Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 1 voor leerlingen - 11 oktober 2020
Beste leerlingen

De afgelopen week hebben we jullie saemen met de dokters van Sint-Maarten een antwoord gegeven op heel wat vragen die bij jullie leefden. We willen jullie in ieder geval heel hard bedanken om je verantwoordelijkheid hierin te nemen. Een mondmasker is moeilijk aangenaam te noemen, niet voor leerlingen en niet voor leerkrachten. Door bij hoog risicocontacten (dus ook tijdens de middag op de speelplaats en in de refter) telkens een mondmasker te dragen, zorgen we samen voor ieders veiligheid en voor die van iedereen in je familie/gezin.

We willen jullie nogmaals oproepen om jullie te houden aan de drie basisregels:
 • social distancing (niet aan elkaar hangen of uit eenzelfde zak chips eten),
 • mondmaskerplicht (dus ook tijdens de middagpauze),
 • en een goede handhygiëne.
Met de steeds stijgende cijfers van coronabesmettingen en reeds meer dan 10 000 coronaslachtoffers is dit meer dan ooit nodig! Zo zorg jij er mee voor dat je klasgenoten, je leerkrachten en ieders familie ook de komende maanden veilig zijn.

Neem deze nieuwsbrief aandachtig door, er staat heel wat belangrijke informatie in!

Met vriendelijke groeten

 
De directie en het hele BimSem-team


Beweging op de werf. Het archeologisch onderzoek (met onder de archeologen twee oud-leerlingen) is volop aan de gang. Nu wachten tot ze de schat vinden...

Wat bij COVID-19?


Wat doe je als je je ziekjes voelt en symptomen van COVID-19 hebt, je iemand kent die besmet is of als je naar het buitenland bent geweest? We krijgen heel wat vragen van ouders die ongerust zijn. We hebben een en ander proberen samen te vatten in dit schema op de website. Het kan je mama, papa of voogd helpen als er twijfel is.

Grote leerlingenenquête


Net zoals vorig jaar vragen we jouw mening over hoe je (eventuele wijzigingen in) het schoolleven op BimSem ervaart. We vinden het belangrijk om daar iedereen in te horen. Daarom vragen we iedereen om deze enquête in te vullen. We doen dat enkele keren per jaar. Vul de enquête meteen in, het duurt zo'n 5 minuten. Woensdag willen we alle resultaten binnen hebben.

Bedankt!
Naar de grote leerlingenenquête!

Verplaatsing fietsenstallingen


De aannemer die het nieuwe sportcomplex zal bouwen is gestart met de voorbereidende werken. Er zal dan op de speelplaats Bleekstraat een betonnen vloerplaat gegoten worden waarop de bouwkraan geplaatst zal worden. Hiervoor is de fietsenstalling van de eerste graad verplaatst naar de speelplaats Zandpoortvest. Deze wijziging brengt natuurlijk met zich mee dat het aan de Zandpoortvest drukker wordt. We roepen iedereen die de ijzeren poort aan de Zandpoortvest verlaat en de stad in moet op om dit langs rechts te doen.  Moet je toch naar links, doe dat dan te voet! Anders rij je immers tegen de richting van het fietspad in, wat voor iedereen levensgevaarlijk (en verboden) is.

In een volgende fase verhuizen nog wat fietsers naar het Hoogstratenplein (het plein voor de school aan de Zandpoortvest). Meer info volgt nog.

Mondmaskers en groepjes buiten de school(m)uren


Je hebt misschien wel in het nieuws gehoord dat de kersverse regering sinds vrijdag nieuwe coronamaatregelen heeft ingevoerd in België. Vanaf 9 oktober geldt, gedurende één maand:
 • met maximaal 3 mensen nauw contact;
 • maximaal 4 mensen tegelijk thuis uitnodigen, met respect voor de afstandsregels;
 • cafés sluiten om 23 uur;
 • maximaal 4 mensen aan een tafel in de cafés;
 • niet-georganiseerde samenscholingen met meer dan 4 mensen zijn verboden.
Vooral deze laatste regel is belangrijk voor jou. Buiten de schoolmuren mag je met niet meer dan 4 vrienden samen staan. Het is dan ook belangrijk dat je ook niet net buiten de school in grote groepen afspreekt om nog wat te babbelen alvorens naar huis te rijden. Aan de poort van Zandpoortvest is daar trouwens ook geen plaats voor. Wil je toch met drie of vier naar huis rijden, spreek dan wat verder van de school af op een plaats waar je de andere mensen niet hindert. Hou het fietspad altijd vrij en zorg dat ook voetgangers vlot voorbij kunnen.

Wat mondmasker betreft is er in de provincie Antwerpen de verplichting om binnen een straal van 200 m. rond scholen een mondmasker te dragen. Kortom, ook buiten de schoolmuren moet je een mondmasker dragen. Een kleine oefening leert al snel dat je best in heel Mechelen een mondmasker draagt...

Voochtstraat onderbroken voor auto's


Tijdens de bouwwerken keren we terug naar de verkeers­situatie van tijdens de afbraak­werken. Dat wil zeggen dat de Voochtstraat vanaf nu maandag 12 oktober onderbroken zal zijn voor auto­verkeer. Voor fietsers en voet­gangers wordt de circulatie wel gevrijwaard door het open houden van een fiets- en voetgangersdoorgang van 2 meter. Zorg wel dat je hier voorzichtig bent, want het kan bijhoorlijk druk zijn in de Voochtstraat. 
 
Concreet wil dit zeggen dat de Voochtstraat tweerichtingsverkeer wordt aan beide zijden van de onderbreking om de bereikbaarheid van de garages te garanderen. Het is dan ook toege­staan dat auto’s via de kasseistrook aan de Wondertuin naar de Korte Maagdenstraat rijden. Zet je goed aan de kant als er een auto doorkomt!

Nog een dikke merci trouwens, ook van de stad, om de kasseien aan de Wondertuin fietsvrij te houden!

Op de werf


Qua activiteit blijft het de eerstvolgende dagen op de werf nog rustig. Momenteel worden er voornamelijk voorbereidingen getroffen voor het starten van de werken, zoals het plaatsen van de werfkeet en het beveiligen van de werfzone. In deze periode wordt ook het archeolo­gisch onderzoek gevoerd. Om de hinder voor de buren zoveel mogelijk te beperken, wordt de torenkraan op de speelplaats gezet. Over een tiental dagen wordt er hiervoor een betonplaat gegoten. De torenkraan zelf wordt geplaatst op 5 november, tijdens de Allerheiligenvakantie. Tijdelijk is de Voochtstraat dan uit veiligheidsoverwegingen volledig afgesloten.
 
We hopen dit kalenderjaar te kunnen afsluiten met het gieten van de vloerplaat van de toekomstige fietsenkelder onder het sportcomplex.

Op de uitleendienst moet je zijn!


Vanaf deze week kan de bankenspray en handgel die je voor de leerkracht zou moeten halen, verkrijgen op de uitleendienst (met de lege busjes). Dat is ook de plaats waar je bv. kopies laat maken. En ook je leerlingenkaart kan daar opgeladen worden. Het centraal secretariaat is immers eerder een administratief secretariaat geworden waar je naar toe gaat als je documenten nodig hebt.

Agenda in Schoolware


Sommige leerlingen zien hun agenda niet in Schoolware. Je kan dit zelf gemakkelijk oplossen door aan de linkerkant het gearceerde uurrooster met klas (2020) aan te zetten door er één keer op te klikken.We werken sinds deze maand ook met de digitale taken- en toetsenagenda. Dat wil zeggen dat toetsen en taken die je moet maken ook digitaal geraadpleegd kunnen worden. Let wel, het gaat hier om echte taken en toetsen. Iets tegen de volgende les verder afwerken hoort daar niet bij...

Oordopjes toegelaten 


Enkele leerlingen klagen erover dat ze zich moeilijk kunnen concentreren bij toetsen, zelfstandige opdrachten... nu de deuren van de klassen openstaan. We kunnen ons dit zeker voorstellen en hebben dan ook beslist dat alle leerlingen oordopjes (geen oortjes of airpods) mogen indoen wanneer ze een toets hebben of zelfstandig moeten werken.

Sensibilisering corona


De filmpjes van Sint-Maarten hebben ons allemaal veel bijgeleerd over het hoe en waarom van heel wat coronamaatregelen. Bedankt aan alle leerlingen die mee hun vragen aan de longartsen van Sint-Maarten bezorgden. En natuurlijk ook een dikke merci aan de mensen van Sint-Maarten zelf!

De overgrote meerderheid van de leerlingen houdt zich aan de mondmasker afspraken. Om verder te blijven aanmoedigen, houden we een mondmaskerwedstrijd. De prijsuitreiking is voorzien tijdens het laatste uur van vrijdag 30 oktober, net voor we de vakantie induiken. Dat is ook het moment dat we de tijdens LO ingeoefende Jerusalema uitvoeren. Zo wordt de laatste vrijdag van oktober een echte BimSem Coronavrij-dag!

 

Studiezaal


Nu de klasverantwoordelijken overal gekozen zijn, is het ook duidelijk wie het voortouw neemt in geval van studie. Zie je op de schermen in de gang dat je naar de studiezaal moet, dan wacht je met de hele klas op het rode plein. Enkel de klasverantwoordelijken gaan naar boven om te melden dat jullie zijn aangekomen. Een leerkracht komt jullie mee oppikken.

Quarantaineperiode voor hoog-risicocontacten

 
Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe quarantainemaatregelen voor hoog-risicocontacten. Zij gaan meteen in quarantaine voor zeven dagen te tellen vanaf het moment van het laatste contact met de besmette persoon. Zij laten zich testen op de vijfde dag van hun quarantaine.

Stel dat je laatste contact plaats vindt op 12 oktober, dan ga je als hoog-risicocontact in quarantaine tot zeker 19 oktober. De test vindt plaats op de vijfde dag, dus op 17 oktober. Als de test negatief is, stopt de quarantaine na de zevende dag. Op 19 oktober mag je dus terug naar school. Als de test positief is, wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Na die verlengde quarantaine en op voorwaarde dat de besmette persoon nog steeds symptoomvrij is, stopt de quarantaine zonder bijkomende test. Gelukkig geen tweede test, want laten we eerlijk zijn: de test is niet echt aangenaam te noemen...
 


Aanpak individuele leerling (of enkele) in quarantaine


Wanneer een individuele leerling in quarantaine gaat, betekent dat op dit moment bijna altijd een afwezigheid van 7 dagen.

We proberen dit zo goed mogelijk op te vangen en wel op deze manier:
 • De klastitularis verdeelt in zijn klas de vakken onder zijn leerlingen. Elk vak heeft dan ideaal twee ‘verantwoordelijken’.
 • Deze leerlingen mogen foto's maken van de cursus, het werkboek, notities,... en doorsturen naar de leerlingen in quarantaine.
 • De leerlingen thuis werk hun werkboeken, notities… bij en volgen aan de hand van de digitale agenda zo goed als mogelijk de leerstof. Uiteraard kunnen de leerlingen in quarantaine ook vaak terugvallen op verbetersleutels die de vakleerkrachten elektronisch ter beschikking stellen en/of op extra materiaal op de portaalsites die bij bepaalde leermethodes horen. In de derde graad nemen de leerlingen vaak notities tijdens de les. We vragen aan de leerlingen in quarantaine om van de notities die ze van een ‘verantwoordelijke’ klasgenoot krijgen een eigen verwerking te maken (overschrijven en zelf opnieuw structureren, er een eigen schema van maken, …). Zo kan de leerling in quarantaine ook deze leerstof verwerven.
 • De vakleraar kan, indien hij dat wenst, per mail 'extra's' versturen zoals een grote taak of dergelijke.
 • De leerlingen kunnen met de ‘verantwoordelijke’ leerling van een bepaald vak of met de vakleerkracht per mail contact opnemen i.v.m leerstof/onduidelijkheden/... We vragen wel om het aantal mails zoveel mogelijk te beperken.
Bij terugkomst op school bespreekt de leerling met de leerkracht welke toetsen ingehaald moeten worden en welke niet.

Aanpak klas in quarantaine


Wanneer een volledige klas in quarantaine moet, is het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze leerlingen tijdens de quarantaine niet voor school werken. Zij hebben vorig jaar al een lange periode van lockdown gehad; we willen de leerlingen zeker niet nog meer achterstand laten oplopen. Daarvoor gebruiken we hetzelfde systeem als tijdens de lockdown-periode en schakelen we voor deze klassen over op afstandsonderwijs:
 • De leerlingen krijgen van hun klastitularis een weekplanning doorgestuurd waarin ze de leerstof en de opdrachten voor de klas voor die week vinden. Deze weekplanning loopt gedurende de periode van de quarantaine.
 • De leerkrachten maken een inschatting en voorzien opdrachten voor (ongeveer) het aantal uren dat ze in de klas les geven.
De titularis stuurt de weekplanning de tweede dag van de quarantaine door naar de leerlingen.


Altijd leuk om een oud-leerling die vorig jaar nog op BimSem zat op tv te mogen zien staan, naast de (toekomstige) koningin Elisabeth. Voor wie het graag eens herbekijkt: hier vind je het beeldfragment uit het vrt nieuws.

Betalen in de cafetaria/refter


Het cafetariasysteem in BimSem is intussen een twee weken volwaardig opgestart. Dat wil zeggen dat je naar eigen wens een broodje kan eten, soep kan kopen of een hele warme maaltijd kan genieten. Dit alles zonder vooraf te moeten bestellen

Volgende zaken zijn beschikbaar:
 • in de cafetaria (de bovenrefter): broodjes (met of zonder groenten), soep, saladbar, dessert en volledig middagmaal (bestaande uit soep, warme maaltijd, dessert);
 • in de kelderrefter: broodjes (met of zonder groenten), soep
 • in de refter 1e jaar: broodjes (met of zonder groenten), soep
Je ouders kregen een aparte, persoonlijke mail met daarin de gegevens om je leerlingenkaart te activeren. Zo kunnen ze online geld op de kaart zetten en ook opvolgen wat je allemaal met de kaart koopt. Hoewel je ook aan de uitleendienst geld op de leerlingenkaart kunnen zetten, vragen we toch om zoveel mogelijk online te werken voor het herladen van de kaart. We proberen cash zo veel mogelijk te weren. Let op: in de uitleendienst kan je enkel een bedrag van 10, 15, 20 ... euro op de kaart zetten. Breng gepast geld mee, maar laat nog beter je ouders met de app/website werken.

In de cafetaria of refters is betalen met cash totaal onmogelijk!

Aan de hand van de opgedane ervaring dit jaar hopen we de cafetaria volgende zomer tijdens een herinrichting definitief in een nieuw jasje te steken. 

Soepkaart


Sommige leerlingen hebben nog een soepkaart van vorig schooljaar die niet volledig is opgebruikt. Je kan het resterende bedrag van de soepkaart op hun leerlingenkaart laten zetten. Dat doe je aan de uitleendienst.

Psychisch welzijn


Een student geneeskunde aan de KULeuven, Sofie Van den Acker, schrijft een masterproef met als onderwerp hoe huisartsen omgaan met psychologische problemen bij jongeren tussen 14 en 22 jaar. Om haar onderzoek te voeren, maakt ze gebruik van een online vragenlijst. Deze vragenlijst peilt bij jongeren vooral naar gevoelens van angst, piekergedrag, maar ook naar alcohol, druggebruik en slaapgedrag. Daarnaast onderzoekt ze met deze vragenlijst of jongeren het gevoel hebben dat ze met hun psychologische problemen bij hun huisarts terecht kunnen en waarom dan wel of niet. De vragenlijst wordt volledig anoniem verwerkt. 

Aangezien we psychologisch welzijn vanuit de school heel belangrijk vinden, delen we de vragenlijst graag met jullie. Je kan hem hier invullen indien je dat wenst.

Als je zelf problemen hebt, kan je natuurlijk in BimSem terecht. Zowel de leerlingencoach als de graadcoaches kunnen je verder helpen. Dat geldt ook voor de groene leerkracht (en bij uitbreiding elke leerkracht in wie je vertrouwen hebt).
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be