Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen
 
Aanmelden bijwonen (livestream)dienst 18 oktober september
BCLOSE - Bemoedigingsdienst op zondag 18 oktober

We willen met elkaar verbonden blijven en juist in deze periode er voor elkaar zijn.  Maar dat is met de huidige beperkingen best heel lastig. Daarom willen we een speciale dienst houden waarin we de tijd nemen om elkaar te bemoedigen door een bijbeltekst, een gebed, een lied, een gedicht, een getuigenis, een kunstwerk, een kleurplaat, of een vrolijke glimlach te delen met elkaar. Alles mag tot opbouw van de gemeente! We hebben elkaar in deze tijd zo hard nodig! Jouw bijdrage is daarom van enorm belang!

Graag voor vrijdag 16 oktober even aan Arie doorgeven wat je op je hart hebt. (Ariekluit@ecgonline.net) en je zoals gebruikelijk aanmelden voor de dienst.

Tijdens deze dienst zullen er ook kinderdiensten voor kinderen van 0-12 jaar zijn! (ook hier even aanmelden)

Voor onze duitse broeders/zusters en zij die niet physiek aanwezig kunnen zijn, mogen videoboodschappen (ook voor vrijdag 16 oktober) doorgestuurd worden naar Hadassa de Leeuw van Weenen (0049015122286208) zodat ook zij mee kunnen spelen in dit ‘bemoedigingsorkest’!

We hopen op een bemoedigende dienst waarin we mogen uitdelen vanuit Gods rijkdom aan elkaar.
 
Om de dienst bij te wonen is aanmelding verplicht. Er is ruimte voor maximaal 30 aanwezigen, daarbij diegenen die een taak hebben niet meegerekend. Aanmelden kan tot vrijdag 16 oktober 10.00 uur. Mochten alle beschikbare plaatsen gereserveerd zijn, dan krijg je hierover bericht. Bezoekers aan de dienst zijn verplicht zich te houden aan de opgestelde regels. Vanaf 10.00 uur staat het welkomstteam klaar en we verzoeken vriendelijk om uiterlijk 10.20 uur in de kerk te zijn. Wie tijdens de dienst een machtigingskaart wil invullen voor de liefdesgave, wordt verzocht zelf een pen mee te nemen. Wie zich wil aanmelden kan dat doen via deze link.
 

Gezien het dringende advies van de overheid om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen, is dit ook ons advies. Zorg dat je een mondkapje draagt tijdens het naar binnen en naar buiten gaan. Eenmaal op de stoel gezeten, mag het mondkapje af.
Aanmelden voor 18 oktober
Kinderdiensten weer van start
Ook de komende zondag is er een kinderdienst. Ook hier geldt: vooraf aanmelden. Aanmelden voor de kinderdiensten.
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

Mitteilungen

Anmeldung Teilnahme (livestream) Gottesdienst 18. Oktober
BCLOSE - Ermunterungsgottesdienst am Sonntag, 18. Oktober
 
Wir wollen verbunden bleiben und füreinander da sein, gerade in dieser Zeit.  Aber das ist bei den derzeitigen Beschränkungen ziemlich schwierig. Deshalb wollen wir einen besonderen Gottesdienst abhalten, in dem wir uns die Zeit nehmen, uns gegenseitig zu ermutigen, indem wir einen Bibeltext, ein Gebet, ein Lied, ein Gedicht, ein Zeugnis, ein Kunstwerk, ein Bild zum Ausmalen oder ein fröhliches Lächeln miteinander teilen. Alles ist erlaubt, um die Gemeinde aufzubauen! Wir brauchen einander so sehr in dieser Zeit! Dein Beitrag ist daher von enormer Bedeutung!
 
Bitte teilt Arie vor Freitag, dem 16. Oktober, mit, was du vorhast. (Ariekluit@ecgonline.net) und melden dich wie gewohnt für den Gottesdienst an.
 
Während dieses Dienstes wird es auch Kinderdienste für Kinder im Alter von 0-12 Jahren geben! (auch hier registrieren)
 
Für unsere deutschen Brüder und Schwestern und diejenigen, die nicht physisch anwesend sein können, können Videobotschaften (auch für Freitag, den 16. Oktober) an Hadassa de Leeuw van Weenen (0049015122286208) geschickt werden, damit auch sie in diesem 'Ermutigungsorchester' mitspielen können!
 
Wir hoffen auf einen ermutigenden Gottesdienst, in dem wir uns gegenseitig Gottes Reichtum austeilen können.
 
Wer bei dem Gottesdienst dabei sein möchte, soll sich vorher anmelden. Es ist Platz für max. 30 Personen, exklusive derjenigen, die eine Aufgabe haben. Anmelden kannst du dich bis Freitag 16. Oktober um 10:00Uhr. Sollten alle verfügbaren Plätze reserviert sein, wirst du darüber informiert. Die Besucher des Gottesdienstes verpflichten sich, sich an die Regeln zu halten. Ab 10.00 Uhr steht das Begrüßungsteam bereit und wir möchten freundlich darum bitten, bis um 10.20 Uhr in der Kirche zu sein. Möchtest du für deine Liebesgabe eine Einzugsermächtigungskarte ausfüllen,nimm bitte deinen eigenen Stift mit.
Wer sich anmelden will, kann das über diesen Link tun. 
 

Angesichts des dringenden Rates der niederländischen Regierung, an öffentlichen Orten einen Mundschutz zu tragen, ist dies auch unser Rat. Achte bitte darauf, dass beim Ein- und Ausgehen eine Mond-Kappe getragen wird. Sobald ihr auf dem Stuhl sitzt, kann die Mundkappe entfernt werden.
Anmelden für den 18. Oktober
Kindergottesdienste fangen wieder an
Auch am kommenden Sonntag gibt es einen Kindergottesdienst. Alle Kinder müssen angemeldet werden. Anmelden für die Kindergottesdienste.
Agenda

Vrijdag 9 oktober Westerkerk
20.00 uur jeugd 16+
 

Zondag 11 oktober Westerkerk
10.30 uur (livestream) dienst:
Prediking: Christian Tan
Leiding van dienst: Gerrit van de Kamp
Catering: Louise van de Kamp en Abbaseh Shahbod
 

Vrijdag 16 oktober Westerkerk
20.00 uur tieners.
 

Zondag 18 oktober  Westerkerk
10.30 uur (livestream) dienst: bemoedigingsdienst onder leiding van Arie Kluit
Catering: Tamar en Mike Hobelman
Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan

Freitag 9. Oktober Westerkerk
20.00 Uhr Jugend 16+
 

Sonntag 11. Oktober Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream) Gottesdienst:
Predigt: Christian Tan
Gottesdienstleitung: Gerrit van de Kamp
Catering: Louise van de Kamp und Abbaseh Shahbod
 

Freitag 16. Oktober Westerkerk
20.00 Uhr Teenagers
 

Sonntag 18. Oktober Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream) Gottesdienst:
Ermutigungs Gottesdienst unter Leitung von Arie Kluit
Catering: Tamar en Mike Hobelman
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands