Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 4 voor ouders - 18 oktober 2020

Beste ouders 

Jammer genoeg staat ook deze nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van corona. Als de cijfers in heel België exponentieel stijgen, dan ontsnapt een school daar natuurlijk ook niet aan. In BimSem waren er deze week meerdere positieve COVID-19-gevallen bij leerlingen en één bij een leerkracht. Geen enkele van deze besmettingen is op school gebeurd. Dit plaatst ons toch voor nieuwe, bijkomende uitdagingen naast de veelvuldige uitdagingen die er al zijn.  

We proberen het overzicht te bewaren en alles zo goed mogelijk te organiseren, maar eenvoudig is het niet. We rekenen daarbij op uw hulp, vooral dan in het sensibiliseren van onze leerlingen om de coronamaatregelen zo goed mogelijk op de volgen, ook buiten de school. Alle besmettingen tot nu toe zijn immers buiten de school gebeurd. 

Met vriendelijke groet 


 
De directie en het hele BimSem-team
Samen tegen armoedeKnoop jij mee de strijd aan tegen armoede? BimSem hangt op deze werelddag van verzet tegen extreme armoede een geknoopt wit laken uit. Deze geknoopte, witte lakens staan symbool voor het feit dat ontsnappen uit armoede een zaak is van iedereen.
De ouderraad is uit de startblokken geschoten, en er zijn reeds enkele leuke en veelbelovende initiatieven gelanceerd. Eén van deze initiatieven is om onze werkingsmiddelen te vergroten om zo nog meer te kunnen bijdragen voor onze leerlingen in Bimsem: www.trooper.be.

Als je op de Trooperpagina van Ouderraad Bimsem klikt op een webshop, weet die shop dat je via Trooper bent gekomen en dat je de ouderraad van Bimsem wil steunen. Op het moment dat jij je aankoop afrondt op de website van de shop, laten zij Trooper weten hoeveel geld ze aan Ouderraad Bimsem schenken. Dat is vaak een percentje van jouw aankoopbedrag, soms een vast bedrag. De meeste grote webshops doen mee (meer dan 600 in totaal), zoals booking.com, bol.com, Collect&Go, Decathlon, Farmaline, CoolBlue, JBC etc. Kost jullie dus niets, enkel een kleine moeite om eerste via www.trooper.be te gaan voor je online shopt!

Voor zij die een rekening bij KBC Mobile gebruiken, er is ook de mogelijkheid om je rekening te linken via Cashback Deals in KBC Mobile ten voordele van Ouderraad Bimsem. Je vindt meer info in je app onder "KBC Deals".

Alvast heel erg bedankt!
 
Doe hier online aankopen met Trooper!

Leerlingen in quarantaine 


Het is de tendens dat de CLB-artsen nog maar zelden volledige klassen in quarantaine zetten. Een deel van de klas zit dus op school en een deel thuis. De leerlingen die thuis zitten, krijgen het ‘minimumprogramma’. Dit communiceerden we al in een vorige nieuwsbrief. U vindt dit ‘minimumprogramma’ nog eens in het artikel hieronder. De voorbije weken kregen we enkele ontevreden reacties van ouders die naar afstandsonderwijs vroegen voor hun kinderen in quarantaine. Dat valt echter eenvoudigweg niet te organiseren wanneer een klas slechts gedeeltelijk in quarantaine zit. We kunnen dat enkel doen voor klassen die volledig in quarantaine gezet worden. Het is ook niet mogelijk om alle lessen live uit te zenden voor de leerlingen die in quarantaine zitten. Daar hebben we niet voldoende apparatuur voor. Een school is hier niet op berekend en heel wat vakken en werkvormen lenen zich daar overigens niet toe.

We kregen ook enkele ontevreden reacties van ouders dat sommige leerkrachten verder gaan dan het ‘minimumprogramma’ en anderen dan weer niet. Die vrijheid hebben we inderdaad aan de leerkrachten gegeven. Als een leerkracht bijvoorbeeld van oordeel is dat hij de leerling beter kan helpen door de les live te streamen, dan moet dat kunnen. Elke leerkracht werkt naar best vermogen wegens quarantaine afwezige leerlingen bij en de aanpak kan wat verschillen van leerkracht tot leerkracht. We vragen aan de ouders om vertrouwen te hebben in de aanpak van de leerkrachten. Het is niet gemakkelijk om het overzicht te bewaren wanneer steeds meer leerlingen (en leerkrachten) in quarantaine geplaatst worden. Iedereen op school doet zijn best om dit zo goed mogelijk op te vangen.  

Wanneer u merkt dat het echt misloopt met uw kind dat in quarantaine zit, dan moet u ons dat uiteraard melden. Ongetwijfeld zal niet alles vlekkeloos verlopen. We sturen bij waar nodig. 

Aanpak individuele leerling (of enkele) in quarantaine  

  
Wanneer een individuele leerling in quarantaine gaat, betekent dat op dit moment al snel een afwezigheid van minimum 7 dagen. We proberen dit zo goed mogelijk op te vangen en wel op deze manier:  

 • De klastitularis verdeelt in zijn klas de vakken onder zijn leerlingen. Elk vak heeft dan ideaal twee ‘verantwoordelijken’.  

 • Deze leerlingen mogen foto's maken van de cursus, het werkboek, notities,... en doorsturen naar de leerlingen in quarantaine.   

 • De leerlingen thuis werken de werkboeken, notities… bij en volgen aan de hand van de digitale agenda zo goed als mogelijk de leerstof. Uiteraard kunnen de leerlingen in quarantaine ook vaak terugvallen op verbetersleutels die de vakleerkrachten elektronisch ter beschikking stellen en/of op extra materiaal op de portaalsites die bij bepaalde leermethodes horen. In de derde graad nemen de leerlingen vaak notities tijdens de les. We vragen aan de leerlingen in quarantaine om van de notities die ze van een ‘verantwoordelijke’ klasgenoot krijgen een eigen verwerking te maken (overschrijven en zelf opnieuw structureren, er een eigen schema van maken …). Zo kunnen de leerlingen in quarantaine ook deze leerstof verwerven.  

 • De vakleraar kan, indien hij dat wenst, per mail 'extra's' versturen zoals een grote taak of dergelijke.   

 • De leerlingen kunnen met de ‘verantwoordelijke’ leerling van een bepaald vak of met de vakleerkracht per mail contact opnemen i.v.m. leerstof/onduidelijkheden/... We vragen wel om het aantal mails zoveel mogelijk te beperken. 

 • Bij terugkomst op school bespreekt de leerling met de leerkracht welke toetsen ingehaald moeten worden en welke niet.

Aanpak klas in quarantaine  


Wanneer een volledige klas in quarantaine moet, is het natuurlijk niet de bedoeling dat deze leerlingen tijdens de quarantaine niet voor school werken. Zij hebben vorig jaar al een lange periode van lockdown gehad; we willen de leerlingen zeker niet nog meer achterstand laten oplopen. Daarvoor gebruiken we hetzelfde systeem als tijdens de lockdown-periode en schakelen we voor deze klassen over op afstandsonderwijs:   

 • De leerlingen krijgen van hun klastitularis een weekplanning doorgestuurd waarin ze de leerstof en de opdrachten voor de klas voor die week vinden. Deze weekplanning loopt gedurende de periode van de quarantaine.  

 • De leerkrachten maken een inschatting en voorzien opdrachten voor (ongeveer) het aantal uren dat ze in de klas les geven.   

 • De titularis stuurt de weekplanning de tweede dag van de quarantaine door naar de leerlingen en de ouders.Misschien hoorde u het reeds in het nieuws: Katholiek Onderwijs Vlaanderen is niet tevreden met de nieuwe eindtermen die in het parlement voorliggen. Deze bepalen wat alle leerlingen minimaal moeten kunnen en leren in het secundair. Terecht? Hier vindt u de infokrant die duidelijk maakt waarom de koepel en de directies zich zorgen maken.

Aanpassingen werking studiezaal  


Corona zorgde deze week ook in onze studiezaal voor overmacht. Er moesten gewoonweg te veel klassen opgevangen worden.  
 
Om de druk op de studiezaal wat weg te nemen, hebben we beslist dat alle leerlingen tijdens het eerste (en eventueel tweede) lesuur thuis mogen blijven en op het einde van het zesde (en eventueel vijfde) lesuur naar huis mogen als de dag vooraf duidelijk is dat de leerkracht afwezig zal zijn. Uiteraard kan u laten weten dat u niet akkoord gaat met deze regeling en dat uw zoon of dochter toch op school moet zijn. We vragen u daarvoor om het onderstaande forms-formulier in te vullen. Let wel, ook bij een thuisstudie kunnen taken worden voorzien, deze zullen desgevallend door de leerkracht of secretariaatsmedewerker worden toegestuurd. In geval uw zoon of dochter later naar school mag komen, krijgt hij/zij en u daar een mail over.

De begeleidende brief hierover vindt u hier. (doorklik voorzien) 

Fietsenrekken 2e graad


Vanaf donderdag verhuist de fietsenstalling voor de leerlingen van de tweede graad naar het Hoogstratenplein. Zo vergroten we de door de werken beperkte speelplaatsruimte. Belangrijk is dat je je fiets ALTIJD OP SLOT zet. Zo niet is diefstal wel héél makkelijk... 

Naar alle waarschijnlijkheid gaan een deel fietsen nog steeds op de speelplaats ZPV moeten gestald worden, want alle tweedegraders daar zetten is bij mooi weer waarschijnlijk niet haalbaar. Dat doen we pas als de fietsenstalling van de tweede graad volledig volzet is.

Als BimSem België was...


Op woensdag raakten op een dag zo'n 10 000 mensen in België besmet met corona. Zaterdag werden er 351 personen gehospitaliseerd. Vorige week stierven dagelijks zo'n 30 personen aan de gevolgen van corona.

Als BimSem België was, dan wil dat zeggen dat...
 • we dagelijks een positief geteste persoon in BimSem hebben en een (deel van de) klas in quarantaine moeten plaatsen;
 • dat er om de drie weken een leerling of leerkracht in BimSem gehospitaliseerd wordt;
 • dat we in de 10 maanden van het schooljaar 20-21 een persoon in BimSem aan corona zien overlijden.
Samen zorgen we dat we dat dit niet het geval is door de afspraken goed na te leven. We rekenen allemaal op elkaar!


250 euro boete


Ter herinnering: in een straal van 200 meter rond scholen geldt een mondmaskerplicht. Ook rond BimSem. De politie heeft rond onze school reeds de eerste boetes uitgeschreven voor het niet (correct) dragen van een mondmasker. Die zijn niet mals: 250 euro. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard... We merkten de voorbije week dat een deel van onze leerlingen zich hier nog niet van bewust is. We zullen het ook in hun nieuwsbrief melden. We willen u vragen om dit ook met uw dochter/zoon te bespreken.

Vrije voormiddag op woensdag 21 oktober 

 
Op woensdag 21 oktober is er een ‘klassenraaddag’ voor de leerkrachten. Ze buigen zich dan over de eerste resultaten van uw zoon of dochter en over hoe de eerste twee maanden verlopen zijn. Het rapport volgt dan op donderdag 22 (voor de eerstejaars) of op vrijdag 23 oktober (voor de andere jaren). Nu woensdag hebben de leerlingen dus een vrije voormiddag. 

Lekstokken tijdens de middag 


Mondmaskers zijn tijdens de middag verplicht in BimSem, zowel in de refter als op de speelplaats, tenzij de leerlingen aan het eten zijn natuurlijk. Gevolg: een aantal leerlingen eten een lekstok om het mondmasker niet te moeten opzetten. In gewone tijden zou je er de prijs van originaliteit voor kunnen geven, maar in tijden van een pandemie waarbij er elke dag meer dan 30 mensen overlijden kan dit soort van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ echt niet door de beugel. Die mondmaskerplicht tijdens de middag is er niet zomaar gekomen.

Daarom: vanaf maandag worden lekstokken tijdens de middag afgenomen en verdwijnen ze in de vuilnisbak. Andere snoepjes zijn nog wel toegestaan (hoewel we liever gezondere alternatieven zien). We melden dit ook in de nieuwsbrief voor de leerlingen.Wil je de reportage herbekijken, dan kan je hier terecht.
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be