Copy
Uitnodiging | Webversie

 Afsluitend symposium van het project Predictieve Analyse voor Therapie (PATH) - online

Datum: woensdagmiddag 8 september 2021

Alleen virtueel bij te wonen
 
Gezien de geldende Corona maatregelen is het fysiek bijwonen van het symposium nog niet mogelijk. We zenden het symposium rechtstreeks voor u uit vanuit de studio van het Radboudumc.

Programma

Predictive Analysis for Therapy: 
PATH to Optimising Access to Personalised Cancer Therapy in the Netherlands


Het PATH-project (2017-2021) bracht de toepassing van predictieve moleculaire diagnostiek en de daarop gebaseerde doelgerichte therapie in Nederland in kaart, met name voor gastro-intestinale stromaceltumoren, colorectaal carcinomen, niet-kleincellig longcarcinomen en melanomen. In dit symposium delen wij de resultaten van het laatste jaar van het project en krijgt u inzicht in de praktijkvariatie, de toegankelijkheid van moleculaire diagnostiek en de effectiviteit van verschillende teststrategieën. 

13:00 uur: Inloggen deelnemers

13:30 uur: Opening
13:30 uur: Dagvoorzitters: Prof. Dr. Katrien Grünberg/Prof. Dr. Marjolijn Ligtenberg

13:45 uur: Predictieve moleculaire diagnostiek in Nederland 
13:45 uur: Dr. Lieneke Steeghs 

14:30 uur: Analyse van de doelmatigheid van verschillende moleculaire test
14:30 uur: strategieën in niet-kleincellig longkanker (NSCLC) in Nederland 
14:30 uur: Dr. Harold Wolff

15:00 uur: Organisatorische efficiëntie van predictieve diagnostiek  in Nederland
15:00 uur: Dr. Bastiaan Tops


15:30 uur: Pauze

16:00 uur: Plaats van de moleculaire tumor board (MTB) in het zorgsysteem
16:00 uur: Prof. dr. Ed Schuuring

16:30 uur: PathNL: moleculaire pathologie netwerk in kennis en data
16:30 uur: Prof. dr. Stefan Willems

17:00 uur: Discussie en afsluiting symposium

17:30 uur: Einde

Accreditatie

Accreditatie voor dit symposium is toegekend door de wetenschappelijke verenigingen voor pathologen, NVVP (3 punten) en longartsen  NVALT (4 punten) De aanvraag voor medisch oncologen NIV loopt nog.

Deelname

Deelname aan dit symposium is gratis, maar registratie is wel verplicht.

 

Contact

Bianca Gremmen - van Bergen
projectmedewerker
Radboudumc Health Academy
T (06) - 27 20 96 01
E
events.rha@radboudumc.nl
Inschrijven
Radboudumc wapen