Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen
 
Aanmelden bijwonen (livestream) dienst 29 november
 
Open Doors-dienst - Avondmaal
Zondag 29 november willen we stil staan bij de vervolgde kerk wereldwijd. Ook willen we in deze dienst ons geloof versterken en samen avondmaal vieren.

Om dit samen over grenzen en huismuren heen te kunnen vieren, willen we je vragen thuis voorbereid te zijn, zodat we ondanks alles eenheid mogen ervaren.

Hadassa de Leeuw van Weenen zal in deze dienst spreken. Om deze (livestream)dienst fysiek bij te wonen is aanmelding verplicht. Er is ruimte voor maximaal 30 aanwezigen, daarbij diegenen die een taak hebben niet meegerekend. Aanmelden kan tot vrijdag 27 november 10.00 uur. Mochten alle beschikbare plaatsen gereserveerd zijn, dan krijg je hierover bericht. Bezoekers aan de dienst zijn verplicht zich te houden aan de opgestelde regels. Vanaf 10.00 uur staat het welkomstteam klaar en we verzoeken vriendelijk om uiterlijk 10.20 uur in de kerk te zijn. Wie tijdens de dienst een machtigingskaart wil invullen voor de liefdesgave, wordt verzocht zelf een pen mee te nemen.
Wie zich wil aanmelden kan dat doen via deze link.
 

Gezien de verplichting van de overheid om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen, dient iedereen te zorgen dat bij het naar binnen en buiten gaan een mondkapje wordt gedragen. Eenmaal op de stoel gezeten, mag het mondkapje af.
Aanmelden voor 29 november
Geliefde broeders en zuster, lieve vrienden,
Op 29 November vertrekken we weer voor een periode van vier maanden naar Spanje. We pakken daar onze pastorale taken weer op, evenals Bijbelstudie en spreekbeurten. We koesteren kostbare en vooral zegenrijke herinneringen aan onze uitzegening van vorig jaar. Dat heeft ons diep geraakt en heeft ook zeker zijn zegen afgeworpen. We hebben jullie vorig jaar laten weten hoe God in Benidorm aan het werk was, waarbij vele kerkgangers (aspecten van) hun leven in het licht van Jezus hebben gebracht. De uitzegening gaat begrijpelijkerwijs dit jaar helaas niet lukken, maar we zijn ervan overtuigd dat Gods liefdevolle zegen niet afhankelijk is van plaats en tijd. Mogen we ook nu weer rekenen op jullie gebed om leiding van de Heilige Geest, bescherming, gezondheid en kracht? We hebben dat echt nodig. Tussentijds zullen we zeker van ons laten horen.

In Zijn liefde verbonden,
Jan en Astrid
 

Kindergroetjes
Voor de coronatijd bezochten de kinderwerkers van de nul-tot vierjarigen om de zes weken met een groepje kinderen Verpleeghuis Het Hoge Veld. De bewoners genoten altijd erg van de bezoekjes waar we heel eenvoudig een glaasje ranja dronken, een liedje zongen en soms een spelletje deden. In deze tijd liggen de bezoekjes even stil, maar we wilden hen laten weten dat we ze niet vergeten zijn.


 

Bidstond
Donderdag 26 november vindt de maandelijkse bidstond plaats in de ontmoetingsruimte van de Westerkerk. Dit van 9.30 tot 11.30 uur. Iedereen hartelijk welkom om mee te bidden.
 

Eén te zijn in gebed
Beste broers en zussen van de E.C.G.
 
Het gebed is een krachtig wapen,  of we nu alleen bidden of samen. Door middel van gebed kunnen we bidden voor de nood van deze wereld en God vragen om in te grijpen. Elke zondagochtend voor de dienst wordt voor het aanbiddingsteam, de vertaling, de techniek en voor de kinderdiensten enz. gebeden. Ik denk dat dit belangrijk en goed is. 
 
Maar we mogen ook bidden voor andere onderwerpen zoals voor onze regeringen, voor mensen die in de gezondheidszorg werken, voor degenen die hun inkomsten hebben verloren door deze crisis, voor onze ouderen die in verpleeghuizen wonen en nu zijn geïsoleerd, voor de toekomst van de volgende generaties enzovoort. Ik weet dat velen van jullie de hele week door bidden maar ik zou het waarderen als jullie mij in mijn voornemen om samen te bidden willen steunen. Samen bidden voor de noden ten gevolge van de crisis. Het is Gods opdracht om dit samen te doen.
 
Ik zal blij zijn als we met elkaar vanaf komende zondag van 10.00 tot 10.20 uur voorafgaande aan de dienst in de ontmoetingsruimte voor bovenstaande onderwerpen kunnen bidden.
 
Verenigd in Gods liefde,
Marlies Benning

Als u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen op: 0049 2871 2369299
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

Mitteilungen

Anmeldung Teilnahme (livestream) Gottesdienst 29. November
 
Open Doors-Gottesdienst – Abendmahl
Sonntag, 29. November wollen wir über die verfolgte Kirche weltweit nachdenken. In diesem Gottesdienst wollen wir auch unseren Glauben stärken und gemeinsam das Heilige Abendmahl feiern. Um dies gemeinsam über Grenzen und Hauswände hinweg feiern zu können, möchten wir euch bitten, sich zu Hause darauf vorzubereiten, damit wir trotz allem Einheit erleben können.
 
Hadassa de Leeuw van Weenen wird in diesem Gottesdienst sprechen. Wer bei dem (livestream)Gottesdienst dabei sein möchte, soll sich vorher anmelden. Es ist Platz für max. 30 Personen, exklusive derjenigen, die eine Aufgabe haben. Anmelden kannst du dich bis Freitag 27. November um 10:00Uhr. Sollten alle verfügbaren Plätze reserviert sein, wirst du darüber informiert. Die Besucher des Gottesdienstes verpflichten sich, sich an die Regeln zu halten. Ab 10.00 Uhr steht das Begrüßungsteam bereit und wir möchten freundlich darum bitten, bis um 10.20 Uhr in der Kirche zu sein. Möchtest du für deine Liebesgabe eine Einzugsermächtigungskarte ausfüllen,nimm bitte deinen eigenen Stift mit.
Wer sich anmelden will, kann das über diesen Link tun. 
 

Angesichts der Verpflichtung der Regierung, an öffentlichen Orten einen Mundschutz zu tragen, sollte jeder sicherstellen, dass beim Ein- und Ausgehen ein Mundschutz getragen wird. Sobald man  auf dem Stuhl sitzt, kann der Mundschutz entfernt werden.
Anmelden für den 29. November
Geliebte Brüder und Schwestern, liebe Freunde,
am 29. November gehen wir wieder für vier Monate nach Spanien. Wir nehmen dort unsere seelsorgerische Arbeit wieder auf, genauso wie Bibelstudien und Predigten. Wir erinnern uns gerne an die Segnung des letzten Jahres. Das hat uns tief berührt und sicher auch seinen Segen gebracht. Wir haben euch letztes Jahr wissen lassen, wie Gott in Benidorm arbeitete und viele Kirchgänger Aspekte ihres Lebens in Jesu Licht brachten. Die Aussendung wird dieses Jahr natürlich leider nicht stattfinden können. Aber wir sind davon überzeugt, dass Gottes liebevoller Segen nicht von Zeit und Raum abhängig ist. Dürfen wir auch jetzt wieder mit eurem Gebet für die Führung des Heiligen Geistes, Schutz, Gesundheit und Kraft rechnen? Das brauchen wir wirklich. Zwischendurch werden wir sicher auch etwas von uns hören lassen. 

In seiner Liebe verbunden
Jan und Astrid 
 

Kindergrüße
Vor der Corona-Zeit besuchten die Kindermitarbeiter der 0-4jährigen alle sechs Wochen in kleinen Gruppen das Altersheim Het Hoge Veld. Die Bewohner haben den Besuch immer sehr genossen, wo wir gemeinsam ein Glas Limo getrunken, Lieder gesungen und manchmal ein Spiel gespielt haben. In dieser Zeit sind diese Besuche leider nicht möglich. Trotzdem wollten wir den Bewohnern zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben.


 

Gebetstunde
Donnerstag 26. November findet die monatliche Gebetstunde staat im Wintergarten der Westerkerk. Dies von 9.30 bis 11.30 Uhr. Jeder ist herzlich willkommen sich zu beteiligen im Gebet.
 

Eins sein im Gebet
Liebe Geschwister der E.C.G.
 
Gebet ist eine starke Waffe, ob allein oder gemeinsam. Durch Gebet können wir den Nöten dieser Welt begegnen und Gott um Sein helfendes Eingreifen bitten. Jeden Sonntag Morgen wird vor dem Gottesdienst für das Lobpreisteam, für die Übersetzung , für die Technik, für den Kinderdienst u.v.m. gebetet und das finde ich auch wichtig und gut. Aber mir liegt es am Herzen auch für andere Belange zu beten z..B. für unsere Regierungen, für Menschen die,  im Gesundheitswesen tätig sind, für die, die ihre Arbeit oder  ihre Existenz durch diese Krise verloren haben, für unsere älteren Mitmenschen  die in Pflegeeinrichtungen leben und jetzt isoliert sind,  für die Zukunft der nächsten Generationen u.s.w.
 
Ich weiß, viele von euch sind unter der  Woche beständig im Gebet, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich in meinem Vorhaben unterstützen würdet. Gemeinsam können wir nachhaltig der weltweiten Krise begegnen, denn für einander im Gebet einzustehen, ist Gottes Auftrag an uns!
 
Ich würde mich freuen, wenn wir uns ab dem kommenden Sonntag von 10 - 10.20 Uhr zum gemeinsamen Gebet im Wintergarten treffen würden.
 
In Gottes Liebe verbunden,
Marlies Benning
 
Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mich unter folgender. Telefonnummer erreichen: 0049 2871 2369299.
Agenda
 
Zondag 22 november Westerkerk
10.30 uur (livestream) familiedienst:
Leiding van dienst: Samuel de Leeuw van Weenen
Catering: Gerhard und Janita Hobelman
 

Donderdag 26 november
9.30-11.30 Uur bidstond in de ontmoetingsruimte van de Westerkerk
 

Vrijdag 27 november Westerkerk
20.00 uur tieners
 

Zondag 29 november Westerkerk
10.30 uur (livestream)dienst (Open Doorsdienst met avondmaal);
Prediking: Hadassa de Leeuw van Weenen
Leiding van dienst: Gerrit van de Kamp
Catering: Hanny Noorman
Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan
 
Sonntag 22. November Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream) Familienottesdienst:
Gottedienstleitung: Samuel de Leeuw van Weenen
Catering: Gerhard und Janita Hobelman
 

Donnerstag 26. November
9.30-11.30 Uhr Gebetstunde im Wintergarten der Westerkerk
 

Freitag 27. November Westerkerk
20.00 Uhr Teenager
 

Sonntag 29. November Westerkerk
10.30 Uhr (Livestream)Gottesdienst (Open Doors-Gottesdienst mit Abendmahl):
Predigt: Hadassa de Leeuw van Weenen
Gottedienstleitung: Gerrit van de Kamp
Catering: Hanny Noorman
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands