Copy
View this email in your browser

Zeeland is uniek. Wat zien we daarvan terug in de Miljoenennota?


Dat Zeeland uniek is, erkent ook Den Haag. Het is bijzonder te noemen dat een regio € 650 miljoen weet te bemachtigen in de Rijksbegroting. Het Rijk komt daarmee de beloften na die genoemd staan in het rapport “Wind in de zeilen”. De beloofde gelden zitten definitief in het Haagse koffertje. Zeeland is blij dat het Rijk al zo snel is begonnen met het uitvoeren van de afspraken. Dit is een positief signaal vanuit Den Haag naar Zeeland.

In de begroting van Economische Zaken en Klimaat is ook de toegezegde €1,6 miljoen opgenomen voor het versterken van het industriële samenwerkingsverband “Smart Delta Resources”, om de Zeeuwse industriële bedrijven te helpen in de energietransitie.

Zeeland heeft ondanks de coronaperikelen bij het Rijk continu aandacht gevraagd voor verschillende Zeeuwse zaken. Nu de Miljoenennota 2021 is gepresenteerd, wordt duidelijk welke Zeeuwse zaken terug te vinden zijn in de Rijksbegroting 2021.

Benieuwd naar wat het Rijk nog meer voor de Zeeuwen in petto heeft? Lees gauw verder! 


Den Haag: Zeeland heeft meer geld nodig!

Zeeland is bijzonder, maar wordt vanwege haar bijzondere kenmerken financieel hard geraakt. Zeeland kenmerkt zich door een unieke combinatie van bruisende steden en dorpen en uitgestrekte landerijen met dunbevolkte gebieden. Juist voor die ruimte is geen plek in de voorgestelde verdeling van het rijksgeld over de gemeenten, nu het Rijk zich richt op inwoneraantallen. Het geld vanuit Den Haag dreigt daarmee vooral naar de grote steden te gaan. Zeeland vraag het Rijk oog te hebben voor de bijzondere demografische kenmerken van Zeeland. Zeeuwen worden gemiddeld gezien ouder. Dat brengt extra kosten met zich mee waar geen rekening mee gehouden wordt. De Zeeuwse gemeenten kampen nu al met ruim € 40 miljoen euro tekorten in het sociaal domein waarvoor de structurele financiële oplossingen ook in de Rijksbegroting 2021 niet terug te vinden zijn. Het Rijk noemt wel incidentele middelen, maar de zogenaamde ‘koek' wordt niet groter. Zeeland vraagt Den Haag nadrukkelijk aandacht te hebben voor de unieke kenmerken van Zeeland.  


Goed nieuws: tóch geld voor Zeelandia

Zeeland was verbijsterd na het bericht dat de geldkraan voor Theaterproductiehuis Zeelandia, onder andere organisator van het Zeeland Nazomerfestival, dicht ging. Zeeland is dan ook erg verheugd dat het Rijk gehoor gaf aan de boodschap vanuit Zeeland dat er meer geld beschikbaar gesteld moest worden.  Voor Zeelandia levert dit in de periode 2021-2024 alsnog een meerjarige subsidie van naar verwachting € 600.000 op. Dat is nog niet alles. Zeeland krijgt als gevolg van een succesvolle lobby nog € 330.000 extra voor vernieuwende cultuurprojecten.


Nog meer goed nieuws

Zeeland vindt het heel verstandig dat het kabinet juist in deze economische zware en onzekere tijden blijft investeren in de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De Zeeuwse overheden zijn blij met de aandacht voor de droogte-aanpak en zoetwater-beschikbaarheid, biodiversiteit en slimme mobiliteit maar vragen het Rijk extra stikstofruimte te creëren door bijvoorbeeld de aanleg van extra natuurgebieden. Zeeland erkent net als het Rijk dat de woningbouwopgave groot is. De Zeeuwse overheden vragen als waterprovincie dan wel ook aandacht van het Rijk voor het waterbeheer bij woningbouw.

Ook aan de Zeeuwse agrariërs is gedacht. Het Rijk stelt geld beschikbaar voor scholing en advies. Dit helpt Zeeuwse agrarische ondernemers om de gewenste verduurzamingsslag te maken.

Vervoer is voor Zeeuwen belangrijk. Daarom is Zeeland blij dat de beschikbaarheidsvergoeding in verband met Corona voor het openbaar vervoer 2020 wordt verlengd tot 1 juli 2021 onder dezelfde voorwaarden van de huidige afspraken. Daarmee wordt gezorgd dat in tijden van Corona, met minder gebruik van OV, de beschikbaarheid van het Openbaar Vervoer in Zeeland op peil kan worden gehouden.
 

Zeeland blijft aandacht vragen voor tolvrije tunnel...

Wij blijven als Zeeuwse overheden nadrukkelijk pleiten voor hulp van het Rijk bij het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Want de tunnel is een cruciale verkeersader. De weg verbindt regio’s in Zeeland en het grensoverschrijdende havengebied. Maar de huidige tol remt de kracht en mogelijkheden van die verbinding. Inwoners, bedrijven en overheden willen daarom dat het gebruik van de weg snel gratis wordt. De urgentie wordt breed gevoeld omdat de opgaven nu en in de toekomst groot zijn. Een tolvrije tunnel geeft Zeeland zowel economisch als maatschappelijk een sterke impuls.
 

Hier aan de kust, de Zeeuwse kust

Zeeland is aantrekkelijk, ook toeristen weten ons goed te vinden. Daarom benadrukt Zeeland het belang van geld van het Rijk voor zandsuppletie zodat de Zeeuwse kust naast veilig ook aantrekkelijk is voor toeristen. 
 

Samen Zeeland
Copyright © 2020

Ons mail adres is:
info@regiobureauzld.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u op onze mailinglijst staat.
U kunt u hier afmelden van de lijst.