Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 5 voor leerlingen en ouders
- 26 september 2021 -
Beste leerlingen
Beste ouders

Het was een bruisende week in BimSem. De leerkrachten waren druk in de weer om alles in stelling te brengen voor de klassendag in de eerste graad en de InTeamdag voor de vierdejaars. Vrijdag 24 september was dan ook een fantastische dag waarop de weergoden ons gunstig gezind waren.

Zoals je in de kalender kan merken, wordt ook volgende week een bruisende week met heel wat excursies en uitstappen en externen die we op school binnenhalen. Dat hebben we allemaal lang moeten missen...

De directie
De InTeamdag van de vierdejaars was een groot succes. Bedankt aan iedereen die zich ervoor heeft ingezet!
 

Volgende week in BimSem

We geven hier relevante data weer uit de schoolkalender.

Ma. 27 september: 
 • 13.20 u. - 15.30 u.: toneel Nederlands: 3 SPOA - 3 SPOB  
Di. 28 september:
 • 7.50 u. - 18.00 u.: excursie aardrijkskunde/LO: 5 BE - 5 HUWB - 5 LOSA - 5 LOSB - 5 LAWE/MTWE
 • 9.20 u. - 12.05 u.: toneel Nederlands: 3 BEO- BWE-3 HUMA-3 NWEA-  NWEB 
 • 10.00 u. - 12.30 u.: bezoek bib Mechelen 1A - 1J
 • 13.00 u. - 15.30 u.: toneel Nederlands: 3 ECO-3 HUMB-3 LAT-3 MOT-3 MWW-3 SPWA-3 SPWB
Wo. 29 september:
 • 8.30 u. - 12.05 u.: fietsexcursie Dijlevallei: 4 WETB
 • 10.25 - 12.05 u.: onderzoeksjournalist voor de klas: 5 HUWA/B
Do. 30 september:
 • 7.50 u. - 18.00 u.: excursie aardrijkskunde/LO 5 ECMT/ECWI-5 HUWA-5LAWI/WEWIB-5WEWA
 • 8.30 u. - 16.00 u.: medisch onderzoek: 3 NWEB
Vr. 1 oktober:
 • 10.00 u. - 12.30 u.: bezoek bib Mechelen: 1B - 1K
 • 14.30 u. - 16.00 u.: inenting leerlingen
Za. 2 oktober:
/

Zo. 3 oktober:
/

Ma. 4 oktober:
 • 8.30 u. - 12.05 u.: fietsexcursie Dijlevallei: 4 WETA
 • 9.20 u. - 12.05 u.: bezoek kazerne Dossin: 6 LOSA 

Nieuw lessenrooster


Er zijn nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het lessenrooster. Het lessenrooster valt daarmee in z'n definitieve plooi. Toekomstige wijzigingen zullen voornamelijk afhankelijk zijn van de vervanging van leerkrachten die ziek zijn of leerlingen die wegens breuk een tijdje minder mobiel zijn. We hopen er uurroostergewijs een rustig jaar van te maken!

Het lessenrooster vinden leerlingen hier.


De wereld flitst voorbij... WK Wielrennen voor de schoolmuren.

9 oktober: infodag leerlingen zesde leerjaar


Op zaterdag 9 oktober houdt BimSem een infodag voor mogelijk toekomstige eerstejaars. Leerlingen uit het zesde leerjaar en hun ouders worden hierop uitgenodigd. Dit gebeurt op afspraak via de website. De afspraken werden op woensdag 22 september om 14.00 u. opengesteld. Op nauwelijks enkele uren tijd waren alle 180 plaatsen ingevuld. 

We wisten dat er veel belangstelling zou zijn, maar hadden niet verwacht dat de beschikbare plaatsen zo snel ingenomen zouden zijn.

We kregen signalen van ouders met een kind in het zesde leerjaar en al een broer of zus in BimSem dat ze geen afspraak meer konden maken. Uiteraard zoeken we voor een broer of zus van onze 'eigen' leerlingen een oplossing.

Ouders met een kind in het zesde leerjaar en al een broer of zus in BimSem geven een seintje aan coördinator eerste graad Peter Jacobs via peter.jacobs@bimsem.be. We plannen voor jullie nog een rondleiding in. 

Cursus Leren Leren van vzw B.E.S.T. in BimSem


We willen u op de hoogte brengen van een interessant initiatief i.v.m. studiebegeleiding van buiten de school. Op de maandagen 25/10, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, telkens van 17.30 u. tot 19.30 u., loopt op school een betalende cursus "Leren Leren" die door de vzw B.E.ST. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) gegeven wordt. Ook op een aantal andere plaatsen in Vlaanderen wordt deze cursusreeks gegeven. 

Voor de organisatie van deze lessenreeks in het Mechelse stelt BimSem zijn lokalen ter beschikking. In de organisatie van de lessen zelf is de school geen betrokken partij. Leerlingen van verschillende scholen kunnen deelnemen aan de cursus. 

Mocht u belangstelling hebben voor de genoemde cursus, dan bent u en uw kind(eren) welkom op de vrijblijvende infoavond die vzw B.E.ST. op school organiseert op dinsdag 19 oktober om 19.30u.in lokaal BO.1. 

Inschrijven voor de cursus nu of na de infoavond, uitsluitend via de website van de organisatie: www.bestvzw.be.

Oud-directeur Roger Bertels is ook kunstenaar. Hij stelt momenteel met een aantal andere kunstenaars tentoon in het mooie pand aan de Bleekstraat 7. Jawel, net naast de school... Zeker een bezoek waard. 

Groene ploeg


De leerlingen van het eerste jaar worden ook dit jaar weer door de zesdejaars van SAE MOS “opgeleid” voor de groene ploeg. De 2e en 3e jaars kregen die “opleiding” reeds de vorige jaren en worden ook nu ingeschakeld om 1 keer per jaar de speelplaats proper te maken. Ook de leerlingen van het talenten-uur “Natuurbeleving” dragen hun steentje bij om de speelplaats en de omgeving proper te maken.

Nog beter dan alles opkuisen, is het om een vuile speelplaats te vermijden. Samen zorgen we voor een propere speelplaats en smijten we afval in de vuilnisbak!

Tweede prik op school


Op 1 oktober om 14.30 u. komt de vaccinatiebus terug naar BimSem. De procedure is zoals vorige keer. De leerlingen die zich vorige keer aangemeld hebben, krijgen een uitnodiging waarmee ze de klas even kunnen verlaten om in het CLB-lokaal een tweede prik te laten zetten.
 
De leerlingen (jonger dan 16) moeten terug een bevestiging met ondertekening van hun ouders bij hebben. De leerlingen die vorige keer de eerste prik kregen, krijgen deze toestemming ook op papier mee naar huis. Digitaal zit hij als bijlage bij deze nieuwsbrief. Ook de identiteitskaart moet terug meegebracht worden (en zo mogelijk ook het kaartje van vaccinatie).

Toch nog eerste prik op school?


Leerlingen kunnen vrijdag ook hun eerste prik nog krijgen. Bijvoorbeeld alle nieuwe 12-jarigen of personen die nog twijfelden eerder. Hoe doe je dat? Meldt je gewoon aan met de link hieronder.

Niet vergeten dat je je identiteitskaart moet meebrengen en (als je jonger bent dan 16) ook een toestemming van je ouders nodig hebt. Gebruik voor dat laatste het document als bijlage bij deze mail.

Vragen? Ga langs bij mevr. Vleeschouwers of stuur een mail naar vle@bimsem.be.
 
Meld je HIER aan voor een eerste prik op school!

Oud-leerling LOSP Axel Guérin is eveneens kunstenaar. Hij gooit momenteel hoge ogen aan de zijde van Alexander Vantournhout in de voorstelling 'Through the Grapevine', een dansvoorstelling vrij geïnspireerd op de klassieke pas de deux met veel humor en halsbrekende toeren. Vorige week waren ze te gast in NONA in Mechelen.

Volg muziekles op het internaat 


Er loopt heel wat muzikaal talent rond op Bimsem.

Vanaf het voorjaar 2021 werden muzieklessen opgestart door Bimsem Internaat. Dit schooljaar bieden we ook de kans aan leerlingen van BimSem die niet op internaat zitten om in te tekenen op deze individuele muzieklessen.

Alle info over mogelijke instrumenten, afspraken, kostprijs en locatie vind je terug in de brief als bijlage bij deze nieuwsbrief. Intekenen kan via de link hieronder. 

Van harte welkom!
 
Ik wil muziekles volgen op het internaat

Sportief talent


Ook de middagsport wordt weer opgestart in BimSem. Een overzicht van de competitie voor deze week vind je hieronder:Ook de klassendag van de eerste graad verliep in een opperbeste stemming. Dank aan alle leerkrachten en leerlingen die deze mooie groepsvormende dag mogelijk maakten. 

Verloren voorwerpen


Op de uitleendienst stapelen de gevonden voorwerpen zich op na nog geen maand school. Leerlingen die iets verloren zijn kunnen hun dierbare voorwerpen daar komen zoeken. Vind je iets dat niet van jou is en dat verloren lijkt, dan breng je dat meteen binnen op de uitleendienst. Zo heeft iedereen zo snel mogelijk alles terug. 

Bij de jongste leerlingen staan er veelal namen in hun t-shirt/jas. Zo kunnen we de gevonden voorwerpen meteen aan de juiste persoon bezorgen. Bij de meeste zaken is dat echter niet het geval en is het wachten op speurende klanten.

Ter info: verloren voorwerpen die niet worden opgepikt, gaan naar een goed doel (de Vincentiusbeweging). Zo dragen we als school ons steentje bij voor een warmere samenleving.
 

Voorstelling school


Onlangs ontvingen we heel wat ouders van nieuwe BimSemmers op onze school om onze werking toe te lichten. Als bijlage bij deze mail vindt u de presentatie die gegeven werd op de infoavond voor ouders van 2 tot en met 6. 

Hier vindt u daarenboven een filmpje over de werking van Schoolware.

Schoolfotograaf


Dit jaar hebben we opnieuw gekozen om de schoolfoto’s via een online platform aan te bieden. De inlogkaarten hiervoor werden met de leerlingen meegegeven. U kan inloggen via de unieke inlogcode vermeld op het kaartje of snel met de QR code. Ook de klasfoto’s worden via dezelfde weg aangeboden.
 
Bestellingen tot en met 10 oktober genieten van een gratis levering via de school. Het is ook nog mogelijk om erna te bestellen. Deze bestellingen worden dan rechtstreeks naar jullie adres verstuurd, hiervoor zal een verzendkost worden aangerekend.

Groene leerkracht


Mevrouw Weerts is onze nieuwe groene leerkracht. Zit je met een probleem en wil je even wat advies vragen aan iemand met veel levenswijsheid en een groot hart? Dan kan de groene leerkracht je misschien helpen. Ga gerust eens langs!

Facebook BimSem
Website BimSem
Instagram
Email
Copyright © 2021 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW Komo, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be