Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen
 
Aanmelden bijwonen livestreamfamiliedienst 27 september
Zondag 27 september is het mogelijk om de livestreamdienst (familiedienst) in de Westerkerk bij te wonen onder leiding van Hadassa en Samuel de Leeuw van Weenen. In het bijzonder gezinnen met kinderen zijn van harte welkom. Om de dienst bij te wonen is aanmelding verplicht. Er is ruimte voor maximaal 80 aanwezigen, daarbij diegenen die een taak hebben niet meegerekend. Aanmelden kan tot vrijdag 25 september 10.00 uur. Mochten alle beschikbare plaatsen gereserveerd zijn, dan krijg je hierover bericht. Bezoekers aan de dienst zijn verplicht zich te houden aan de opgestelde regels. Vanaf 10.00 uur staat het welkomstteam klaar en we verzoeken vriendelijk om uiterlijk 10.20 uur in de kerk te zijn. Wie tijdens de dienst een machtigingskaart wil invullen voor de liefdesgave, wordt verzocht zelf een pen mee te nemen.

Wie zich wil aanmelden kan dat doen via deze link.
Aanmelden voor 27 september
Zeven regels
Aan welke regels moet je je houden als je een dienst in de Westerkerk bijwoont tijdens het coronatijdperk? Daarover heeft een aantal jongeren een ludiek filmpje gemaakt. Helder en duidelijk maar bovenal met veel humor. 
Filmpje bekijken
Nieuw jaarthema: BCLOSE
Het nieuwe jaarthema is BClose. Paulus heeft veel te zeggen over dit onderwerp. Dat doet hij onder meer in zijn brief aan de gemeente in Filippenzen, waar hij een warme band mee had. Ik zou je willen uitdagen deze brief tot je te laten spreken door hem eens of een aantal keer te lezen en een antwoord te geven op de volgende vragen:

- Waar lees ik in Filippenzen dat God dichtbij wil zijn?
- Wat zegt Filippenzen over mijn houding naar God?
- Geeft Filippenzen aanwijzingen over onze omgang met elkaar? Welke?

Je gaat vast ontdekken hoe mooi het woord van God is en hoeveel het tot ons te zeggen heeft.
Ik wens je veel leesplezier.

Hartelijke groet,
Gerdien Lammers
 

OPEN AIR EN OPEN HOMES: 
We zijn op zoek naar mensen die deel uit willen maken van een werkgroep – wellicht meerdere werkgroepen om samen dit jaar vorm te geven aan de “open air en open homes! “
Wie heeft zin om hierin mee te denken? 
Meld je aan bij Hadassa 
(
Hadassadeleeuwvanweenen@ecgonline.net)
 

SERRE/SMALLGROUPS:
Gelukkig mogen we elkaar weer ontmoeten! Heb jij passie voor de kleine groepen en wil jij dit jaar meedenken in het omzetten van oases in ons drukke dagelijks bestaan? Meld je dan aan bij Hanny (hannynoorman@ecgonline.net)

 
Gebed
Vorige maand zijn we weer gestart met de maandelijkse gebedsuren op de laatste donderdag van de maand. Als er ooit een tijd is geweest waarin een biddende kerk of gemeente nodig was, dan is het nu wel. De coronacrisis trekt een zware wissel op het dagelijks leven van gemeenteleden en beproeft ons geloofsleven, individueel, plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Laten we onze hoge roeping verstaan en samen op de bressen gaan staan!!
Donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur in de serre van de Westerkerk. Iedereen welkom. Jan van Huet Lindeman, coördinator.
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

Mitteilungen

Anmeldung Teilnahme Livestream Familiengottesdienst 27. September
Sonntag den 27. September  ist es möglich in der Westerkerk dem Livestream Familiengottesdienst beizuwohnen geleitet von Hadassa und Samuel De Leeuw van Weenen. Im besonderen sind Familien mit Kindern herzlich willkommen. Wer bei dem Gottesdienst dabei sein möchte, soll sich vorher anmelden. Es ist Platz für max. 80 Personen, exklusive derjenigen, die eine Aufgabe haben. Anmelden kannst du dich bis Freitag 25. September um 10:00Uhr. Sollten alle verfügbaren Plätze reserviert sein, wirst du darüber informiert. Die Besucher des Gottesdienstes verpflichten sich, sich an die Regeln zu halten. Ab 10.00 Uhr steht das Begrüßungsteam bereit und wir möchten freundlich darum bitten, bis um 10.20 Uhr in der Kirche zu sein. Möchtest du für deine Liebesgabe eine Einzugsermächtigungskarte ausfüllen, nimm bitte deinen eigenen Stift mit. Wer sich anmelden will, kann das über diesen Link tun. 
Anmelden für den 27. September
Sieben Regeln
Welche Regeln müssen Sie beachten, wenn Sie während der Corona zeit einen Gottesdienst in der Westerkerk besuchen? Eine Reihe von Jugendlichen hat darüber einen spielerischen Film gedreht. Sehr deutlich, aber vor allem mit viel Humor.
Video ansehen
Neues Jahrthema: BCLOSE
Das neue Jahresthema ist BCLOSE (Sei nahe). Paulus hart einiges zu diesem Thema zu sagen. Unter anderem schreibt er darüber im Brief an die Philipper. Er hatte zu  den Philippern eine besonders enge Beziehung. Ich möchte Dich herausfordern, den Brief an die Philipper einige Male zu lesen und zu Dir sprechen zu lassen. Findest Du Antworten auf folgende Fragen?

- Wo lese ich in dem Brief, dass Gott mir nahe sein will?
- Was steht im Philipper-Brief über meine Haltung gegenüber Gott?
- Gibt der Brief Anweisungen zum Umgang miteinander? Welche genau?

Du wirst sicher entdecken, wie schön das Wort Gottes ist und wieviel es uns zu sagen hat!
Ih wünsche Dir viel Freude beim Lesen!

Herzliche Grüße!
Gerdien Lammers


OPEN AIR UND OPEN HOMES: 
Wir suchen Menschen, die Teil einer Arbeitsgruppe werden wollen - bzw. mehrerer Arbeitsgruppen um dieses Jahr gemeinsam "open air und open homes" umzusetzen. Wer hat Lust darin mitzudenken? Melde dich bei Hadassa an 
Hadassadeleeuwvanweenen@ecgonline.net
 
WINTERGARTEN/SMALLGROUPS:
Zum Glück dürfen wir einander wieder treffen! Hast du eine Leidenschaft für die kleinen Gruppen und möchtest du mit überlegen, wie wir Oasen in unserem beschäftigten Alltag schaffen können? Melde dich bei Hanny an hannynoorman@ecgonline.net


Gebet
Im vergangenen Monat begannen wir wieder mit den monatlichen Gebetsstunden am letzten Donnerstag des Monats. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der eine betende Kirche oder Gemeinde gebraucht wurde, dann ist es jetzt. Die Koronakrise belastet das tägliche Leben der Gemeindemitglieder schwer und stellt unser Glaubensleben auf die Probe, individuell, lokal, national und weltweit. Verstehen wir unsere hohe Berufung und stehen wir gemeinsam auf den Rissen! Donnerstagmorgen von 9.30 bis 11.30 Uhr im Wintergarten der Westerkerk. Jeder ist willkommen. Jan van Huet Lindeman, Koordinator.
Agenda
 
Vrijdag 18 september Westerkerk
20.00 Uur tieners
 

Zondag 20 september Westerkerk
10.30 uur (Livestream)dienst:
Prediking: Bart Hesseling
Leiding van dienst: Gerrit van de Kamp
Catering: Birgit Buß en Goni Palla
 

Vrijdag 25 september Westerkerk
20.00 uur Jeugd 16+
 

Zondag 27 september Westerkerk
10.30 uur (Livestream) familiedienst:
Prediking: Hadassa de Leeuw van Weenen
Leiding van dienst: Samuel de Leeuw van Weenen
Catering: Aukje en Wilkin van de Kamp
Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan

Freitag 18. September Westerkerk
20.00 Uhr Teenager
 

Sonntag 20. September Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream)gottesdienst:
Predigt: Bart Hesseling
Gottesdienstleitung: Gerrit van de Kamp
Catering: Birgit Buß und Goni Palla
 

Freitag 25. September Westerkerk
20.00 Uhr Jugend 16+
 

Sonntag 27. September Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream) Familiengottesdienst:
Predigt: Hadassa de Leeuw van Weenen
Gottesdienstleitung: Samuel de Leeuw van Weenen
Catering: Aukje en Wilkin van de Kamp
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands