Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 9 voor ouders
Nieuwsbrief 7 voor leerlingen
22 november 2020
Geachte ouders
Beste leerlingen

Het tweede deel van het trimester is begonnen. Het is een stevig deel, dat weten we. We willen de leerlingen in het bijzonder een hart onder de riem steken. We weten dat het afstandsonderwijs niet altijd even evident is. We krijgen van sommige leerlingen het signaal dat het best wel zwaar is allemaal. We geven dit ook door aan de leerkrachten. We bekijken voor het volgende trimester welke bijsturingen nodig zijn om het voor zoveel mogelijk leerlingen haalbaar te houden.

Weet dat we ons best doen om iedereen aan boord te houden. Laat de moed niet zakken, samen slaan we er ons door!

Met vriendelijke groeten


De directie

Cadeautjes kopen en de ouderraad steunen? Dat kan!


Met de feesten voor de deur koop je mogelijk online heel wat cadeautjes. Zonder een euro meer te betalen kan je de ouderraad van BimSem toch steunen via Trooper. Klik op de link onderaan dit artikel en doe je aankopen bij je favoriete webshop. De ouderraad krijgt een klein percentage van de webshop en kan hiermee de werking ten voordele van uw zoon of dochter financieren.

Je kan bij meer dan 600 winkels terecht, waaronder bijvoorbeeld:
Gebruik onderstaande knop om door je inkopen de ouderraad te steunen:
 
STEUN DE OUDERRAAD VIA TROOPERGelukkig zorgt oud-leerling Jonas mee dat we in Mechelen onze voeten droog houden. 

Het hele artikel, dat in de vakantie in de Standaard verscheen, vind je hier (of via Gopress op school, ook thuis te raadplegen mits je over een bibliotheekabonnement beschikt).

Examenplanning


De examens komen heel snel dichtbij. De examenplanning staat op de schoolwebsite, onder 'kalender'. Je kan er ook snel komen als je hier klikt.

Voor de leerlingen van de derde graad staan de examens in de namiddag. Dat is niet onze voorkeur, maar is wel de manier om aan de richtlijn van de overheid tegemoet te komen om examens zo veel mogelijk te spreiden. In de voormiddag terug 1 150 leerlingen op school hebben, zien we op dit moment uit veiligheidsoverwegingen niet zitten. We kozen voor de derde graad omdat zij het beste met deze flexibiliteit om zouden moeten kunnen. Ook in het hoger onderwijs zullen ze hiermee te maken hebben. We hadden dat liever voor het hoger onderwijs voorbehouden...

Wij hopen er op dat we in juni terug op de gewone examenregeling kunnen terugvallen.

Lesplanning


De leerlingen van de 1e graad worden altijd op school verwacht voor contactonderwijs. Dit zijn de momenten dat de leerlingen van de tweede en derde graad op school zijn:Volgende week is het dus de derde graad die we op school verwachten.

Kouder in de klas


's Morgens is het soms heel fris in de lokalen omdat de vensters een hele nacht hebben opengestaan. Dat hoeft niet, de vensters mogen 's nachts dicht, maar moeten bij het begin van de les wel open. Zo is er een beetje warmte opgebouwd in de klas tijdens de koudste ochtenduren. Let je er samen met je leerkracht van het laatste lesuur op?

Let ook op voldoende warme kledij. Het helpt hierbij als je minstens drie laagjes draagt: onderlaag (bv. thermisch shirt of t-shirt), een tussenlaag (bv. hemd) en een toplaag (bv. dikke trui).

Geen studie op school tijdens examens


Op de eerstejaars na kunnen we voor onze andere leerlingen in deze coronatijden geen studie op school organiseren. Om alles veilig te laten verlopen is er immers veel meer afstand nodig tussen leerlingen om het risico op besmettingen uit te schakelen.

Uitzonderlijk zal de graadcoach contact opnemen met de ouders om uw zoon of dochter toch op school uit te nodigen voor studie. Mogelijk is dat reeds gebeurd. De leerlingen uit de derde graad mogen, indien ze in de voormiddag een mondeling examen moeten afleggen in afwachting van een schriftelijk examen toch even op school studeren in de nieuwe studiezaal. Als er voldoende tijd tussen mondeling en schriftelijk is, raden we aan om even terug naar huis te gaan. Het vrijblijvend op school studeren voor de derde graad is tijdens deze examenreeks niet mogelijk.

Leerlingen die op school studeren eten 's middags in de bovenrefter. Dat gebeurt op twee momenten. De betrokken leerlingen krijgen daar meer info over.

Samengevat:

1e graad (in flexlokaal)
  • 1e jaar: mogelijkheid om op school te studeren
  • 2e jaar: enkel op uitnodiging graadcoach
2e graad (in auditorium)
  • enkel op uitnodiging graadcoach
3e graad (studiezaal)
  • enkel op uitnodiging graadcoach
  • uitzonderlijk tussen mondeling en schriftelijk examen
We hopen snel terug naar het vertrouwde systeem te kunnen overstappen.


Bob de bouwer, kunnen we dat maken? Nou en of!

Na het examen direct naar huis


In tegenstelling tot anders, houden we iedereen zo kort mogelijk op school. Dat wil zeggen dat leerlingen onmiddellijk naar huis mogen/moeten bij het eerste of tweede afgeefmoment. Bij dat afgeefmoment verlaat je in volledige stilte de gebouwen. Pas buiten mag je praten, zodat je de leerlingen die nog examen hebt niet stoort. We hebben er vertrouwen in dat dat lukt.

Administratie na examens


Leerlingen van 1 tot 4 brengen hun toetsenmap mee op maandag 14 december (bij het laatste examen).  Leerlingen 5 en 6 brengen hun toetsenmap mee bij het laatste schriftelijk examen.

Rapport afhalen 


Met corona kunnen ouders geen rapport mee komen afhalen in december. In geval van een aanbevolen heroriëntering zal de klastitularis wel contact met de ouders opnemen om het advies van de klassenraad toe te lichten.

Het inkijken van examens zal indien nodig klassikaal na de kerstvakantie gebeuren. Ook dat kunnen we tijdens de coronacrisis niet organiseren op de vrijdagnamiddag voor de kerstvakantie. Het is immers een moment waarop leerlingen uit verschillende klassen gemengd in klaslokalen samen komen en in gangen te dicht bij elkaar moeten wachten.

Toekomstig studieaanbod BimSem


We zijn heel blij te kunnen melden dat de onderhandelingen in de scholengemeenschap over het toekomstig studieaanbod tot een goed einde zijn gebracht. In de toekomst zullen wij in BimSem volgende studierichtingen organiseren:

Domeinoverstijgende doorstroom

Economische wetenschappen (i.p.v. economie)
Humane wetenschappen (i.p.v. huidige humane wetenschappen)
Natuurwetenschappen (i.p.v. wetenschappen)
Sportwetenschappen (i.p.v. huidige sportwetenschappen)
Latijn (i.p.v. huidige Latijn)
Moderne Talen (NIEUW)

Domeingebonden doorstroom

Bedrijfswetenschappen (NIEUW)
Maatschappij- en welzijnswetenschappen (NIEUW)

Dubbele finaliteit

Bedrijf en organisatie (i.p.v. handel)
Sport (i.p.v. LO & Sport)

Dit alles moet nog goedgekeurd worden door de Vlaamse overheid. De vernieuwing van dit aanbod is voor het volgende schooljaar voorzien in het derde jaar. Weldra is er meer informatie beschikbaar via de schoolwebsite. We houden je daarvan op de hoogte.

Voor onze tweedes wordt na Kerstmis een traject voorzien om hen kennis te laten maken met de vernieuwde tweede graad in BimSem en daarbuiten. 

Evaluatie oudercontact


De ouders zijn algemeen gesproken enthousiast over de aanpak van het oudercontact. De opmerkingen zijn vrij gelijkaardig met deze die door de leerkrachten werden gegeven.Ook de timing liep algemeen goed. Moest je een ouder niet gezien/gehoord hebben tijdens het oudercontact, stuur dan nog wel even een mail om te vragen of er iets mis is gegaan...Momenteel ziet het er naar uit dat het volgende oudercontact in januari ook digitaal zal verlopen.
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be