dass jeder, der nicht dabei sein konnte und ihn trotzdem anschauen möchte, auch die Gelegenheit dazu hat. Auf die vorherigen Ausstrahlungen haben wir positives Feedback erhalten, vielen Dank dafür. Der Online-Vaterherzabend ist erstmalig am Mittwoch, den 16. September um 19:30 Uhr auf dem Youtube-Kanal der ECG zu sehen. Währenddessen kannst Du wiederum über den Chat Fragen und Anmerkungen schicken. Wenn Du an diesem Abend nicht zuschauen kannst, dann kannst Du ihn auch jeerzeit später noch anschauen. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit, wir wünschen euch Gottes Nähe. 
 
Euer Vaterherz-Team Aalten/Bocholt
 

Buch gesucht 
Hat jemand zufällig das Buch "De christen en de farizeeer" von David Rosen & R.T. Kendall im Regal stehen? Ich würde es gerne mal lesen. Du kannst mir gerne eine Mail schreiben: marleendegroot@kpnmail.nl
Agenda
 
Vrijdag 11 september Westerkerk
18.00 uur Jeugd 16+
 

Zondag 13 september Westerkerk
10.30 uur (Livestream)dienst met avondmaal:
Prediking: Wilkin van de Kamp
Leiding van dienst: Gudrun Kuliga
Catering: Harald Kuliga en Bea Vreman
 

Vrijdag 18 september Westerkerk
20.00 uur Jeugd tieners
 

Zondag 20 september Westerkerk
10.30 uur (Livestream)dienst:
Prediking: Bart Hesseling
Leiding van dienst: Gerrit van de Kamp
Catering: Birgit Buß en Goni Palla
Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan

Freitag 11. September Westerkerk
18.00 Uhr Jugend 16+
 

Sonntag 13. September Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream)gottesdienst mit Abendmahl:
Predigt: Wilkin van de Kamp
Gottesdienstleitung: Gudrun Kuliga
Catering: Harald Kuliga und Bea Vreman
 

Freitag 18. September Westerkerk
20.00 Uhr Teenager
 

Sonntag 20. September Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream)gottesdienst:
Predigt: Bart Hesseling
Gottesdienstleitung: Gerrit van de Kamp
Catering: Birgit Buß und Goni Palla.
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands