Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 15 voor ouders - 16 januari 2021
Beste ouders

De periode na de kerstvakantie is vaak de moeilijkste van het schooljaar. Het is nog donker als de leerlingen naar school vertrekken en ze komen soms in het donker thuis. De zon is weinig van de partij om ons wat extra energie te geven. In januari hebben velen onder ons wel wat last van winterblues.

Dit jaar komt daar ook 'coronamoeheid' bij en na de euforie over de vaccins het besef dat we deze maatregelen nog lang zullen moeten volhouden. We hebben aan de leerlingen in hun nieuwsbrief gevraagd om aan deze 'coronamoeheid' niet toe te geven en de maatregelen goed op te volgen. Zie ook verder in deze nieuwsbrief.

Laten we elkaar niet loslaten. Laten we in deze grijze periode toch voor wat kleur zorgen. Zoals u kan zien in deze nieuwsbrief doen we ons best om onze leerlingen wat afleiding te bieden. We hopen daar ook in de volgende weken nog enkele aanzetten toe te geven op school.

De directie
Bestel HIER uw paaseitjes!

Leerlingen kiezen hun favoriete speelplaats


Zoals u hierboven reeds kon lezen, konden de leerlingen kiezen tussen 5 projecten om de speelplaats te verfraaien. Daar kwamen drie winnaars uit naar voor.De panakooi (soort voetbal) en de buitenfitness hebben het niet gehaald. Deze laatste haalde 17 stemmen minder dan extra groen. Beide voorstellen worden mogelijk volgend jaar opnieuw aangeboden aan de leerlingen om gerealiseerd te worden. Dit jaar focussen we ons op muziek, picknicktafels en extra groen!

Wij hopen dan ook dat u en uw familie onze paaseierenactie ten volle steunt door eitjes te bestellen en te kiezen voor welk project u specifiek mee aan de realisatie wil bijdragen.

Het is koud in de klassen


Jammer genoeg is er op dit moment geen alternatief. Het is ventileren met ramen op kip en deuren open of de school sluiten. De voorbije week stelde zich een probleem met het afstellen van de verwarming in een aantal klassen van het gebouw Bleekstraat. Ze sloeg te snel af. Dat probleem is hopelijk van de baan.

Verder hebben we de leerlingen opgeroepen:
 • om echt veel verschillende laagjes over elkaar aan te doen.
 • om er samen met de leraar van het laatste lesuur in het lokaal voor te zorgen dat de ramen ’s avonds gesloten worden (durft al wel eens vergeten worden)
 • om er mee op toe te zien dat de radiotoren 's avonds niet dichtgedraaid worden (durft al eens gebeuren)
 • om vol te houden.
  We geven nog volgende tips mee:
 • de leerlingen mogen een thermos met warme drank meebrengen (geen Glühwein uiteraard :-))
 • ze kunnen handschoenen aandoen waarmee je vlot kunnen schrijven 
 • ze mogen een (fleece) dekentje meebrengen om zich wat meer te verwarmen.
We moeten roeien met de riemen die we ter beschikking hebben en kunnen alleen maar hopen dat het geen lange, strenge winter wordt.
BimSem in Eclips, het magazine voor medewerkers van Emmaüs (o.a. Sint-Maartenziekenhuis).


Coronamaatregelen: volhouden!


We stellen vast dat de aandacht voor het opvolgen van bepaalde coronamaatregelen na de kerstvakantie verslapt is. Het gaat dan vooral om het ontsmetten van de handen aan de schoolpoorten. Als er geen toezicht is, ontsmet een deel van de leerlingen hun handen niet bij het binnenkomen van de school. Dat gebeurt vaak ook niet meer als de leerlingen met de fiets binnenkomen na een sportles buiten de school. Het heeft er misschien mee te maken dat het dragen van handschoenen en vaak ook nog een fiets aan de hand het ontsmetten van de handen wat moeilijker maakt, maar dat kan geen reden zijn om het het niet te doen.

We lanceerden daarom de volgende oproep aan de leerlingen in hun nieuwsbrief: neem jullie verantwoordelijkheid en ontsmet steeds je handen wanneer je de school binnenkomt. 

We willen jullie vragen om dit ook thuis ter bespreken met jullie dochter of zoon.

Nieuw lessenrooster


Volgende week zijn er een aantal aanpassingen aan het lessenrooster. De klassen waarvoor dit geldt zijn daarvan vrijdag op de hoogte gebracht. 

Netiquette bij afstandsonderwijs


Online lessen of vraagmomenten zijn ook volwaardige lessen. Dit betekent dat we verwachten dat de leerlingen respect voor elkaar tonen.  We herinneren hen daarom aan de volgende afspraken:
 • wees op tijd online.
 • zet de camera altijd aan en de microfoon uit. Als zij niet graag hebben dat anderen hun kamer kunnen zien, kunnen ze altijd een virtuele achtergrond opzetten. De leerling moet echter altijd zichtbaar zijn.
 • ze dempen geen andere leerlingen tijdens een lesmoment en zetten ze ook niet uit de les.
 • tijdens de les gebruiken ze de chatfunctie niet om berichten naar elkaar te sturen (net zoals ze in een les niet met elkaar praten), tenzij de leerkracht hen vraagt om via de chat te reageren.
Wanneer ze thuis geen pc met camera hebben, melden ze dit vooraf aan hun leraar.
Beste BimSem’er 

Deze periode van korte dagen en koude brengt voor sommigen helaas … de winterblues. Voel jij je soms lusteloos, somber of neerslachtig? Alsof dat niet erg genoeg is, lijkt de coronacrisis eindeloos te duren. Coronamoeheid en een winterdipje? Wij snellen ter hulp! Binnenkort zal je her en der KIPPEN spotten. ‘KIP’ staat voor ‘kracht in positiviteit’. Op 5 februari start ook de Vlaamse week tegen pesten. Op BimSem breiden we die uiteraard uit: méér dan een week en boordevol positiviteit. Hou je ogen overal open: op school, op onze social media en check je nieuwsbrieven wekelijks…laat je verrassen, verwonderen en verbazen.

Wees alvast zelf een echte KIP en dus warm voor elkaar! Vertel het alvast verder…binnenkort méér KIP!

Aanpassingen schoolreglement


Op de schoolraad van dinsdag 12 januari jl. werden twee aanpassingen van het schoolreglement besproken en goedgekeurd. Een eerste wijziging betreft punt 3.5.5.2 op blz. 24 over de organisatie van de synthesetoetsen. Het semestersysteem geldt immers niet enkel voor het 2de tot het 6de jaar, maar ook voor het 1ste jaar met deelsynthesetoetsen met Pasen voor een beperkt aantal vakken. Het lichtjes aangepaste artikel luidt:

3.5.5.2         Wanneer organiseren we synthesetoetsen?
Het systeem dat we hieronder beschrijven geldt voor het 1ste en het 2de jaar vanaf het schooljaar 2020-2021, het 3de jaar vanaf 2021-2022, het 4de jaar vanaf 2022-2023. In de 3de graad bestaat dit systeem al voor bepaalde hoofdvakken.
 
In BimSem werken we in met een semestersysteem. Het 1ste semester loopt van september tot december, het 2de van januari tot juni. In de eindscore telt het 1ste semester voor 40%, het 2de voor 60%.
 
Naast vakken met alleen permanente of gespreide evaluatie zijn er ook vakken met synthesetoetsen (examens). Er zijn 2 syntheseperiodes, in december en juni. De verhouding tussen dagelijks werk en synthesetoetsen kan vooraan in het rapport gevonden worden.
 
Slechts 1 synthesetoetsenreeks in het 2de semester betekent voor bepaalde vakken in sommige jaren een erg groot leerstofgeheel. Daarom kan een vakgroep beslissen om voor het vak een deelsynthesetoets te organiseren, tegen het einde van het 2de trimester. Zo zijn er in het eerste jaar met Pasen deelsynthesetoetsen voor Frans, wiskunde en in Klassieke talen ook voor Latijn. De vakgroep per graad beslist of zo’n deelsynthesetoets voor hun vak nodig is en wat de precieze inhoud ervan is, uiteraard gebaseerd op de leerplandoelstellingen. Welke vakken een deelsynthesetoets hebben, verneemt de leerling bij de inschrijving voor een nieuw schooljaar. Dat wordt herhaald vooraan in het rapport.
 
De leerinhoud van de deelsynthesetoets valt weg voor de eigenlijke synthesetoets in juni. De score op de deelsynthesetoets wordt bij de score van de synthesetoets van juni opgeteld. Ook de verhouding tussen deelsynthesetoets en junitoets wordt door de vakgroep bepaald, en tijdig meegedeeld.
 
De scores op de deelsynthesetoetsen worden al vermeld in het woordrapport van Pasen en kunnen aanleiding geven tot extra remediëring.

Ook op het vlak van digitale leermethoden voeren we een wijziging van het schoolreglement door. Met de opkomst van een hele reeks digitale hulpmiddelen om het leerproces te vergemakkelijken of te ondersteunen stelt zich de vraag i.v.m. de toegang tot deze middelen.

Heel concreet gaat het hier over de toegang tot de beeldbank van Archief voor Onderwijs. Het Archief voor Onderwijs is een platform van meemoo, Vlaams instituut voor het archief. Wat doet meemoo? Het digitaliseert en archiveert beeld en geluid van zijn contentpartners in cultuur, media en overheid. En maakt zoveel mogelijk fragmenten toegankelijk voor het publiek. Het onderwijs is een belangrijke doelgroep. Waarom? Omdat kwalitatief audiovisueel materiaal in elke klas vanzelfsprekend moet zijn. Zeker in tijden van afstandsonderwijs is dit belangrijk. Het materiaal wordt immers tijdens de lessen godsdienst, Nederlands ... gebruikt. De aanmelding gebeurt door de school waardoor leerlingen een account krijgen om het materiaal te raadplegen. 

Om dit mogelijk te maken, dringt een wijziging van het schoolreglement zich op. We voegen in sectie 11 van het derde hoofdstuk (handelend over privacy) volgende passage toe:

In een snel digitaliserende wereld bieden meer en meer leveranciers van didactische methoden online lesmateriaal aan. Hiervoor moet de school leerlingen soms aanmelden zodat zij toegang hebben tot dit materiaal of deze applicatie. Deze gegevens betreffen in de grote meerderheid van de gevallen je naam, je schoolmail, je klasgroep en uitzonderlijk je geboortedatum. Als school gaan we hier privacygewijs voorzichtig mee om en controleren we de privacyregels van de betreffende website ten gronde. We gaan er van uit dat je geen bezwaar hebt tegen het ter beschikking stellen van gegevens om jou hier toegang tot te verlenen. Moest dat toch zo zijn, dan meld je dat aan privacy@bimsem.be. We stellen hoe dan ook nooit gegevens ter beschikking waarmee deze websites of applicaties je buiten de schoolcontext persoonlijk kunnen contacteren zoals je telefoonnummer, adres of privémail.

Herinnering: #ValOp Challenge


Even een korte herinnering: de #ValOp Challenge van de ouderraad loopt nog altijd... Tot eind januari kunnen leerlingen hieraan deelnemen.

Meedoen en winnen kan door een filmpje te maken over verkeersveiligheid (alleen of met een groepje van maximum 6 leerlingen), en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten dit liken. De hoofdprijs is een bon voor een escape room bij de Gouden Kooi voor het winnende groepje en daarnaast worden er 50 Moochiebonnen verloot, grote kans dus om een prijs in de wacht te slepen voor wie meedoet. We gaan de bonnen allemaal weggeven en vermoedelijk bedenken we naast het aantal likes nog wel wat andere categorieën om deelnemers extra te belonen!

Alle details over de #ValOp Challenge vinden de leerlingen terug op leerling.bimsem.be. De ouderraad heeft zich ook even laten gaan om het voorbeeld te geven, zoals je hier kan checken.

Er zijn ondertussen al verschillende filmpjes geüpload. Mooi, cool, origineel, grappig,... 

Verkeershinder op de N15


Om de aansluiting van de toekomstige Tangent met de N15 ter hoogte van het Douaneplein in Mechelen te realiseren, zal op vrijdag 15 vanaf 20 u., zaterdag 16, zondag 17, maandag 18 januari en dinsdag 19 januari de N15 gedeeltelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het betreft meer bepaald het gedeelte tussen Hoogstratenplein en Plattebeekstraat. Het doorgaande verkeer tussen Bonheiden en Mechelen zal gedurende deze 5 dagen omgeleid worden via de Nekkerspoelstraat. De evenementensites (Nekkerhal, sportcomplex De Nekker, bioscoop en schaatsbaan blijven bereikbaar via Nekkerspoelstraat.)
 

De volledige Tangent zal volgens het huidige schema eind 2021 in gebruik genomen worden.

Fiets aan het (groot) station?


Het stationsproject is in volle beweging. Nu de sporen en perrons 11 en 12 in gebruik werden genomen, kunnen de sporen 1 en 2 buiten gebruik worden gesteld. Dat betekent evenwel ook dat de fietsenstallingen langsheen de Stationsstraat in januari  een nieuwe plaats moeten krijgen. Daarom is Mechelen in Beweging in nauwe samenwerking met de NMBS, Fietspunt, de stadsdiensten en de politie een grootschalige Actie Weesfietsen gestart. Al vanaf midden december werden tweewielers in deze fietsenstallingen geregeld gecontroleerd en fietsen die duidelijk niet meer bruikbaar waren, werden weggehaald. In een volgende fase werden alle fietsen gelabeld om na te gaan of ze nog gebruikt worden.
 
De fietsenstalling kant Leuvensevaart is volledig ontruimd. De fietsenstalling kant Raghenoplein zal tegen 17 januari volledig worden ontruimd.  De fietsen die men verwijderd, zijn met zorg behandeld en overgebracht naar een tijdelijk onderkomen bij het Fietspunt, waar de eigenaars ze nog binnen een redelijke termijn kunnen ophalen: tussen 7 en 19 uur.
 
Men stelt vast dat veel van de niet opgehaalde fietsen van studenten/leerlingen zijn. Daarom een warme oproep om die nog een fiets aan het station hebben staan, die te komen ophalen.

29 januari pedagogische studiedag


Volgende week vrijdag (dus niet deze vrijdag!) is het pedagogische studiedag. Op 29 januari moeten de leerlingen dus niet naar school komen. De leerkrachten verwachten we wel (digitaal) om o.a. mee te werken aan de voorbereiding van de onderwijsvernieuwing. Volgend jaar is het derde jaar immers aan de beurt...
In aanbouw...

Facebook BimSem
Website BimSem
Email
Instagram
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, vzw KOMO, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be