Copy
View this email in your browser

CTG Newsletter – August 2021
Bản Tin CTG – Tháng 8 năm 2021

Liêu Nguyễn, Hoa Đào, Cherry Blossom, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 120 x 200 cm
There is no artist better than Lieu Nguyen Huong Duong to bring light and cheer at a moment when we all could use a little bit more of those positive feelings. 

Trong thời điểm hiện tại, hãy gia tăng thêm một chút cảm giác tích cực, đến từ ánh sáng, sự vui tươi của tranh Dương.
Liêu Nguyễn, Rừng Nhiệt Đới, Tropical Forest, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 100 x 150 cm
With his latest work, Girl from Phu Dong Village, Hanoi-based artist Pham Huy Thong continues to use tales from Vietnamese folklore to tell stories of the changing nature of modern Vietnam.  Please use this link to read more from Thong about this intriguing new work.

Cô Gái Làng Phù Đổng, tranh mới nhất của hoạ sĩ Hà Nội: Phạm Huy Thông. Anh tiếp tục dùng những câu chuyện dân gian Việt Nam để kể chuyện về những đổi thay của một Việt Nam hiện đại. Vui lòng dùng đường dẫn này để đọc thêm về câu chuyện của bức tranh mới hấp dẫn này.
Phạm Huy Thông, Cô Gái Làng Phù Đổng, Girl from Phu Dong Village, 2021, Sơn dầu trên vải linen, Oil on linen, 130 x 100 cm
Read more about Thong's piece / Đọc thêm về tranh Thông
As we await the all-clear to resume our exhibition program, artists Nguyen Tuan Dung, Pham Thanh Toan, and Pham Dinh Tien continue to prepare the works for their upcoming solo exhibitions at CTG later in the fall/winter of 2021.

Trong khi chúng ta chờ đợi mọi thứ được thông suốt để tiếp tục các chương trình triển lãm, hoạ sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, Phạm Thanh Toàn và Phạm Đình Tiến tiếp tục chuẩn bị tác phẩm cho triển lãm cá nhân sắp đến của họ tại CTG vào mùa thu/đông năm 2021.
Phạm Đình Tiến, Tượng đang đúc (phiên bản 2#4), In Progress, Version 2 of 4, 2021 Đồng, Bronze, cao khoảng 60 cm, about 60 cm height
Phạm Thanh Toàn, Chân Dung 2, Portrait 2, 2021, Sơn dầu trên vải bố, Oil on canvas, 140 x 110 cm
Nguyễn Tuấn Dũng, Xao Xuyến Sắc Sen, Lotus, 2020, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 100 x 80 cm
Trương Thế Linh, Flash, 2018, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 150 x 100 cm
CTG wishes you all health and courage in this difficult time and looks forward to the day when we can welcome you back to the gallery. 

CTG chúc anh chị sức khoẻ và sự can đảm trong thời điểm khó khăn này và mong chờ ngày chúng tôi có thể chào đón mọi người ghé lại phòng tranh.
Facebook
Website
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2021, Craig Thomas Gallery, All rights reserved.

Our mailing address is:
[ E ] : cthomasgallery@gmail.com [ P ] : +84 (0)903 888 431 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Find us on the MAP 27i Tran Nhat Duat


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Craig Thomas Gallery · 27i đường Trần Nhật Duật · Phường Tân Định, Quận 1 · Thành Phố Hồ Chí Minh, HCMC 1 · Vietnam

Email Marketing Powered by Mailchimp