Copy
View this email in your browser

CTG Newsletter – March 2021
Bản Tin CTG – Tháng 3 năm 2021

Nguyễn Minh Nam, Nhất Chi Mai, 2020, Sơn dầu trên vải hoa, Oil on flower canvas, 160 x 120 cm
View video of installation / Xem video tranh đang treo
Sending everyone peace and love, peace and love, in what are hopefully these final days before we can all resume our normal lives and the gallery can restart our planned program of exhibitions.  

Chúng tôi xin được gửi lời chúc bình an, yêu thương đến bạn bè, cũng là những gì chúng ta hi vọng trong những ngày cuối này, trước khi có thể trở lại cuộc sống bình thường và phòng tranh có thể khởi động lại các chương trình triển lãm đã lên kế hoạch.
Phạm Thanh Toàn, Vua Bóng Đêm, King of Shadows, 2021, Sơn dầu trên vải bố, Oil on canvas, 250 x 200 cm
CTG’s Tran Nhat Duat gallery has been re-hung with new works by some of our favorite artists in a way that provides a preview of upcoming shows by Pham Thanh Toan, Nguyen Trong Minh, Lim Khim Ka Ty, Pham Dinh Tien and others later in 2021-2022.

Gallery ở Trần Nhật Duật vừa treo một số tranh mới của các hoạ sĩ được yêu thích của phòng tranh, cũng là xem trước tranh của những hoạ sĩ sẽ có triển lãm sắp đến tại gallery trong năm 2021-2022, như hoạ sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Minh, Lim Khim Ka Ty, Phạm Đình Tiến và một số hoạ sĩ khác.
Trương Thế Linh, Ngày Trở Gió, Windy Day, 2018, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 150 x 100 cm
Please watch this space for details about the program of events that CTG is putting together.

Hãy theo dõi phòng tranh để được cập nhật chi tiết hơn về các sự kiện triển lãm mà CTG đang lên kế hoạch.
Nguyễn Tuấn Dũng, Ngọt Ngào Phố Xuân, Streets of Spring, 2021, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 100 x 80 cm
CTG is open for visitors on Tuesdays through Saturdays from 1-6 pm.  To visit at other times, please make an appointment at cthomasgallery@gmail.com.

CTG mở cửa cho khách xem tranh từ Thứ Ba – Thứ Bảy, từ 13-18 giờ. Nếu bạn muốn đến tham quan thời gian khác, xin đặt lịch hẹn qua email cthomasgallery@gmail.com.
Ngô Văn Sắc, Hoa Vùng Cao 3, Highland Flower 3, 2020, Đốt gỗ, acrylic trên gỗ, Wood burn, acrylic on wood, 120 x 107 cm
Craig Thomas Gallery is located at 27(i) Tran Nhat Duat Street, District 1, Ho Chi Minh City. 

Craig Thomas Gallery địa chỉ số 27(i) Trần Nhật Duật, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Facebook
Website
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2021, Craig Thomas Gallery, All rights reserved.

Our mailing address is:
[ E ] : cthomasgallery@gmail.com [ P ] : +84 (0)903 888 431 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Find us on the MAP 27i Tran Nhat Duat


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
The Craig Thomas Gallery · 27i đường Trần Nhật Duật · Phường Tân Định, Quận 1 · Thành Phố Hồ Chí Minh, TPHCM 1 · Vietnam

Email Marketing Powered by Mailchimp