Copy
View this email in your browser
- 28 oktober 2020 -
Nieuwsbrief 6 voor ouders
Nieuwsbrief 4 voor leerlingen
Geachte ouders
Beste leerlingen
 
Een korte nieuwsbrief naar aanleiding van het oudercontact. Toch dwingen de ontwikkelingen m.b.t. corona ons tot enkele bijkomende mededelingen. Naar het einde toe van de herfstvakantie krijgt u indien nodig nog een nieuwsbrief met bijkomende informatie over de corona-afspraken op school.

Wij hopen dat iedereen het in deze tijden van vele besmettingen veilig houdt. Met een zorg die onder zeer zware druk staat en met heel veel mensen die thuis zitten wegens de sluiting van hele sectoren, is het de plicht van ons allen om bij te dragen aan het terugdringen van het virus. BimSemmers zetten samen met ouders en iedereen in de samenleving hun beste beentje voor. 

Wij wensen onze leerlingen een anders dan voorziene, maar nog altijd zeer deugddoende vakantie toe.

Met vriendelijke groet


Personeelsleden en directie

Digitaal oudercontact

In fase oranje moeten we het oudercontact van 29 oktober digitaal laten verlopen.

Het oudercontact verloopt met Teams via het schoolaccount van uw zoon of dochter. Vraag hem/haar dus in te loggen via leerling.bimsem.be. Hoe het verder loopt, krijgt u in het filmpje hierboven te zien.

We vragen u om u strikt aan de duur van het gesprek te houden, anders komt de timing van de andere geplande oudergesprekken In het gedrang.

Langere herfstvakantie


De herfstvakantie zal verlengd worden: BimSem maakt de brug naar 11 november en opent opnieuw op donderdag 12 november. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de virologen vandaag hebben overgemaakt aan de minister.

De vakantie is een periode om de batterijen terug op te laden. De langere vakantie geeft ons de mogelijkheid om het stijgend aantal coronagevallen drastisch af te remmen. Dat kan echter enkel als de periode niet gebruikt wordt om in groep samen te komen en de coronaregels met de voeten te treden. 

Onze leerlingen kregen de afgelopen weken heel wat achtergrondinformatie over het virus, o.a. door de samenwerking met het Sint-Maartenziekenhuis. Wij zijn er zeker van dat onze BimSemmers zich tijdens de vakantie even goed aan de coronaregels houden als binnen de school. Samen verslaan we het virus!

Zelfstudieweek 6e jaars


De zelfstudieweek van onze zesdes is verplaatst naar de week van 16 tot en met 20 november. Ze werken dan grotendeels van thuis uit. Zo is er de eerste volle week na de vakantie alvast heel wat minder volk op school.

LO en sportlessen


De Vlaamse regering besliste dinsdag om vanaf vrijdag 18.00 u. alle sportzalen, zwembaden en fitnesscentra te sluiten. Vandaag werden we op de hoogte gebracht dat de stad Mechelen deze maatregel vervroegde en al donderdag laat ingaan. Iets later besliste de Vlaamse regering hetzelfde.

In de namiddag hadden wij overleg met de andere scholen van het vrije net uit Mechelen (SRCO, TSM, UM, C+, SJH, Halgestein...). Iets later was er nog overleg tussen BimSem en de stad. Wij bekijken of wij na de vakantie nog LO kunnen aanbieden en in welke vorm. Onze sportrichtingen krijgen daarbij prioriteit. Ook daarvan is de stad op de hoogte en kregen we reeds enig gedoogbeleid voor de Dijleloop. 

We zoeken naar een oplossing om onze leerlingen zich op sportief vlak maximaal te laten ontplooien!

Zieke leerlingen blijven thuis


De afgelopen weken ontvingen we leerlingen die zich reeds bij de start van het eerste lesuur ziek komen melden op het secretariaat. Dat is niet de bedoeling. We vragen met aandrang om in geval van ziekte van uw zoon of dochter de dokter te contacteren om advies.

Voor iedereen die ons door deze crisis helpt:


Steun de leerlingen via de ouderraad
Doe je online aankopen met een tussenstop via Trooper en steun zo de vele projecten van de ouderraad zonder dat het je een cent kost!
 
Shop hier online én steun de leerlingen via de ouderraad
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be